Станица подземних вода:  Лаћарак (Л-1/д)  20НП0231/д

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Срем
 НАЗИВ: Лаћарак (Л-1/д)
 ШИФРА: 20НП0231/д
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1992.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у батерији
 СЛИВ РЕКЕ: Сава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 2.72
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 00’ 33”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 33’ 37”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4985978
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7386525
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Чалма
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
378-3-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 81.70
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 81.45
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.25
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 26.20
 ДУБИНА (m): 25.95
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
6
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 157
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 304
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 460
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ