Klima - šta sve podrazumeva klima?
Klima nekog mesta se klasično definiše na osnovu srednjih vrednosti, ekstrema i drugih statističkih parametara meteoroloških uslova, tokom nekog intervala vremena (od nekoliko dana do više nedelja, meseci, godina, vekova i duže). Savremena definicija međutim, opisuje klimu kao dinamički sistem (slika 1.) u kome učestvuju i jedni na druge deluju: atmosfera, okeani, ledeni i snežni pokrivač, geološki procesi, biosfera (uključujući čoveka) i astronomski faktori ...opširnije
Klima Srbije
Klima Srbije se može opisati kao umereno-kontinentalna sa manje ili više izraženim lokalnim karakteristikama. Prostorna raspodela parametara klime uslovljena je geografskim položajem, reljefom i lokalnim uticajem, kao rezultatom kombinacije reljefa, raspodele vazdušnog pritiska većih razmera, ekspozicijom terena, prisustvom rečnih sistema, vegetacijom, urbanizacijom ...opširnije
Temperaturni režim
Temperatura vazduha se meri na otvorenom prostoru na visini od 2 m iznad zemljine površine ...opširnije
Padavinski režim
Padavine su jedan od najvažnijih klimatskih elemenata ...opširnije
Normale
Tehnički pravilnik Svetske meteorološke organizacije definiše klimatološke standardne normalne vrednosti kao “srednje vrednosti klimatoloških podataka izračunatih za uzastopne periode od 30 godina, na sledeći način: 1. januar 1901. do 31. decembar 1930. godine, 1. januar 1931. do 31. decembar 1960. godine., itd.”
Slede tabele srednjih vrednosti odgovarajućih meteoroloških vrednosti za period 1960 – 1990. godina......

Produkti

Nedeljni bilten
Klimatske karakteristike na teritoriji Srbije za mesec, sezonu i godinu
Ekstremni klimatski dogadjaji
Biometeorologija
Humana biometeorologija je deo biometeorologije koji se bavi izučavanjem uticaja vremena i klime na život i zdravlje čoveka...opširnije
Produkti
Meteorološki godišnjak - klimatološki podaci (pdf format)
Produkti
Klimatografija aerodroma u Srbiji
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ