Станица подземних вода:  Крњешевци  20НП146

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Срем
 НАЗИВ: Крњешевци
 ШИФРА: 20НП146
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1949.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав-Багерски кнл.
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.39
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 53’ 10”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 08’ 28”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4971647
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7432150
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Ст.Пазова
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
078-1-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 76.10
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 75.55
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.55
 ПРЕЧНИК (mm): 80/73
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 6.55
 ДУБИНА (m): 6
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.06.1949.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 10
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 209
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): СУВ
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Да
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ