Karakteristične vrednosti: PROTICAJ (m3/s)        >> VODOSTAJ    >> TEMPERATURA


  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bezdan, period obrade 1950 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 895 810 960 960 1170 1320 929 784 791 742 790 854
  Srednji mesečni: 1986 2129 2425 2774 2825 2926 2694 2316 1922 1674 1729 1868
  Maksimalni mesečni: 5213 5210 6220 7960 6940 8407 7890 7180 6150 4365 4843 5450
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 742,  03.10.1992.  Apsolutni maks.: 8407,  14.06.2013.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bogojevo, period obrade 1950 - 2021 godina
  MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni 1135 1150 1222 1360 1449 1600 1180 929 915 1001 1065 870
  Srednji mesečni 2392 2560 2894 3373 3481 3597 3295 2851 2404 2124 2209 2317
  Maksimalni mesečni 5740 6000 6465 8630 8450 9290 8790 7940 7840 4717 5668 6110
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 870,  26.12.1969.  Apsolutni maks.: 9290,  15.06.1965.
  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Smederevo, period obrade 1950 - 2021 godina
  MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni 1607 2035 2309 2996 2360 2061 1965 1410 1402 1558 1605 1800
  Srednji mesečni 5122 5457 6369 7306 6801 6012 4965 4045 3650 3700 4371 4991
  Maksimalni mesečni 10596 11350 13909 14820 13460 13830 13560 9180 9510 11486 12350 9870
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 1402,  01.09.2003.  Apsolutni maks.: 14820,  16.04.2006.

  Reka: Tisa, Hidrološka stanica: Senta, period obrade 1950 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 100 130 140 120 180 90 90 90 85 94 120 136
  Srednji mesečni: 743 866 1190 1411 1150 882 683 503 416 438 561 698
  Maksimalni mesečni: 2490 2670 3075 3718 3445 3480 2900 2190 1600 2130 2620 2415
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 85,  30.09.1979.  Apsolutni maks.: 3718,  22.04.2006.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Sremska Mitrovica, period obrade 1950 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 314 302 427 566 486 380 254 227 214 243 290 278
  Srednji mesečni: 1823 1879 2155 2408 2011 1406 894 644 729 1040 1534 1911
  Maksimalni mesečni: 5760 4580 5520 5850 6596 4220 3656 3369 3869 6275 5411 5530
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 214,  19.09.1950.  Apsolutni maks.: 6596,  17.05.2014.

  Reka: Drina, Hidrološka stanica: Radalj, period obrade 1979 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 47.9 48.3 50.7 49.4 59.6 45.6 40.8 40.0 43.2 44.0 49.4 50.0
  Srednji mesečni: 384 410 468 559 498 320 184 134 136 207 357 427
  Maksimalni mesečni: 1860 3370 1840 3310 3940 1810 805 730 1340 2280 3480 4450
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 40,  01.08.1990.  Apsolutni maks.: 4450,  02.12.2010.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Varvarin, period obrade 1950 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 31.7 44.6 62.6 57.3 40.7 29.7 22.7 22.0 21.5 24.2 31.8 34.6
  Srednji mesečni: 207 300 385 374 291 194 120 80.8 75.6 95.8 135 187
  Maksimalni mesečni: 1240 2520 2130 2190 2690 2050 1340 665 970 1380 1590 2110
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 21.5,  02.09.1950.  Apsolutni maks.: 2689,  17.05.2014.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ljubičevski most, period obrade 1950 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 30.0 67.2 81.2 73.9 59.3 41.5 33.6 24.3 23.7 26.3 29.5 37.8
  Srednji mesečni: 242 341 432 431 338 235 147 98.8 87.4 108 149 209
  Maksimalni mesečni: 1230 2350 2110 1960 2340 1610 1310 660 836 1190 1200 1780
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 23.7,  01.09.1993.  Apsolutni maks.: 2354,  23.02.1963.

  Napomena:
  Apsolutni min. - najniži proticaj
  Apsolutni maks. - najviši proticaj
  podaci za apsolutni minimum i maksimum se odnose na period rada hidrološke stanice.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ