Станица површинских вода: ХЕТИН

 За актуелне дневне податке изаберите назив станице.
  СТАНИЦА ХЕТИН
  РЕКА СТАРИ БЕГЕЈ
  СЛИВ ТИСА
  ГОДИНА ОСНИВАЊА 1921
  КОТА “0” (m n.J.m.) 76.69
  УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km) 36.000
  ПОВРШИНА СЛИВА (km2) 2271
   
  ЕЛЕМЕНТИ МЕРЕЊА И ОСМАТРАЊА
   
  Начин регистровања водостаја:
  летва од (год.): 1979
  лимниграф од (год.): 1981
  дигитално регистровање од (год.): 2009
    
  мерење протока од (год.): 1979
  мерење температуре воде од (год.): 1983
  пронос суспендованог наноса од (год.): -
  ледене појаве од (год.): 1982
  испитивање квалитета воде од (год.): 1979
  начин извештавања: телефон
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ