Станица подземних вода:  Суботица (М-1)  18НП0031

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Бачка
 НАЗИВ: Суботица (М-1)
 ШИФРА: 18НП0031
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.09.1989.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Тиса-кнл. Чикар
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.43
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 46° 00’ 05”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 38’ 51”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5096101
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7395257
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Суботица
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
278-3-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 109.95
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 109.86
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.09
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 24.20
 ДУБИНА (m): 24.11
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 407
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 592
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 762
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ