Станица подземних вода:  Нјегошево (Нј-1/1)  18НП0041/1

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Бачка
 НАЗИВ: Нјегошево (Нј-1/1)
 ШИФРА: 18НП0041/1
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 24.08.1989.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Тиса-Чик
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 6.77
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 46’ 09”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 45’ 25”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5070162
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7403334
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Гунарош
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
328-2-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 103.95
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 103.80
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.15
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 10.20
 ДУБИНА (m): 10.05
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 776
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 922
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): СУВ
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ