Stanica površinskih voda: BRATINAC

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA BRATINAC
  REKA MLAVA
  SLIV DUNAV
  GODINA OSNIVANJA 1983
  KOTA “0” (m n.J.m.) 73.52
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 15.300
  POVRŠINA SLIVА (km2) 1749
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1983
  limnigraf od (god.): 1990
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): 1984
  merenje temperature vode od (god.): -
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): -
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): -
  način izveštavanja:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ