Станица подземних вода:  Ратково (314)  18НП314

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Бачка
 НАЗИВ: Ратково (314)
 ШИФРА: 18НП314
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1953.
 ОСНИВАЧ: ВО "Дунав" - Бач. Паланка
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав - канал ДТД
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km):
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 26’ 53”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 20’ 30”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5035068
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7370287
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Силбаш
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
377-2-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 85.91
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.):
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m):
 ПРЕЧНИК (mm):
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m):
 ДУБИНА (m):  
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 15.02.1995.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 166
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 375
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 578
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ