Станица подземних вода:  Бурза (ТБ-2/Д)  19НП0402/Д

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Бурза (ТБ-2/Д)
 ШИФРА: 19НП0402/Д
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.08.1990.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Тиса
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 2.47
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Тисе
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 37’ 55”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 08’ 23”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5054525
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7432925
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Шимуђ
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
329-3-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 75.73
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 74.82
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.91
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 22.60
 ДУБИНА (m): 21.69
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 142
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 362
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 468
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ