Станица подземних вода:  Бурза (ТВР-6)  18НП040-6

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Бачка
 НАЗИВ: Бурза (ТВР-6)
 ШИФРА: 18НП040-6
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.08.1990.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Тиса
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 3.25
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Тисе
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 40’ 56”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 03’ 03”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5060175
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7426075
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Бечеј-сев
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
329-3-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 75.66
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 74.75
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.91
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 11.30
 ДУБИНА (m): 10.39
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 125
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 280
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 400
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ