Станица подземних вода:  Никинци (НИ-1/1)  20НП0221/1

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Срем
 НАЗИВ: Никинци (НИ-1/1)
 ШИФРА: 20НП0221/1
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1992.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Сава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 7.80
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 50’ 48”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 50’ 38”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4967566
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7408623
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Платичево
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
077-2-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 80.47
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 80.31
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.16
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 8.70
 ДУБИНА (m): 8.54
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 50
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 413
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 524
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ