Reka: SAVA
Hidrološka stanica: ŠABAC

 Vodostaj (cm) za aktuelnu godinu osmotren u 06:00 UTC.
 Mesec: 
Dan: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 01  356  34  135  30  128  1  -43  -94        
 02  350  51  124  45  113  7  -45  -101        
 03  322  39  123  69  93  7  -35  -102        
 04  289  29  115  109  93  17  -55  -101        
 05  270  29  119  163  90  11  -61  -99        
 06  233  30  103  205  103  13  -53  -107        
 07  218  31  94  220  107  5  -62  -110        
 08  214  18  74  210  104  15  -76  -110        
 09  212  35  85  209  91  25  -74  -110        
 10  220  46  78  190  75  9  -76  -110        
 11  222  51  77  179  91  5  -75  -110        
 12  223  60  64  178  91  33  -79  -109        
 13  205  59  63  188  99  66  -81  -105        
 14  192  53  48  174  95  83  -83  -102        
 15  170  53  23  168  79  83  -86          
 16  151  55  26  158  69  70  -87          
 17  137  55  27  143  55  70  -82          
 18  113  58  53  121  64  53  -88          
 19  100  77  44  118  64  28  -90          
 20  104  78  43  122  61  18  -86          
 21  92  78  45  122  69  0  -80          
 22  86  85  34  117  44  5  -84          
 23  81  117  45  103  31  -5  -81          
 24  74  143  22  89  22  -13  -71          
 25  67  160  25  85  22  -13  -83          
 26  77  160  13  93  25  8  -96          
 27  73  160  14  107  30  -26  -86          
 28  62  152  37  117  17  -46  -86          
 29  61    34  123  -8  -57  -88          
 30  62    27  129  9  -48  -85          
 31  42    32    5    -88          
                         


Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ