Hidrološka tendencija za sliv Toplica

 Hidrološka karta sliva reke Toplica

Hidrološka tendencija
27.05.2024.   28.05.2024.   29.05.2024.  
Vodostaj
Hidrološka tendencija
27.05.2024.   28.05.2024.   29.05.2024.  
Vodostaj
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  28.05.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  04:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Vlažnost:  0 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Temperatura:  0.00 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  05.05.2024
 Temperatura:  9.52 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  28.05.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  04:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Vlažnost:  0 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Temperatura:  0.00 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  02.05.2024
 Temperatura:  16.88 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:   mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Vlažnost:  0 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Temperatura:  0.00 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  24.03.2024
 Temperatura:  12.87 °C
 Padavine
 Datum poslednjeg podatka:  28.05.2024
 Vreme poslednjeg podatka:  04:00
 Padavine u poslednjem času:  0.00 mm
 Padavine TOTAL u tekućem danu:  0.00 mm
 ----------------
 Vlažnost
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Vlažnost:  0 %
 ----------------
 Temperatura
 Datum poslednjeg podatka:  
 Vreme poslednjeg podatka:  
 Temperatura:  0.00 °C
 ----------------
 Temperatura - srednja
 Datum poslednjeg podatka:  06.05.2024
 Temperatura:  14.93 °C
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ