Karakteristične vrednosti: VODOSTAJ (cm)        >> TEMPERATURA    >> PROTICAJ


  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bezdan, period obrade 1946 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -63 -43 -14 -6 14 10 -20 -97 -86 -102 -77 -69
  Srednja mesečna: 175 197 248 299 305 316 282 222 159 114 125 149
  Maksimalna mesečna: 573 586 672 736 699 776 753 714 648 515 563 600
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -142,  07.01.1909.  Apsolutni maks.: 776,  24.06.1965.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bogojevo, period obrade 1946 - 2020 godina
  MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna -25 12 33 55 72 58 28 -36 -40 -41 -30 -66
  Srednja mesečna 204 227 277 338 349 358 326 264 203 163 176 192
  Maksimalna mesečna 564 598 708 792 770 817 791 740 734 500 589 610
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -66,  30.12.1946.  Apsolutni maks.: 817,  15.06.1965.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Novi Sad, period obrade 1946 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -68 -20 16 41 114 86 33 -5 -28 -63 -65 -60
  Srednja mesečna: 205 227 283 343 336 331 294 237 184 153 171 192
  Maksimalna mesečna: 528 573 652 745 685 778 777 620 625 483 554 533
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -134,  10.01.1909.  Apsolutni maks.: 778,  29.06.1965.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Zemun, period obrade 1972 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 53 74 108 105 172 195 108 103 76 77 -8 8
  Srednja mesečna: 322 334 377 424 400 365 316 276 261 269 292 319
  Maksimalna mesečna: 560 604 757 783 702 692 688 495 516 611 632 596
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -8,  29.11.1983.  Apsolutni maks.: 783,  16.04.2006.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Smederevo, period obrade 1972 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 213 230 270 272 320 343 287 270 270 220 166 206
  Srednja mesečna: 477 482 511 542 526 505 478 456 450 451 462 478
  Maksimalna mesečna: 626 658 804 845 762 736 734 600 604 648 680 629
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 166,  25.11.1986.  Apsolutni maks.: 845,  16.04.2006.

  Reka: Tisa, Hidrološka stanica: Senta, period obrade 1976 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 92 154 156 179 203 164 151 186 144 86 81 146
  Srednja mesečna: 286 301 370 436 377 325 288 273 252 248 260 274
  Maksimalna mesečna: 672 764 831 926 884 787 774 714 492 507 663 668
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 81,  15.11.1976.  Apsolutni maks.: 926,  21.04.2006.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Sremska Mitrovica, period obrade 1946 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 43 23 67 82 61 50 0 -19 -18 -7 2 -2
  Srednja mesečna: 329 342 388 422 359 268 174 112 126 184 282 343
  Maksimalna mesečna: 778 698 777 780 866 650 588 570 602 800 754 758
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -19,  19.08.2003.  Apsolutni maks.: 866,  17.05.2014.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Šabac, period obrade 1946 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -60 -78 -45 -31 -50 -48 -99 -116 -116 -106 -97 -103
  Srednja mesečna: 194 206 249 282 226 144 60 3 14 63 148 205
  Maksimalna mesečna: 564 514 590 576 664 507 485 404 454 589 566 573
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -116,  19.08.2003.  Apsolutni maks.: 664,  17.05.2014.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Beograd, period obrade 1972 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 3 25 61 55 123 143 58 51 26 21 -61 -42
  Srednja mesečna: 274 286 331 378 352 315 265 225 211 220 246 275
  Maksimalna mesečna: 512 562 718 738 654 651 648 441 470 575 594 513
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -61,  25.11.1986.  Apsolutni maks.: 738,  16.04.2006.

  Reka: Drina, Hidrološka stanica: Radalj, period obrade 1976 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 23 24 24 25 34 22 18 21 21 21 21 23
  Srednja mesečna: 189 199 215 234 220 178 135 117 116 138 177 200
  Maksimalna mesečna: 424 597 434 592 623 418 295 272 367 480 609 660
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 18,  06.07.2019.  Apsolutni maks.: 660,  02.12.2010.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Varvarin, period obrade 1946 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -161 -159 -136 -190 -220 -210 -225 -242 -240 -252 -234 -185
  Srednja mesečna: 23 57 83 78 49 19 -17 -41 -46 -36 -15 10
  Maksimalna mesečna: 470 556 498 502 560 520 359 260 312 426 392 530
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -252,  05.10.1947.  Apsolutni maks.: 560,  14.05.1965.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ćuprija, period obrade 1946 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -140 -119 -85 -75 -70 -67 -120 -141 -153 -164 -122 -128
  Srednja mesečna: 84 120 154 151 119 88 49 23 17 26 47 72
  Maksimalna mesečna: 473 700 620 606 656 590 486 348 372 506 490 634
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -164,  06.10.2017.  Apsolutni maks.: 700,  21.02.1963.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ljubičevski most, period obrade 1946 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -371 -345 -307 -330 -343 -372 -376 -379 -389 -388 -391 -371
  Srednja mesečna: 48 84 125 123 85 48 -1 -34 -43 -33 -8 23
  Maksimalna mesečna: 582 682 686 676 706 642 432 506 486 604 602 692
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -391,  20.11.2018.  Apsolutni maks.: 706,  04.05.1958.

  Napomena:
  Apsolutni min. - najniži vodostaj
  Apsolutni maks. - najviši vodostaj
  podaci za apsolutni minimum i maksimum se odnose na period rada hidrološke stanice.
  Legenda:
  1)  Podaci obrađeni za period uticaja akumulacija Đerdap I na Dunavu i brane Novi Bečej na Tisi
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ