Станица подземних вода:  Марадик (МА-1/Д)  20НП0191/Д

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Срем
 НАЗИВ: Марадик (МА-1/Д)
 ШИФРА: 20НП0191/Д
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1992.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 7.10
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 06’ 19”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 00’ 38”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4996102
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7422144
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Инђија
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
379-3-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 164.86
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 164.68
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.18
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 25.20
 ДУБИНА (m): 25.02
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 1605
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 1912
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 2119
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Не
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ