Hidrološka tendencija za sliv Toplica

 Hidrološka karta sliva reke Toplica

Hidrološka tendencija
27.09.2023.   28.09.2023.   29.09.2023.  
Vodostaj
Hidrološka tendencija
27.09.2023.   28.09.2023.   29.09.2023.  
Vodostaj
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Vlažnost:  68 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Temperatura:  17.33 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Temperatura:  14.54 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Vlažnost:  52 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Temperatura:  21.61 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Temperatura:  19.28 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:   mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Vlažnost:  78 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Temperatura:  18.29 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Temperatura:  14.42 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Vlažnost:  45 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  17:00
 Temperatura:  23.40 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  27.09.2023
 Temperatura:  16.93 °C
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ