Stanica površinskih voda: MOROVIĆ

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA MOROVIĆ
  REKA STUDVA
  SLIV BOSUT
  GODINA OSNIVANJA 1982
  KOTA “0” (m n.J.m.) 74.35
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 0.250
  POVRŠINA SLIVА (km2) 340
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1983
  limnigraf od (god.): -
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): -
  merenje temperature vode od (god.): 1993
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): 2001
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): 1980
  način izveštavanja:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ