Stanica površinskih voda: VARVARIN

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA VARVARIN
  REKA VELIKA MORAVA
  SLIV DUNAV
  GODINA OSNIVANJA 1924
  KOTA “0” (m n.J.m.) 126.13
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 177.220
  POVRŠINA SLIVА (km2) 31548
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1924
  limnigraf od (god.): 1960
  digitalno registrovanje od (god.): 2003
   
  merenje proticaja od (god.): 1923
  merenje temperature vode od (god.): 1967
  protok suspendovanog nanosa od (god.): 1961
  ledene pojave od (god.): 1946
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): 1981
  način izveštavanja: GSM
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ