Станица подземних вода:  Обреж  20НП137

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Срем
 НАЗИВ: Обреж
 ШИФРА: 20НП137
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1949.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Сава-Обедска бара
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.37
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Саве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 44’ 15”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 58’ 30”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4955300
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7418825
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Обреж
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
077-4-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 78.99
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 78.44
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.55
 ПРЕЧНИК (mm): 80/73
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 7.55
 ДУБИНА (m): 7
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.11.1949.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 10
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 393
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): СУВ
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Да
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ