Karakteristične vrednosti: VODOSTAJ (cm)        >> TEMPERATURA    >> PROTICAJ


  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bezdan, period obrade 1946 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -63 -43 -14 -6 14 10 -20 -97 -86 -102 -77 -69
  Srednja mesečna: 174 199 246 296 304 315 282 222 159 112 123 148
  Maksimalna mesečna: 573 586 672 736 699 776 753 714 648 515 563 600
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -142,  07.01.1909.  Apsolutni maks.: 776,  24.06.1965.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bogojevo, period obrade 1946 - 2021 godina
  MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna -25 12 33 55 72 58 28 -36 -40 -41 -30 -66
  Srednja mesečna 203 228 275 336 349 357 326 264 203 161 174 190
  Maksimalna mesečna 564 598 708 792 770 817 791 740 734 500 589 610
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -66,  30.12.1946.  Apsolutni maks.: 817,  15.06.1965.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Novi Sad, period obrade 1946 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -68 -20 16 41 114 86 33 -5 -28 -63 -65 -60
  Srednja mesečna: 205 229 282 341 335 330 293 237 184 152 170 191
  Maksimalna mesečna: 528 573 652 745 685 778 777 620 625 483 554 533
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -134,  10.01.1909.  Apsolutni maks.: 778,  29.06.1965.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Zemun, period obrade 1972 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 53 74 108 105 172 195 108 103 76 77 -8 8
  Srednja mesečna: 323 337 377 422 400 364 315 275 261 268 291 319
  Maksimalna mesečna: 560 604 757 783 702 692 688 495 516 611 632 596
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -8,  29.11.1983.  Apsolutni maks.: 783,  16.04.2006.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Smederevo, period obrade 1972 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 213 230 270 272 320 343 287 270 270 220 166 206
  Srednja mesečna: 478 485 511 541 526 505 478 457 450 451 462 479
  Maksimalna mesečna: 626 658 804 845 762 736 734 600 604 648 680 629
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 166,  25.11.1986.  Apsolutni maks.: 845,  16.04.2006.

  Reka: Tisa, Hidrološka stanica: Senta, period obrade 1976 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 92 154 156 179 203 164 151 186 144 86 81 146
  Srednja mesečna: 287 305 370 433 378 324 288 272 252 248 260 274
  Maksimalna mesečna: 672 764 831 926 884 787 774 714 492 507 663 668
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 81,  15.11.1976.  Apsolutni maks.: 926,  21.04.2006.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Sremska Mitrovica, period obrade 1946 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 43 23 67 82 61 50 0 -19 -18 -7 2 -2
  Srednja mesečna: 331 344 386 420 359 267 173 111 125 183 281 344
  Maksimalna mesečna: 778 698 777 780 866 650 588 570 602 800 754 758
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -19,  19.08.2003.  Apsolutni maks.: 866,  17.05.2014.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Šabac, period obrade 1946 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -60 -78 -45 -31 -50 -48 -99 -116 -116 -106 -97 -103
  Srednja mesečna: 196 208 247 280 226 143 58 2 12 62 147 205
  Maksimalna mesečna: 564 514 590 576 664 507 485 404 454 589 566 573
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -116,  19.08.2003.  Apsolutni maks.: 664,  17.05.2014.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Beograd, period obrade 1972 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 3 25 61 55 123 143 58 51 26 21 -61 -42
  Srednja mesečna: 275 290 331 376 352 315 264 225 211 220 245 275
  Maksimalna mesečna: 512 562 718 738 654 651 648 441 470 575 594 513
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -61,  25.11.1986.  Apsolutni maks.: 738,  16.04.2006.

  Reka: Drina, Hidrološka stanica: Radalj, period obrade 1976 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 23 24 24 25 34 22 18 21 21 20 21 23
  Srednja mesečna: 190 200 215 233 220 177 134 115 115 136 176 200
  Maksimalna mesečna: 424 597 434 592 623 418 295 272 367 480 609 660
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 18,  06.07.2019.  Apsolutni maks.: 660,  02.12.2010.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Varvarin, period obrade 1946 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -161 -159 -136 -190 -220 -210 -225 -242 -240 -252 -234 -185
  Srednja mesečna: 22 56 81 78 47 17 -19 -43 -48 -38 -17 8
  Maksimalna mesečna: 470 556 498 502 560 520 359 260 312 426 392 530
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -252,  05.10.1947.  Apsolutni maks.: 560,  14.05.1965.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ćuprija, period obrade 1946 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -140 -119 -85 -75 -70 -67 -120 -141 -153 -164 -122 -128
  Srednja mesečna: 84 120 153 151 118 86 47 22 16 24 45 71
  Maksimalna mesečna: 473 700 620 606 656 590 486 348 372 506 490 634
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -164,  06.10.2017.  Apsolutni maks.: 700,  21.02.1963.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ljubičevski most, period obrade 1946 - 2021 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -371 -345 -307 -330 -343 -372 -376 -379 -389 -388 -391 -371
  Srednja mesečna: 46 82 121 120 81 44 -6 -38 -47 -37 -13 19
  Maksimalna mesečna: 582 682 686 676 706 642 432 506 486 604 602 692
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -391,  20.11.2018.  Apsolutni maks.: 706,  04.05.1958.

  Napomena:
  Apsolutni min. - najniži vodostaj
  Apsolutni maks. - najviši vodostaj
  podaci za apsolutni minimum i maksimum se odnose na period rada hidrološke stanice.
  Legenda:
  1)  Podaci obrađeni za period uticaja akumulacija Đerdap I na Dunavu i brane Novi Bečej na Tisi
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ