Sertifikati

Decembra 2012. godine, u RHMZ je uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom, ispunjavanjem zahteva međunarodnog standarda ISO 9001:2008, dok je aprila 2013. godine akreditovana Meteorološka laboratorija u Sektoru za meteorološki osmatrački sistem zadovoljavajući zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 u okvirima specificiranog obima akreditacije čime je učinjen značajan doprinos poboljšanju postupanja u skladu sa nadležnostima, obavezama i ovlašćenjima RHMZ. Sertifikati o akreditaciji sa pripadajućim obimima akreditacije mogu se naći na sajtu RHMZ.  1.   POLITIKA KVALITETA-2019 ISO 9001 2015 (3.1 MB)
  2.   SERTIFIKAT ISO (0.5 MB)
  3.   SERTIFIKAT 17025 (2.5 MB)
  4.   Obim akreditacije ISO 17025 (0.1 MB)
  5.   DOKUMENTI I OGLASI
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ