Станица подземних вода:  Инђија (ИН-1/Д)  20НП0201/Д

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Срем
 НАЗИВ: Инђија (ИН-1/Д)
 ШИФРА: 20НП0201/Д
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1992.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 12.10
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 03’ 19”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 06’ 26”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4990463
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7429687
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Инђија
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
379-3-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 112.14
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 111.92
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.22
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 22.20
 ДУБИНА (m): 21.98
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 448
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 706
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 947
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ