Hidrološka tendencija za sliv Toplica

 Hidrološka karta sliva reke Toplica

Hidrološka tendencija
25.02.2024.   26.02.2024.   27.02.2024.  
Vodostaj
Hidrološka tendencija
25.02.2024.   26.02.2024.   27.02.2024.  
Vodostaj
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  10:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  10:00
 Vlažnost:  67 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  10:00
 Temperatura:  9.51 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Temperatura:  8.14 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  10:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  10:00
 Vlažnost:  67 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  10:00
 Temperatura:  12.03 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Temperatura:  10.65 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:   mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  10:00
 Vlažnost:  68 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  10:00
 Temperatura:  11.64 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Temperatura:  9.87 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  10:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  10:00
 Vlažnost:  67 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  10:00
 Temperatura:  11.85 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  25.02.2024
 Temperatura:  11.35 °C
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ