Подручје:  Банат

Станица Шифра  Положај станице    Датум оснивања   Ранг Дубина (m)
 Одаберите станицу за детаљнији приказ
  Б.Аранђелово (БА-1) 19НП0101 у батерији 10.08.1989. I 7.02
  Б.Аранђелово (БА-1/1) 19НП0101/1 у батерији 10.08.1989. II 5.02
  Б.Аранђелово (БА-1/Д) 19НП0101/Д у батерији 10.08.1989. I 20.01
  Б.Аранђелово (БА-1/д) 19НП0101/д у батерији 10.08.1989. II 11.01
  Кикинда (К-1) 19НП0111 у батерији 01.08.1989. I 10.53
  Кикинда (К-1/1) 19НП0111/1 у батерији 01.08.1989. II 5.06
  Кикинда (К-1/2) 19НП0111/2 у батерији 01.08.1989. II 2.92
  Кикинда (К-1/Д) 19НП0111/Д у батерији 01.08.1989. I 33.2
  Нова Црња (НЦ-1) 19НП0121 у батерији 15.03.1990. I 17.16
  Нова Црња (НЦ-1/1) 19НП0121/1 у батерији 15.03.1990. II 5.94
  Нова Црња (НЦ-1/2) 19НП0121/2 у батерији 15.03.1990. II 4.53
  Крајишник (КР-1/1) 19НП0131/1 у батерији 15.03.1990. I 5.95
  Крајишник (КР-1/2) 19НП0131/2 у батерији 15.03.1990. II 3.99
  Крајишник (КР-1/Д) 19НП0131/Д у батерији 15.03.1990. I 16
  Зрењанин (ЗР-1) 19НП0141 у батерији 01.08.1989. I 11.98
  Зрењанин (ЗР-1/1) 19НП0141/1 у батерији 01.08.1989. II 7.99
  Зрењанин (ЗР-1/Д) 19НП0141/Д у батерији 01.08.1989. I 43.33
  Зрењанин (ЗР-1/д) 19НП0141/д у батерији 01.08.1989. II 26.52
  Зрењанин (ЗР-1/д-1) 19НП0141/д-1 у батерији 01.08.1989. II 18.49
  Локве (ЛК-1) 19НП0151 у батерији 07.08.1989. I 19.23
  Локве (ЛК-1/1) 19НП0151/1 у батерији 07.08.1989. II 8.06
  Локве (ЛК-1/2) 19НП0151/2 у батерији 07.08.1989. II 4.05
  Локве (ЛК-1/3) 19НП0151/3 у батерији 07.08.1989. II 3.45
  Дебељача (ДБ-1) 19НП0161 у батерији 25.01.1990. I 7.83
  Дебељача (ДБ-1/1) 19НП0161/1 у батерији 25.01.1990. I 5.01
  Дебељача (ДБ-1/2) 19НП0161/2 у батерији 25.01.1990. I 4.01
  Дебељача (ДБ-1/Д) 19НП0161/Д у батерији 25.01.1990. I 30.01
  Бан.Карловац (БК-1) 19НП0171 у батерији 01.09.1989. I 17.09
  Бан.Карловац (БК-1/1) 19НП0171/1 у батерији 01.09.1989. II 10.07
  Бан.Карловац (БК-1/2) 19НП0171/2 у батерији 01.09.1989. II 5.89
  Бан.Карловац (БК-1/Д) 19НП0171/Д у батерији 01.09.1989. I 32.14
  Бан. Карловац (БК-2) 19НП0172 у батерији 01.09.1989. II 17.08
  Бан. Карловац (БК-2/1) 19НП0172/1 у батерији 01.09.1989. II 10.02
  Бан. Карловац (БК-3) 19НП0173 у батерији 01.09.1989. II 17.08
  Ковин (КО-1) 19НП0181 у батерији 08.08.1989. I 15.72
  Ковин (КО-1/1) 19НП0181/1 у батерији 08.08.1989. I 8.4
  Ковин (КО-1/Д) 19НП0181/Д у батерији 08.08.1989. I 28.97
  Ковин (КО-1/д) 19НП0181/д у батерији 08.08.1989. I 21.47
  Нови Кнежевац (ТК-1/1) 19НП0371/1 у профилу 01.07.1990. I 10.08
  Нови Кнежевац (ТК-1/Д) 19НП0371/Д у профилу 01.07.1990. I 27.12
  Нови Кнежевац (ТК-2/1) 19НП0372/1 у профилу 01.07.1990. I 10.07
  Нови Кнежевац (ТК-2/Д) 19НП0372/Д у профилу 01.07.1990. I 27.72
  Нови Кнежевац (ТК-3/Д) 19НП0373/Д у профилу 01.07.1990. I 25.25
  Нови Кнежевац (ТК-4) 19НП0374 у профилу 01.07.1990. I 13.55
  Нови Кнежевац (ТК-5) 19НП0375 у профилу 01.07.1990. I 8.09
  Нови Кнежевац (ТК-6) 19НП0376 у профилу 01.07.1990. I 8.15
  Падеј (ТП-1/1) 19НП0391/1 у профилу 05.07.1990. I 11.58
  Падеј (ТП-1/Д) 19НП0391/Д у профилу 05.07.1990. I 21.46
  Падеј (ТП-2) 19НП0392 у профилу 05.07.1990. I 11.84
  Падеј (ТП-3) 19НП0393 у профилу 05.07.1990. I 11.56
  Падеј (ТП-4) 19НП0394 у профилу 05.07.1990. I 11.63
  Падеј (ТП-5) 19НП0395 у профилу 05.07.1990. I 12.03
  Падеј (ТП-6) 19НП0396 у профилу 05.07.1990. I 12.15
  Бурза (ТБ-1) 19НП0401 у профилу 01.08.1990. I 12.1
  Бурза (ТБ-2/Д) 19НП0402/Д у профилу 01.08.1990. I 21.69
  Бурза (ТБ-3/Д) 19НП0403/Д у профилу 01.08.1990. I 32.07
  Бурза (ТБ-4) 19НП0404 у профилу 01.08.1990. I 19.64
  Бурза (ТБ-6) 19НП0406 у профилу 01.08.1990. I 17.33
  Сечањ (ТД-3) 19НП0453 у профилу 01.09.1990. II 20.63
  Сечањ (ТЛ-3/Д) 19НП0453/Д у профилу 01.09.1990. I 19.52
  Сечањ (ТЛ-1) 19НП045Л1 у профилу 01.09.1990. I 18.99
  Сечањ (ТЛ-2) 19НП045Л2 у профилу 01.09.1990. I 19.99
  Сечањ (ТЛ-5) 19НП045Л5 у профилу 01.09.1990. I 11.12
  Врачев Гај (НВГ-2) 19НП0492 у профилу 01.01.1991. I 9.1
  Врачев Гај (НВГ-3) 19НП0493 у профилу 01.01.1991. I 8.06
  Дужине (Д-1) 19НП199 појединачна 01.01.1992. II 8
  Ватин (ВА-1) 19НП227 појединачна 01.01.1971. II 9.06
  Гудурица (ГУ-1) 19НП230 појединачна 01.01.1971. II 9.98
  Јерменовци (Ј-1) 19НП236/1 појединачна 01.01.1992. II 8
  Стража (СТ-1) 19НП304/4 појединачна 01.01.1971. II 20
  Чешко Село (ЦС-1) 19НП332 појединачна 01.01.1971. II 15
  Црвена Црква (ЦЦ-1) 19НП340/А појединачна 01.01.1971. II 10
  Кусић (КУ-1) 19НП372 појединачна 01.01.1971. II 10.5
  Банатска Паланка (БП-1) 19НП373/А појединачна 01.01.1971. II 10.5
  Плочица-Скореновачки рит 19НПЦБ44 појединачна 01.05.1997. II 11.5
  Дубовац 19НПЛП1012 појединачна 01.05.1997. II 17.79
  Црвеначки рит 19НПЛП927 појединачна 01.05.1997. II 14.15
  Дубовац 19НПП8 појединачна 01.05.1997. II 30
  Ковин 19НППД15 појединачна 01.05.1997. II 30
  Иваново 19НППД25 појединачна 01.05.1997. II 17
  Старчево 19НППП721 појединачна 01.05.1997. II 9
  Ковин 19НППП930 појединачна 01.05.1997. II 10.15
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ