Станица подземних вода:  Кањижа (ТКА-1/Д)  18НП0381/Д

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Бачка
 НАЗИВ: Кањижа (ТКА-1/Д)
 ШИФРА: 18НП0381/Д
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.10.1990.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Тиса
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.60
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Тисе
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 46° 01’ 38”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 04’ 05”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5098500
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7427850
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Кањижа
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
279-3-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 78.32
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 77.61
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.71
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 25.50
 ДУБИНА (m): 24.79
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 28
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 289
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 554
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ