Станица подземних вода:  Нови Сад (РШ-3)  18НП0093

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Бачка
 НАЗИВ: Нови Сад (РШ-3)
 ШИФРА: 18НП0093
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.09.1989.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав-Мали кнл.
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 4.46
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 19’ 21”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 50’ 01”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5020445
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7408582
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Н.Сад-сев
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
378-2-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 83.81
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 83.91
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): -0.10
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 14.80
 ДУБИНА (m): 14.9
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 606
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 716
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 816
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ