Hidrološka tendencija za sliv Toplica

 Hidrološka karta sliva reke Toplica

Hidrološka tendencija
04.12.2022.   05.12.2022.   06.12.2022.  
Vodostaj
Hidrološka tendencija
04.12.2022.   05.12.2022.   06.12.2022.  
Vodostaj
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Vlažnost:  87 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Temperatura:  7.03 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Temperatura:  3.42 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Vlažnost:  79 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Temperatura:  9.10 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Temperatura:  6.94 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:   mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Vlažnost:  88 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Temperatura:  8.73 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Temperatura:  3.63 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Vlažnost:  78 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Temperatura:  9.69 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  04.12.2022
 Temperatura:  5.95 °C
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ