Станица подземних вода:  Сремска Митровица  20НП85

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Срем
 НАЗИВ: Сремска Митровица
 ШИФРА: 20НП85
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1993.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Сава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.71
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Саве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 57’ 19”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 19° 40’ 22”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4979825
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7395300
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Ср.Мит-ист
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
077-1-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 81.57
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 81.14
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.43
 ПРЕЧНИК (mm): 80/73
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 8.43
 ДУБИНА (m): 8
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
2
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1993.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 139
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 299
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 455
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ