Станица подземних вода:  Алекса Шантић (АШ-1/1)  18НП0021/1

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Бачка
 НАЗИВ: Алекса Шантић (АШ-1/1)
 ШИФРА: 18НП0021/1
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 09.08.1989.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km):
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 55’ 26”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 20’ 58”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5087935
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7371995
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
А.Шантић
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
327-2-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 119.57
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 119.41
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.16
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 7.20
 ДУБИНА (m): 7.04
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 516
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 637
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): СУВ
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ