Станица подземних вода:  Стеријино (СТ-1/Д)  18НП0051/Д

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Бачка
 НАЗИВ: Стеријино (СТ-1/Д)
 ШИФРА: 18НП0051/Д
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 15.03.1990.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Тиса
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 7.34
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 48’ 02”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 01’ 28”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5073352
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7424170
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Стеријино
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
329-1-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 89.03
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 88.91
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.12
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 23.70
 ДУБИНА (m): 23.58
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 05.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 508
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 636
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 738
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ