Karakteristične vrednosti: TEMPERATURA (оC)        >> VODOSTAJ    >> PROTICAJ


  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bezdan, period obrade 1949 - 2022 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 0.0 0.0 0.0 5.0 9.5 12.0 14.0 13.0 12.0 6.0 1.5 0.0
  Srednja mesečna: 2.0 2.8 5.9 10.9 15.9 19.2 21.1 21.2 18.0 13.2 7.8 3.5
  Maksimalna mesečna: 6.5 7.6 12.2 17.8 22.8 25.8 27.3 27.6 25.3 19.8 14.2 9.3
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 0.0,  01.01.1949.  Apsolutni maks.: 27.6,  09.08.2013.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Novi Sad, period obrade 1948 - 2022 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 0.0 0.0 0.0 4.8 9.0 12.9 14.7 15.0 12.0 7.0 2.4 0.0
  Srednja mesečna: 2.0 2.8 5.8 11.1 16.2 19.7 21.8 22.0 18.5 13.5 8.1 3.7
  Maksimalna mesečna: 7.0 8.0 12.6 17.0 23.0 27.0 28.2 28.2 25.5 19.6 15.0 10.0
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 0.0,  20.12.1948.  Apsolutni maks.: 28.2,  26.07.2015.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Zemun, period obrade 1946 - 2022 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 0.0 0.0 0.0 4.0 9.7 13.5 16.0 16.0 13.0 6.0 2.0 0.0
  Srednja mesečna: 2.0 2.5 5.7 11.0 16.4 20.2 22.2 22.3 18.7 13.4 8.0 3.6
  Maksimalna mesečna: 6.6 7.5 13.4 18.2 24.0 27.7 29.3 28.6 25.6 20.0 14.8 9.3
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 0.0,  15.01.1946.  Apsolutni maks.: 29.3,  05.07.2022.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Smederevo, period obrade 1946 - 2022 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0 13.8 17.0 16.0 13.5 7.0 3.0 0.0
  Srednja mesečna: 2.4 3.1 6.0 11.0 16.2 20.2 22.4 22.6 19.2 14.0 8.8 4.4
  Maksimalna mesečna: 7.0 8.5 13.0 18.0 24.0 26.0 28.8 29.3 27.0 20.4 14.4 9.2
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 0.0,  18.01.1946.  Apsolutni maks.: 29.3,  12.08.2015.

  Reka: Tisa, Hidrološka stanica: Senta, period obrade 1948 - 2022 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 0.0 0.0 0.0 3.0 9.6 14.0 16.8 17.0 10.6 5.5 1.2 0.0
  Srednja mesečna: 1.3 1.7 4.8 10.9 17.0 21.4 23.6 23.6 19.8 14.0 7.9 3.1
  Maksimalna mesečna: 5.2 7.2 12.8 18.0 24.0 27.8 28.5 28.0 26.8 21.0 14.2 8.4
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 0.0,  25.02.1948.  Apsolutni maks.: 28.5,  25.07.1987.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Sremska Mitrovica, period obrade 1948 - 2022 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 0.0 0.0 0.0 5.2 9.0 13.0 16.0 12.8 12.1 5.9 3.0 0.0
  Srednja mesečna: 3.4 4.2 7.0 11.5 15.9 20.0 22.7 23.3 19.3 14.0 8.9 5.0
  Maksimalna mesečna: 8.2 9.1 13.5 18.7 23.0 27.8 28.9 28.6 26.0 21.0 15.5 10.2
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 0.0,  28.12.1948.  Apsolutni maks.: 28.9,  05.07.2022.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Šabac, period obrade 1949 - 2022 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 0.0 0.0 0.0 3.6 9.5 12.8 15.4 15.0 12.2 8.0 3.0 0.0
  Srednja mesečna: 3.6 4.1 7.0 11.4 15.8 20.0 22.8 23.2 19.1 13.8 8.9 5.1
  Maksimalna mesečna: 7.7 10.1 14.2 20.0 24.0 27.7 28.7 29.0 26.0 21.0 15.3 9.8
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 0.0,  25.01.1950.  Apsolutni maks.: 29.0,  12.08.1994.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Beograd, period obrade 1949 - 2022 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0 14.0 15.8 16.4 12.8 8.0 3.6 0.0
  Srednja mesečna: 3.7 4.4 7.4 11.9 16.6 20.9 24.0 24.7 20.7 14.8 9.5 5.3
  Maksimalna mesečna: 8.6 9.6 14.0 18.2 24.0 29.0 30.5 30.4 27.9 23.1 16.8 11.0
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 0.0,  04.02.1949.  Apsolutni maks.: 30.5,  25.07.2015.

  Reka: Drina, Hidrološka stanica: Radalj, period obrade 1976 - 2022 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 0.0 0.2 1.0 4.0 3.4 4.3 14.4 14.0 12.8 7.0 3.2 1.0
  Srednja mesečna: 3.8 4.3 6.3 9.2 12.8 15.6 18.7 19.9 17.5 13.6 9.1 5.5
  Maksimalna mesečna: 9.2 7.5 11.4 14.8 20.0 23.2 24.2 25.1 23.4 19.6 15.5 11.2
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 0.0,  15.01.1985.  Apsolutni maks.: 25.1,  04.08.2022.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ćuprija, period obrade 1950 - 2022 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 0.0 0.0 0.0 4.0 7.6 11.0 15.4 14.4 10.0 5.1 0.0 0.0
  Srednja mesečna: 2.3 3.4 6.6 11.3 16.4 20.4 22.5 22.5 18.5 13.2 7.9 3.7
  Maksimalna mesečna: 8.2 11.0 14.0 19.6 27.0 27.4 29.0 28.0 26.0 21.8 16.2 10.0
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 0.0,  15.01.1950.  Apsolutni maks.: 29.0,  05.07.1950.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ljubičevski most, period obrade 1949 - 2022 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 0.0 0.0 0.0 4.0 8.1 10.8 16.0 15.0 10.1 5.0 0.0 0.0
  Srednja mesečna: 2.5 3.7 7.0 11.8 16.9 20.9 23.0 22.9 18.9 13.5 8.2 3.8
  Maksimalna mesečna: 8.8 10.4 15.5 21.2 27.0 28.5 30.3 30.3 27.0 23.5 16.4 12.0
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 0.0,  20.01.1950.  Apsolutni maks.: 30.3,  09.07.2012.

  Napomena:
  Apsolutni min. - najniža temperatura
  Apsolutni maks. - najviša temperatura
  podaci za apsolutni minimum i maksimum se odnose na period rada hidrološke stanice.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ