Станица подземних вода:  Сомбор (С-1)  18НП0011

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Бачка
 НАЗИВ: Сомбор (С-1)
 ШИФРА: 18НП0011
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 09.08.1989.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав - Велики канал
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 3.25
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 46’ 02”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 08’ 55”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5070857
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7356016
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Сомбор
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
327-1-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 86.96
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 86.80
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.16
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 15.20
 ДУБИНА (m): 15.04
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 83
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 351
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 531
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ