Станица подземних вода:  Сремска Митровица  20НП67

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Срем
 НАЗИВ: Сремска Митровица
 ШИФРА: 20НП67
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1949.
 ОСНИВАЧ: Управа ХМС Н.Р. Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Сава-кнл. Чикас
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.11
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Саве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 59’ 52”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 40’ 08”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4984550
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7395075
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Ср.Мит-ист
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
077-1-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 85.74
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 85.60
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.14
 ПРЕЧНИК (mm): 80/73
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 8.34
 ДУБИНА (m): 8.2
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
2
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.06.1949.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 24
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 353
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 653
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ