?> RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Podaci sa automatske meteorološke stanice:

   * Ovi podaci dostupni su samo u terminu punog sata, podatke za poslednji termin za ovu stanicu (21:10), bez podataka označenih * pogledajte OVDE
       
   Stanica:  Kruševac
   Termin:  19:00  
   Datum:  18.10.  
   Dan:  PETAK  
   Temperatura    
   Temperatura (u terminu)  17.9  °C
 *  Temperatura, maksimum, u poslednjih 60 min.  20.5  °C
 *  Temperatura, minimum, u poslednjih 60 min.  17.6  °C
 *  Temperatura, prosek, u poslednjih 60 min.  19.2  °C
 *  Temperatura, termin maksimuma u poslednjih 60 min.  18:23  
 *  Temperatura, termin minimuma u poslednjih 60 min.  18:59  
   Temperatura na visini od 5 cm (u terminu)  15.4  °C
 *  Temperatura na visini od 5 cm, maksimum, u poslednjih 60 min.  17.6  °C
 *  Temperatura na visini od 5 cm, minimum, u poslednjih 60 min.  15.1  °C
 *  Temperatura na visini od 5 cm, prosek, u poslednjih 60 min.  15.7  °C
 *  Temperatura na visini od 5 cm, termin maksimuma u poslednjih 60 min.  18:01  
 *  Temperatura na visini od 5 cm, termin minimuma u poslednjih 60 min.  18:53  
   Tačka rose (u terminu)  7.4  °C
 *  Tačka rose, maksimum, u poslednjih 60 min.  7.6  °C
 *  Tačka rose, minimum, u poslednjih 60 min.  6.4  °C
 *  Tačka rose, prosek, u poslednjih 60 min.  7.0  °C
 *  Tačka rose, termin maksimuma u poslednjih 60 min.  18:54  
 *  Tačka rose, termin minimuma u poslednjih 60 min.  18:04  
   Temperatura na dubini od 5 cm (u terminu)  /////  °C
   Temperatura na dubini od 10 cm (u terminu)  /////  °C
   Temperatura na dubini od 20 cm (u terminu)  /////  °C
   Temperatura na dubini od 50 cm (u terminu)  /////  °C
   Temperatura na dubini od 100 cm (u terminu)  /////  °C
   Vetar    
   Smer vetra, srednji za poslednjih 10 min.  181  °
   Smer vetra, međunarodna oznaka, srednji za poslednjih 10 min.   S  
   Brzina vetra, srednja za poslednjih 10 min.  1.7  m/s
   Udari vetra, brzina, maksimum u poslednjih 10 min.  2.8  m/s
   Udari vetra, termin maksimuma u poslednjih 10 min.  18:57  
   Udari vetra, smer, u poslednjih 10 min.  197  °
   Udari vetra, smer, međunarodna oznaka, u poslednjih 10 min.   S  
 *  Smer vetra, srednji za poslednjih 60 min.  187  °
 *  Smer vetra, međunarodna oznaka, srednji za poslednjih 60 min.   S  
 *  Brzina vetra, srednja za poslednjih 60 min.  1.1  m/s
 *  Udari vetra, brzina, maksimum u poslednjih 60 min.  2.8  m/s
 *  Udari vetra, termin maksimuma u poslednjih 60 min.  18:57  
 *  Udari vetra, smer, u poslednjih 60 min.  197  °
 *  Udari vetra, smer, međunarodna oznaka, u poslednjih 60 min.   S  
 *  Vetar, preovlađujući smer u poslednjih 60 min.  //  °
 *  Vetar, međunarodna oznaka, preovlađujući smer u poslednjih 60 min.   ///  
   Pritisak    
   Pritisak (u terminu)  996.8  hPa
 *  Pritisak maksimum, u poslednjih 60 min.  996.8  hPa
 *  Pritisak minimum, u poslednjih 60 min.  996.2  hPa
 *  Pritisak prosečan, u poslednjih 60 min.  996.5  hPa
 *  Pritisak, termin maksimuma u poslednjih 60 min.  19:00  
 *  Pritisak, termin minimuma u poslednjih 60 min.  18:01  
   Pritisak sveden na nivo mora (u terminu)  1016.4  hPa
 *  Pritisak sveden na nivo mora, maksimum, u poslednjih 60 min.  1016.4  hPa
 *  Pritisak sveden na nivo mora, minimum, u poslednjih 60 min.  1015.6  hPa
 *  Pritisak sveden na nivo mora, prosečan, u poslednjih 60 min.  1016.0  hPa
 *  Pritisak sveden na nivo mora, termin maksimuma u poslednjih 60 min.  19:00  
 *  Pritisak sveden na nivo mora, termin minimuma u poslednjih 60 min.  18:01  
   Pritisak, tendencija u poslednja 3 sata  0.8  hPa
   Pritisak, karakteristika tendencija u poslednja 3 sata:    
   -- Raste --    
   Relativna vlažnost    
   Relativna vlažnost (u terminu)  50  %
 *  Relativna vlažnost, maksimum, u poslednjih 60 min.  50  %
 *  Relativna vlažnost, minimum, u poslednjih 60 min.  41  %
 *  Relativna vlažnost, prosek, u poslednjih 60 min.  45  %
 *  Relativna vlažnost, termin maksimuma u poslednjih 60 min.  19:00  
 *  Relativna vlažnost, termin minimuma u poslednjih 60 min.  18:23  
   Padavine    
 *  Padavine ukupne u prethodnih 60 min.  0.0  l/m2
 *  Padavine maksimalne 10 minutne u poslednjih 60 min.  ////  l/m2
 *  Intenzitet padavina (1 minutni) u poslednjih 60 min.  0.0  (l/m2)/h
 *  Padavine, trajanje u poslednjih 60 min.  0  min.
   Osunčanost - globalno sunčevo zračenje    
 *  Osunčanost, trajanje u poslednjih 60 min.  0  min.
 *  Globalno sunčevo zračenje, suma  0  J/cm2
 *  Globalno sunčevo zračenje, maksimum, u poslednjih 60 min.  0  W/m2
 *  Globalno sunčevo zračenje, minimum, u poslednjih 60 min.  0  W/m2
 *  Globalno sunčevo zračenje, termin maksimuma u poslednjih 60 min.  18:01  
 *  Globalno sunčevo zračenje, termin minimuma u poslednjih 60 min.  18:01  
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ