Станица подземних вода:  Госпођинци (333)  18НП115

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Бачка
 НАЗИВ: Госпођинци (333)
 ШИФРА: 18НП115
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1953.
 ОСНИВАЧ: ВО "Шајкашка" - Нови Сад
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Тиса - Јегричка бара
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km):
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 24’ 00”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 00’ 00”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5028872
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7421721
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Чуруг
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
379-1-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 81.76
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 81.10
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.36
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 10.36
 ДУБИНА (m): 10
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1993.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 122
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 312
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 521
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ