Станица подземних вода:  Прхово  20НП145

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Срем
 НАЗИВ: Прхово
 ШИФРА: 20НП145
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1949.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Сава-кнл. Јарчина
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.04
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 52’ 59”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 00’ 20”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4971425
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7421445
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Голубинци
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
078-1-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 77.67
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 77.27
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.40
 ПРЕЧНИК (mm): 80/73
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 6.40
 ДУБИНА (m): 6
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.07.1949.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 52
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 244
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 488
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Да
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ