Stanica površinskih voda: APATIN

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA APATIN
  REKA DUNAV
  SLIV CRNO MORE
  GODINA OSNIVANJA 1876
  KOTA “0” (m n.J.m.) 78.84
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 1401.900
  POVRŠINA SLIVА (km2) 211139
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1931
  limnigraf od (god.): -
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): -
  merenje temperature vode od (god.): 1948
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): 1947
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): 1980
  način izveštavanja: telefon
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ