Станица подземних вода:  Хртковци  20НП142

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Срем
 НАЗИВ: Хртковци
 ШИФРА: 20НП142
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1949.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Сава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.86
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Саве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 52’ 46”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 46’ 32”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4971275
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7403275
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Јарак
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
077-2-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 80.80
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 79.71
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.89
 ПРЕЧНИК (mm): 80/73
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 9.89
 ДУБИНА (m): 9
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.07.1949.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 190
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 468
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 672
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Да
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ