Станица подземних вода:  Неготин  14НПН-2

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Подунавље
 НАЗИВ: Неготин
 ШИФРА: 14НПН-2
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.02.2003.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав-кнл. Јасеничке р.
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.77
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Дунава
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 14’ 17”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 22° 32’ 29”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4900450
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7623100
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Неготин
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
102-3-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 42.36
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 41.88
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.48
 ПРЕЧНИК (mm): 90/79
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 10.08
 ДУБИНА (m): 9.6
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: Главна
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
30
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
30
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 12.02.2003.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 73
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 206
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 323
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ