Станица површинских вода: СМЕДЕРЕВО

 За актуелне дневне податке изаберите назив станице.
  СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО
  РЕКА ДУНАВ
  СЛИВ ЦРНО МОРЕ
  ГОДИНА ОСНИВАЊА 1920
  КОТА “0” (m n.J.m.) 65.36
  УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km) 1116.230
  ПОВРШИНА СЛИВА (km2) 525820
   
  ЕЛЕМЕНТИ МЕРЕЊА И ОСМАТРАЊА
   
  Начин регистровања водостаја:
  летва од (год.): 1923
  лимниграф од (год.): -
  дигитално регистровање од (год.): 2008
    
  мерење протока од (год.): 1931
  мерење температуре воде од (год.): 1948
  пронос суспендованог наноса од (год.): -
  ледене појаве од (год.): 1900
  испитивање квалитета воде од (год.): 1965
  начин извештавања: телефон
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ