Hidrološka tendencija za sliv Toplica

 Hidrološka karta sliva reke Toplica

Hidrološka tendencija
25.09.2023.   26.09.2023.   27.09.2023.  
Vodostaj
Hidrološka tendencija
25.09.2023.   26.09.2023.   27.09.2023.  
Vodostaj
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  26.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  03:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  26.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  03:00
 Vlažnost:  90 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  26.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  03:00
 Temperatura:  12.51 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  25.09.2023
 Temperatura:  14.61 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  26.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  03:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  26.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  03:00
 Vlažnost:  86 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  26.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  03:00
 Temperatura:  13.79 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  25.09.2023
 Temperatura:  17.88 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:   mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  26.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  03:00
 Vlažnost:  100 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  26.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  03:00
 Temperatura:  13.19 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  25.09.2023
 Temperatura:  16.72 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  26.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  03:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  26.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  03:00
 Vlažnost:  100 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  26.09.2023
 Vreme poslednjeg podatka:  03:00
 Temperatura:  12.28 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  25.09.2023
 Temperatura:  16.67 °C
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ