ЈАВНИ ПОЗИВИ И НАБАВКЕ

Adobe Acrobat format  - Adobe Acrobat формат Microsoft Word format - Microsoft Word формат Microsoft Excel format - Microsoft Excel формат Microsoft PowerPoint format Microsoft PowerPoint формат
 Јавни позиви и набавке:
 
    12.01.2021

  План јавних набавки за 2021. год.

  Adobe Acrobat format План јавних набавки за 2021. год. - 12.01.2021
 
    17.11.2020

  Измена Плана јавних набавки за 2020. годину

  Adobe Acrobat format Измена Плана јавних набавки за 2020. годину - 17.11.2020
 
    02.11.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 32/20 - Моделирање софтверског решења за унапређење функција радарског центра на спровођењу методологије одбране од града

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.11.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.11.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 11.11.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 11.11.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 16.11.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 2 - 16.11.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 16.11.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 26.11.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 01.12.2020
 
    28.10.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 26/20 - Набавка средстава и опреме личне заштите, обликаована у 3 партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 28.10.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 28.10.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - Партија 2 - 12.11.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - Партија 1 и 3 - 12.11.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 30.11.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 30.11.2020
 
    23.10.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 33/20 - Изградња објекта радарског центра “РЦ Ваљево”

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 23.10.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 23.10.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 29.10.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 02.11.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 02.11.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 4 - 03.11.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 5 - 05.11.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 6 - 06.11.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 06.11.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 7 - 06.11.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 06.11.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.11.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 01.12.2020
 
    23.09.2020

  План јавних набавки за 2020. годину усклађен са Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 91/2019)

  Adobe Acrobat format План јавних набавки за 2020. годину усклађен са Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 91/2019) - 23.09.2020
 
    11.09.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 30/20 - Набавка моторних возила обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 11.09.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 11.09.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 21.09.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 21.09.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 22.09.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 2 - 22.09.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 22.09.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 29.09.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 06.10.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 19.10.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 20.10.2020
 
    10.09.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 25/20 - Контрола и мерење отпора уземљења громобранске инсталације за заштиту од атмосферског пражњења и испитивање електричних инсталација ниског напона

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.09.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.09.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 22.09.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.10.2020
 
    07.09.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 24/20 - Продужење антивирусног програма Kaspersky Endpoint Security 10

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.09.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.09.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 26.10.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 16.11.2020
 
    06.08.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 28/20 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.08.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.08.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.08.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 31.08.2020
 
    03.08.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 23/20 - Набавка резервних делова за рачунарску опрему

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.08.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.08.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.09.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 29.09.2020
 
    29.07.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 28/20 - Набавка резервних делова за аутоматске метеоролошке станице MicroStep-MIS

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 29.07.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 29.07.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.09.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 21.09.2020
 
    29.07.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 29/20 - Набавка резервних делова за рачунарску опрему, обликована у три партије тако да се свака партија може уговорати посебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 29.07.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 29.07.2020

  Adobe Acrobat format Измена и допуна 1 - 03.08.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 03.08.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 28.08.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 30.08.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 2 - 30.08.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 30.08.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.09.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 28.09.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 28.09.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 29.09.2020
 
    27.07.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 27/20 - Набавка интернет услуга, обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 27.07.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 27.07.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 27.08.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.09.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 22.09.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 22.09.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 29.09.2020
 
    20.07.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 21/20 - Набавка рачунарске опреме

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 20.07.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 20.07.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 13.08.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 17.08.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 17.08.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 17.08.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 27.08.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 21.09.2020
 
    18.07.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 20/20 - Набавка рачунарске опреме за потребе реализације пројеката “Гридовани метеоролошки подаци 1961 – 2010 за Србију”

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 18.07.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 18.07.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 23.07.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 23.07.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 21.08.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 04.09.2020
 
    17.07.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 24/20 - Сервисирање и одржавање лифтова

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.07.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.07.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 29.07.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 17.08.2020
 
    15.07.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 27/20 - Набавка опреме за домаћинство

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.07.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.07.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 31.07.2020
 
    10.07.2020

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда бр. 22/20 - Продужење и одржавање електронске базе прописа ИНДОК

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 10.07.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.07.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 20.07.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 11.08.2020
 
    10.07.2020

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 25/20 - Техничка подршка програма за кадроврску евиденцију “КАДРОВИ 1.0”

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 10.07.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.07.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 20.07.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 04.08.2020
 
    08.07.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 26/20 - Адаптација и реконструкција објекта РХМЗ-а - Главне метеоролошке станице “Копаоник”

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 08.07.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 08.07.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 31.07.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 31.07.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 12.08.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 31.08.2020
 
    29.06.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 23/20 - Набавка резервних делова за моторна возила

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 29.06.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 29.06.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.07.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.07.2020
 
    22.06.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 17/20 - Редовно и интервално превентивно одржавање UPS уређаја типа APC Symetra LX SYA16K16I, APC Galaxy 3500 30KVA и APC SURT 6000 XLI, са уградњом резервних делова, за потребе Рачунског центра РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.06.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.06.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 29.07.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 04.08.2020
 
    22.06.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 19/20 - Набавка и уградња клима уређаја

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.06.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.06.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.07.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 11.08.2020
 
    17.06.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 18/20 - Обезбеђивање превоза и смештаја за службена путовања у земљи и иностранству, обликована у две партије тако да свака партија може да се уговара засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.06.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.06.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 24.06.2020

  Adobe Acrobat format Измена и допуна 1 - 03.07.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 2 - 03.07.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 28.07.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 14.08.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 14.08.2020
 
    15.06.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 15/20 - Надзор и одржавање ИТ система РХМЗ-а са уградњом резервних делова

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.06.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.06.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.07.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 27.07.2020
 
    15.06.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 16/20 - Одржавање и администрирање рачунарско информационог система и интернет презентације

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.06.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.06.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.07.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2020
 
    05.06.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 22/20 - Набавка опреме за домаћинство

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.06.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.06.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 18.06.2020
 
    02.06.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 14/20 - Одржавање хидролошког информационог система WISKI7, произвођача KISTERS AG из Немачке

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.06.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.06.2020

  Adobe Acrobat format Tender Documents - 02.06.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 06.07.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 14.07.2020
 
    01.06.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 21/20 - Набавка пнеуматика за моторна возила РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 01.06.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 01.06.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 05.06.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.06.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.06.2020
 
    30.05.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 20/20 - Одржавање зграда и објеката Центра одбране од града Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.05.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.05.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 03.06.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.06.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 26.06.2020
 
    28.05.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 13/20 - Набавка гасног уља за грејање

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 28.05.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 28.05.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 06.06.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 26.06.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 26.06.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 26.06.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 06.07.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 22.07.2020
 
    22.05.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 19/20 - Сервисирање и одржавање клима уређаја, обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.05.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.05.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 01.06.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 08.06.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 08.06.2020
 
    15.05.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 12/20 - Сервисирање радара МЕТЕОР 500С на радарском центру “Фрушка гора”

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.05.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.05.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.06.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2020
 
    08.05.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 18/20 - Набавка средстава за хигијену обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 08.05.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 08.05.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о отварању понуда - 10.05.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 14.05.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 14.05.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 14.05.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 18.05.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 27.05.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 10.06.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 10.06.2020
 
    05.05.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 17/20 - Сервисирање и одржавање опреме за грејање

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.05.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.05.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о отварању понуда - 10.05.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.05.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2020
 
    16.03.2020

  Претходно обавештење о изградњи објеката радарских центара Ужице и Ваљево

  Adobe Acrobat format Претходно обавештење - 16.03.2020
 
    16.03.2020

  Претходно обавештење за надзор над изградњом објеката радарских центара Ужице и Ваљево

  Adobe Acrobat format Претходно обавештење - 16.03.2020
 
    11.03.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 11/20 - Набавка система за безбедност и контролу корисничког саобраћаја - ФАЈЕРВОЛ

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 11.03.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 11.03.2020

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 16.03.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 16.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 24.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о отварању понуда - 10.05.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.05.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2020
 
    06.03.2020

  Јавна набавака у отвореном поступку бр. 10/20 - Сервисирање и контрола против - пожарне опреме РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.03.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 24.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о отварању понуда - 10.05.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 20.05.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2020
 
    05.03.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 16/20 - Угоститељске услуге за потребе одржавања прославе поводом обележавања Светског метеоролошког дана и Светског дана вода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.03.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.03.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 12.03.2020
 
    04.03.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 14/20 - Сервисирање и одржавање агрегата

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 04.03.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 04.03.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.03.2020
 
    04.03.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 09/20 - Одржавање информационог система материјално финансијског пословања

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 04.03.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 04.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 24.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о отварању понуда - 10.05.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 12.05.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 18.05.2020
 
    04.03.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 15/20 - Текуће одржавање опреме за очување животне средине обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 04.03.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 04.03.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 15.05.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 20.05.2020
 
    03.03.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 12/20 - Услуге лекарских прегледа за стрелце на РЦ Ужице, 240

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.03.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.03.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.05.2020
 
    03.03.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 13/20 - Услуге текућег одржавања зграда и објеката Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.03.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.03.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 16.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 20.03.2020
 
    27.02.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 11/20 - Сервисирање телекомуникационе опреме

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 27.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 27.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 25.03.2020
 
    24.02.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 10/20 - Набавка техничких гасова

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 24.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 24.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 16.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 19.03.2020
 
    21.02.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 08/20 - Санација објекта на радарском центру Самош – замена столарије.

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 21.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.02.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 26.02.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 16.03.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 18.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 24.03.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 4 - 16.04.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о обиласку објекта - 05.05.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о отварању понуда - 10.05.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 12.05.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 29.06.2020
 
    20.02.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 09/20 - Набавка резервних делова за моторна возила обликована у пет партија, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 20.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 20.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 02.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 06.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 06.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 - 06.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 - 13.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 13.03.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - Партија 1 - 22.05.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - Партија 2 - 22.05.2020
 
    14.02.2020

  Јавна набавака мале вредности бр. 08/20 - Сервисирање и одржавање моторних возила са уградњом резервних делова, обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 14.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 14.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 25.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 03.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 03.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 06.03.2020
 
    12.02.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 05/20 - Обезбеђивање превоза и смештаја за службена путовања у земљи и иностранству, обликована у две партије тако да свака партија може да се уговара засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 12.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 12.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 16.03.2020
 
    11.02.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 07/20 - Услуге техничког прегледа и регистрације моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 11.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 11.02.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 14.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 14.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 14.02.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 18.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 28.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 06.03.2020
 
    11.02.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 07/20 - Набавка противградних ракета обликована у четири партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 11.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 11.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 02.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 17.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 17.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 17.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 - 17.03.2020
 
    10.02.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 06/20 - Набавка пнеуматика за моторна возила РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 20.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 02.03.2020
 
    10.02.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 06/20 - Набавка и уградња резервног дела за радар Гематроник на РЦ Самош – power supply card на UPS уређају типа Riello MST 30

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 16.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 21.03.2020
 
    07.02.2020

  Претходно обавештење о набавци нематеријалне имовине: Mоделирањe, тестирањe и имплементaција софтверског решења за унапређење функција Радарког центра у спровођењу методологије одбране од града

  Adobe Acrobat format Претходно обавештење - 07.02.2020
 
    07.02.2020

  Претходно обавештење о набавци 5 моторних возила

  Adobe Acrobat format Претходно обавештење - 07.02.2020
 
    06.02.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 05/20 - Услуге штампања образаца уговора за ангажовање стрелаца

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 06.03.2020
 
    05.02.2020

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 04/20 - Израда идејног решења, пројекта за добијање грађевинске дозволе и остале документације за потребе изградње 5 (пет) радарских центара: Ваљево, Петровац, Бешњаја, Ужице и Крушевац

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.02.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 13.02.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 18.02.2020

  Adobe Acrobat format 1. Измена и допуна документације - 18.02.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 21.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 10.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 03.04.2020
 
    04.02.2020

  Претходно обавештење о набавци 2 метеоролошка двојнополаризована Доплер радара у S bandu.

  Adobe Acrobat format Претходно обавештење - 04.02.2020
 
    04.02.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 03/20 - Набавка батерија за ручне радио станице

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 04.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 04.02.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 12.02.2020

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 12.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 12.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 12.02.2020

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 18.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 2 - 18.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 - 18.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 04.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 21.03.2020
 
    03.02.2020

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 01/20 - Набавка радиосонди М10 за МODEM GPS уређаје за радиосондажу – Системе SR10

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 03.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.03.2020
 
    03.02.2020

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 02/20 - Набавка одговарајућих метеоролошких балона са специјалним једносмерним вентилима компатибилним са MODEM Robotsonde аутоматским лансирним уређајем за радиосондажу/Системом SR10

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 03.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.03.2020
 
    03.02.2020

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 03/20 - Набавка услуге одржавања MODEM Robotsonde аутоматског лансирног уређаја за радиосондажу/Система SR10

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 03.02.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.03.2020
 
    30.01.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 04/20 - Угоститељске услуге за потребе Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.01.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.01.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.02.2020
 
    28.01.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 01/20 - Услуге лекарских прегледа за стрелце обликована у 12 партија тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 28.01.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 28.01.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 12.02.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - Партија 3 - 20.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 28.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 28.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 - 28.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 - 28.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 6 - 28.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 7 - 28.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 11 - 28.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 12 - 28.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 10 - 02.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 8 - 03.03.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 9 - 03.03.2020
 
    28.01.2020

  Јавна набавка мале вредности бр. 02/20 - АДР сертификација возила за превоз опасних материја

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 28.01.2020

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 28.01.2020

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.02.2020

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 21.03.2020
 
    30.12.2019

  Претходно обавештење о набавци противградних ракета у 2020. години

  Adobe Acrobat format Претходно обавештење - 30.12.2019
 
    13.12.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 55/19 - Сервисирање и одржавање лифтова

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.12.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.12.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 23.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 03.01.2020
 
    06.12.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 54/19 - Набавка канцеларијског намештаја обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.12.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.12.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 17.12.2019
 
    05.12.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 53/19 - Набавка лепка за вишенаменску употребу

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.12.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.12.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 17.12.2019
 
    03.12.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 52/19 - Набавка батерија и акумулатора

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.12.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.12.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 16.01.2020
 
    02.12.2019

  Јавна набавка мале вредносзи бр. 51/19 - Набавка ватрогасних апарата

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.12.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.12.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 12.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2019
 
    29.11.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 50/19 - Поправке и одржавања објеката мреже хидролошких станица

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 29.11.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 29.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 10.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.12.2019
 
    27.11.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 21/19 - Набавка опреме за грејање

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 27.11.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 27.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 11.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 17.12.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 2 - 20.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 03.01.2020
 
    27.11.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 49/19 - Набавка пића за потребе ресторана Завода, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 27.11.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 27.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 16.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 16.12.2019
 
    19.11.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 48/19 - Набавка штампарских услуга обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 19.11.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 19.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 02.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 20.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 20.12.2019
 
    15.11.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 46/19 - Набавка резервних делова за хидролошку опрему произвођача SEBA

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.11.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 28.11.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2019
 
    15.11.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 45/19 - Редовно и интервално превентивно одржавање UPS уређаја типа APC Symetra LX SYA16K16I, APC Galaxy 3500 30KVA и APC SURT 6000 XLI, са уградњом резервних делова, за потребе Рачунског центра РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.11.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 28.01.2020
 
    13.11.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 47/19 - Сервисирање опреме за грејање

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.11.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.11.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 22.11.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 22.11.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 22.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 02.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 06.12.2019
 
    07.11.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 42/19 - Сервисирање и одржавање хидрометријске опреме, обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.11.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 13.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 13.12.2019
 
    06.11.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 43/19 - Набавка металних полица

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.11.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.11.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 06.12.2019
 
    05.11.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 44/19 - Набавка сервера за потребе Климатског центра

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.11.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.12.2019
 
    05.11.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 43/19 - Набавка софвтерског пакета CorelDRAW Graphics Suite 2019 и Acrobat Standard 2017

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.11.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.11.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 13.11.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 22.11.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 22.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 11.12.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.12.2019
 
    30.10.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 42/19 - Израда пројектне документације за адаптацију МО Копаоник

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.10.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 01.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.11.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - 14.02.2020
 
    25.10.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 35/19 - Набавка средстава за хигијену обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 25.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.11.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 22.11.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 29.11.2019
 
    25.10.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 44/19 - Набавка тонера

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 25.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.10.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 29.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 29.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 29.10.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 30.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.11.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 03.12.2019
 
    25.10.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 45/19 - Угоститељске услуге за потребе организације састанка Радне групе Поткомисије за газдовање водама за усаглашавање хидролошких података

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 25.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.11.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2019
 
    18.10.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 41/19 - Набавка ЛЦД ТВ пријемника

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 18.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 18.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 15.11.2019
 
    15.10.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 40/19 - Набавка дуо бежичних телефонских апарата

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 28.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 15.11.2019
 
    14.10.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 38/19 - Набавка и уградња контролног ормана за потребе хидрантске мреже магацина противградних ракета

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 14.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 14.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 25.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 07.11.2019
 
    10.10.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 39/19 - Преглед и испитивање громобранских инсталација, електричних инсталација ниског напона и инсталација и уређаја у „Ех“ заштити, обликована у две партије тако да се свака партија може уговорити засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 04.11.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 08.11.2019
 
    10.10.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 36/19 - Сервисирање електронске опреме

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 23.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 08.11.2019
 
    07.10.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 37/19 - Набавка штампарских услуга обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 16.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 29.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 29.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 04.11.2019
 
    07.10.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 41/19 - Продужење антивирусног програма Kaspersky Endpoint Security 10

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.11.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 15.11.2019
 
    30.09.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 40/19 - Санација фасаде на објекту РХМЗ-а у ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.09.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.09.2019

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 25.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 25.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 25.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.11.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 19.11.2019
 
    23.09.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 38/19 - Набавка фотокопир апарата

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 23.09.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 23.09.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 25.09.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 25.09.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 12.11.2019
 
    23.09.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 39/19 - Набавка резервних делова за рачунарску опрему

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 23.09.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 23.09.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 18.11.2019
 
    19.09.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 37/19 - Набавка рачунарске опреме за потребе реализације пројеката “Гридовани метеоролошки подаци 1961 – 2010 за Србију” и “Climateurope”.

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 19.09.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 19.09.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 22.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 29.11.2019
 
    19.09.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 34/19 - Лекарски прегледи и напредна обука из прве помоћи за запослене на радним местима са повећаним ризиком и лекарски прегледи за запослене који обављају послове управљања службеним моторним возилима

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 19.09.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 19.09.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 25.10.2019
 
    16.09.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 36/19 - Набавка и монтажа система за мерење влажности земљишта

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 16.09.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 16.09.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 25.10.2019
 
    12.09.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 33/19 - Сервисирање и одржавање горионика

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 12.09.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 12.09.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 23.09.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 27.09.2019
 
    10.09.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 32/19 - Набавка мазута - уља за ложење средње С

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.09.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.09.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 20.09.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.09.2019
 
    10.09.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 35/19 - Набавка опреме за хидрометријска мерења обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.09.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.09.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 24.09.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 03.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 03.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 31.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 31.10.2019
 
    03.09.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 31/19 - Угоститељске услуге за потребе Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.09.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.09.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 12.09.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 27.09.2019
 
    30.08.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 30/19 - Набавка батерија обликована у две партије тако да свака партија може да се уговара засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.08.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.08.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 10.09.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 20.09.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 20.09.2019
 
    30.08.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 28/19 - Замена кровног покривача метеоролошке лабораторије

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.08.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.08.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 18.09.2019
 
    30.08.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 34/19 - Набавка резервних делова и сензора за аутоматске метеоролошке станице MicroStep-MIS

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.08.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.08.2019

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 02.10.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 02.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 02.10.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 04.10.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.11.2019
 
    27.08.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 29/19 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 27.08.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 27.08.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 05.09.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.09.2019
 
    05.08.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 29/19 - Одржавање хидролошке и метеоролошке базе података

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.08.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.08.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.09.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.09.2019
 
    05.08.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 33/19 - Одржавање објеката мреже метеролошких станица

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.08.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.08.2019

  Adobe Acrobat format Измена и допуна 1 - 28.08.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 28.08.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 09.09.2019
 
    26.07.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 30/19 - Санација фасаде на објекту РХМЗ-а у ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 26.07.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 26.07.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 29.08.2019
 
    26.07.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 31/19 - Набавка и монтажа опреме видео надзора за метеоролошке станице и објекте РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 26.07.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 26.07.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 30.07.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 30.07.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 03.09.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 11.09.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - 01.11.2019
 
    26.07.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 32/19 - Набавка рачунарске опреме

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 26.07.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 26.07.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 30.07.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 22.08.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.08.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 20.09.2019
 
    19.07.2019

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 28/19 - Техничка подршка програма за кадроврску евиденцију “КАДРОВИ 1.0”

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 19.07.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 19.07.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 25.07.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 02.08.2019
 
    15.07.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 27/19 - Набавка тонера

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.07.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.07.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 17.07.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 26.07.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 12.08.2019
 
    15.07.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 26/19 - Техничко унапређење и модификација склопа енергетских клизних прстенова на радарима МЕТЕОR 500S и 600S

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.07.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.07.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 27.08.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 02.09.2019
 
    05.07.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 26/19 - Набавка атлас корица за архивирање докумената

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 02.08.0201

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.07.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.07.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.07.2019
 
    02.07.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 27/19 - Сервисирање и одржавање уређаја и инструмената у Метеоролошкој лабораторији

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.07.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.07.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 02.08.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 22.08.2019
 
    24.06.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 24/19 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 24.06.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 24.06.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 05.07.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2019
 
    24.06.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 25/19 - Услуге поправке и одржавања зграда и објеката хидролошких станица

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 24.06.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 24.06.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.07.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 19.07.2019
 
    18.06.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 25/19 - Набавка противградних ракета обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 18.06.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 18.06.2019

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 24.06.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 24.06.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 03.07.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 08.07.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 08.07.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - Партија 1 - 19.11.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - Партија 2 - 19.11.2019
 
    05.06.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 24/19 - Набавка и уградња клима уређаја

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.06.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.06.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.07.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 26.07.2019
 
    31.05.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 23/19 - Набавка интернет услуга, обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 31.05.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 31.05.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 13.06.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 21.06.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 21.06.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 21.06.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 01.07.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.07.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 19.07.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 19.07.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 19.07.2019
 
    23.05.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 23/19 - Услуге поправке и одржавања зграда и објеката хидролошких станица

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 23.05.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 23.05.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 12.06.2019
 
    20.05.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 22/19 - Набавка опреме за домаћинство

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 20.05.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 20.05.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 12.06.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 25.06.2019
 
    17.05.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 21/19 - Надоградња софтвера сервера UDCS и базе података CLDB MicroStep-MIS

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.05.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.05.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.06.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 28.06.2019
 
    17.05.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 22/19 - Набавка метеоролошких термометара и пера за писаче типа Ламбрехт, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.05.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.05.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 02.07.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 12.07.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 12.07.2019
 
    14.05.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 20/19 - Набавка хардвера за сервер UDCS и базу података CLDB MicroStep - MIS

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 14.05.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 14.05.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.06.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 27.06.2019
 
    08.05.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 17/19 - Набавка резервних делова за хидрометријску опрему произвођача SEBA

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 08.05.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 08.05.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.05.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019
 
    25.04.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 19/19 - Санација и реконструкција ограде круга РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 25.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.04.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.05.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 03.06.2019
 
    25.04.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 20/19 - Израда пројекта измене машинских инсталација

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 25.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.04.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.05.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019
 
    25.04.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 19/19 - Одржавање и администрирање рачунарско информационог система и интернет презентације

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 25.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.04.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.06.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 04.07.2019
 
    22.04.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 17/19 - Сервисирање и одржавање клима уређаја, обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.04.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 24.04.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 04.06.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 21.06.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 21.06.2019
 
    22.04.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 18/19 - Набавка серво појачавача за погон антене по елевацији са уградњом у радар МЕТЕОR – 500S

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.04.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 23.05.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 27.05.2019
 
    19.04.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 14/19 - Одржавање хидролошког информационог система WISKI7, произвођача KISTERS AG из Немачке

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 19.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 19.04.2019

  Adobe Acrobat format Tender Documents - 19.04.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 04.06.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 10.06.2019
 
    18.04.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 18/19 - Сервисирање и одржавање агрегата

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 18.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 18.04.2019

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 23.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 23.04.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.05.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 10.06.2019
 
    16.04.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 15/19 - Сервисирање и контрола против - пожарне опреме РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 16.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 16.04.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 13.05.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 20.05.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019
 
    12.04.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 16/19 - Израда пројекта за санацију фасаде на објекту РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 12.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 12.04.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 25.04.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2019
 
    12.04.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 16/19 - Осигурање имовине, запослених лица и ангажованих лица Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 12.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 12.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 03.05.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.05.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019
 
    04.04.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 15/19 - Услуге текућег одржавања зграда и објеката Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 04.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 04.04.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.04.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 17.05.2019
 
    02.04.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 11/19 - Надзор и одржавање ИТ система РХМЗ-а са уградњом резервних делова

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.04.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 06.05.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019
 
    02.04.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 14/19 - Угоститељске услуге за потребе одржавања састанка Радне групе стручњака, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.04.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.04.2019
 
    29.03.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 13/19 - Услуге мобилне телефоније

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 29.03.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 29.03.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 10.04.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 10.04.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 10.04.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 03.05.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 - 03.05.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.05.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 27.05.2019
 
    21.03.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 13/19 - Поправка и одржавање громобранских инсталација у мрежи лансирних станица РЦ Бешњаја и РЦ Петровац

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 21.03.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.03.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 01.04.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 18.04.2019
 
    21.03.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 12/19 - Набавка батерија обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 10.05.0201

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 21.03.2019

  Adobe Acrobat format  - 21.03.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.03.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 11.04.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 29.04.2019
 
    07.03.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 10/19 - Угоститељске услуге за потребе одржавања прославе поводом обележавања Светског метеоролошког дана и Светског дана вода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.03.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.03.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2019
 
    07.03.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 12/19 - Одржавање информационог система материјално финансијског пословања

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.03.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.03.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.04.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 12.04.2019
 
    04.03.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 11/19 - Набавка техничких гасова

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 04.03.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 04.03.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација (измена) - пречишћен текст - 04.03.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 12.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 28.03.2019
 
    28.02.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 09/19 - Набавка уља и мазива за потребе Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 28.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 28.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 12.04.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 12.04.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2019
 
    28.02.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 10/19 - Обезбеђивање превоза и смештаја за службена путовања у земљи и иностранству, обликована у две партије тако да свака партија може да се уговара засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 28.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 28.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 04.04.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 10.04.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 18.04.2019
 
    22.02.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 08/19 - Набавка средстава и опреме личне заштите

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.02.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 04.03.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 04.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 04.03.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 01.04.2019
 
    22.02.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 09/19 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 18.03.2019
 
    12.02.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 07/19 - Набавка резервних делова за моторна возила обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 12.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 12.02.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 18.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 25.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 06.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 06.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 06.03.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - Партија 1 - 16.05.2019
 
    08.02.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 06/19 - Услуге техничког прегледа и регистрације моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 08.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 08.02.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 11.02.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 18.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 18.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 22.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 07.03.2019
 
    07.02.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 08/19 - Набавка противградних ракета обликована у четири партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 25.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 15.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 15.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 15.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 - 15.03.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - Партија 1 - 15.03.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - Партија 2 - 15.03.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - Партија 4 - 15.03.2019
 
    06.02.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 07/19 - Сервисирање и одржавање моторних возила са уградњом резервних делова

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 11.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 15.03.2019
 
    05.02.2019

  Јавна набавка бр. 03/19 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - Набавка радиосонди М10 за MODEM GPS уређаје за радиосондажу – Системе SR10

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 05.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.03.2019
 
    05.02.2019

  Јавна набавка бр. 04/19 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - Набавка одговарајућих метеоролошких балона са специјалним једносмерним вентилима компатибилним са MODEM Robotsonde аутоматским лансирним уређајем за радиосондажу/Системом SR10

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 05.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.03.2019
 
    05.02.2019

  Јавна набавка бр. 05/19 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - Набавка сета потребних резервних делова за MODEM GPS уређај за радиосондажу - Систем SR10

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 05.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.03.2019
 
    05.02.2019

  Јавна набавка бр. 06/19 у преговарачком поступку без објављивања позива - Набавка услуге одржавања MODEM Robotsonde аутоматског лансирног уређаја за радиосондажу/Система SR10

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 05.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.03.2019
 
    01.02.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 03/19 - Набавка пнеуматика за моторна возила РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 01.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 01.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 19.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.03.2019
 
    01.02.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 04/19 - АДР сертификација возила за превоз опасних материја

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 01.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 01.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 11.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 22.03.2019
 
    01.02.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 05/19 - Услуге лекарских прегледа за стрелце обликована у 13 партија тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 01.02.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 01.02.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 07.02.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 11.02.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 21.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 05.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 05.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 05.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 - 05.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 - 05.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 6 - 05.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 7 - 05.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 8 - 05.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 9 - 05.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 10 - 05.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 12 - 05.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 13 - 05.03.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о измени одлуке о додели уговора - 11.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 11 - 25.03.2019
 
    31.01.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 02/19 - Сервисирање и одржавање моторних возила са уградњом резервних делова, обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 31.01.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 31.01.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 18.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 18.02.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 18.02.2019
 
    30.01.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 02/19 - Набавка батерија за ручне радио станице

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.01.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.01.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 20.02.2019

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 01.03.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 01.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 01.03.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 11.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 22.03.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора 2 - 17.06.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 19.07.2019
 
    28.01.2019

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 01/19 - Набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 28.01.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 28.01.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 04.03.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 21.03.2019
 
    21.01.2019

  Јавна набавка мале вредности бр. 01/19 - Набавка мазута - уља за ложење средње С

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 21.01.2019

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.01.2019

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 31.01.2019

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 08.02.2019
 
    31.12.2018

  Претходно обавештење о набавци противградних ракета у 2019. години

  Adobe Acrobat format Претходно обавештење - 31.12.2018
 
    10.12.2018

  Набавка ИТ опреме за РХМЗ

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.12.2018
 
    06.12.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 57/18 - Набавка канцеларијског материјала

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.12.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.12.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.12.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2018
 
    05.12.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 56/18 - Мерење отпора громобранских инсталација на лансирним станицама РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.12.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.12.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.12.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2018
 
    23.11.2018

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 44/18 - Продужење и одржавање електронске базе прописа ИНДОК

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 23.11.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 23.11.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 18.01.2019
 
    22.11.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 55/18 - Сервисирање аутоматске телефонске централе

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.11.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.11.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 04.12.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 10.12.2018
 
    16.11.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 53/18 - Набавка тримера

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 16.11.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 16.11.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 17.01.2019
 
    16.11.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 54/18 - Набавка опреме за теренске послове

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 16.11.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 16.11.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 11.12.2018
 
    15.11.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 52/18 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.11.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.11.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 23.11.2018
 
    15.11.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 45/18 - Сервисирање и одржавање хидрометријске опреме, обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.11.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.11.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.12.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 24.12.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 24.12.2018
 
    13.11.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 51/18 - Набавка штампарских услуга за потребе РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.11.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.11.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 23.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 04.12.2018
 
    02.11.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 48/18 - Услуге мерења громобранске инсталације са издавањем стручног налаза на метеоролошким станицама

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.11.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 05.11.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 06.12.2018
 
    02.11.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 50/18 - Набавка батерија обликована у две партије тако да свака партија може да се уговара засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.11.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.11.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 30.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 30.11.2018
 
    31.10.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 49/18 - Израда пројекта за Дрину – Геомеханичка истраживања и израда Елабората о инжењерско – геолошким условима за санацију објекта жичаре за хидролошка мерења у Радаљу

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 31.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 31.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 19.11.2018
 
    26.10.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 43/18 - Редовно и интервално превентивно одржавање UPS уређаја типа APC Symetra LX SYA16K16I, APC Galaxy 3500 30KVA и APC SURT 6000 XLI, са уградњом резервних делова, за потребе Рачунског центра РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 26.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 26.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018
 
    25.10.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 47/18 - Набавка личне заштитне опреме

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 25.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 26.11.2018
 
    25.10.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 46/18 - Набавка тонера

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 25.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.10.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 26.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.11.2018
 
    22.10.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 42/18 - Набавка резервних делова за радар МЕТЕОР

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.10.2018

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 16.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 16.11.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 16.11.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 23.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 03.12.2018
 
    18.10.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 44/18 - Набавка средстава за хигијену

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 18.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 18.10.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 22.10.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 25.10.2018

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 26.10.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 26.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 26.10.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 29.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 23.11.2018
 
    18.10.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 45/18 - Сервисирање и одржавање лифтова

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 18.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 18.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 02.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2018
 
    17.10.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 43/18 - Набавка канцеларијског материјала обликована у две партије, тако да свака партија може да се уговора засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.10.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 22.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 29.10.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 15.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 15.11.2018
 
    16.10.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 35/18 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 16.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 16.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 25.10.2018
 
    16.10.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 41/18 - Набавка кућица и кровова метеоролошких заклона

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 16.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 16.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 22.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 29.11.2018
 
    15.10.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 40/18 - Набавка и уградња резервних делова за радар МРЛ 5

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 03.12.2018
 
    12.10.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 39/18 - Продужење антивирусног програма Kaspersky Endpoint Security 10

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 12.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 12.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 16.11.2018
 
    10.10.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 38/18 - Набавка резервних делова и сензора за аутоматске метеоролошке станице АМS 111 Automatic Weather Station MicroStep-MIS

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.10.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 15.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.11.2018
 
    05.10.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 42/18 - Димничарске услуге

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 16.10.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 22.10.2018
 
    04.10.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 37/18 - Насипање земљом и уређење плаца на ГМС Златибор

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 04.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 04.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 05.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 12.11.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2018
 
    26.09.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 39/18 - Набавка канцеларијског материјала обликована у две партије, тако да свака партија може да се уговора засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 26.09.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 26.09.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 11.10.2018
 
    24.09.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 41/18 - Набавка средстава за хигијену

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 24.09.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 24.09.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 01.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 10.10.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 29.10.2018
 
    20.09.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 36/18 - Сервисирање и одржавање радара МРЛ-5 и аутоматизованог система АСУ - МРЛ

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 20.09.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 20.09.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 22.10.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 01.11.2018
 
    20.09.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 40/18 - Израда пројекта за Дрину – Геомеханичка истраживања и израда Елабората о инжењерско – геолошким условима за санацију објекта жичаре за хидролошка мерења у Радаљу

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 20.09.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 20.09.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 10.10.2018
 
    10.09.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 38/18 - Набавка опреме за домаћинство

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.09.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.09.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 21.09.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.10.2018
 
    10.09.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 35/18 - Набавка резервних делова за радаре МЕТЕОР 400С И МЕТЕОР 500С

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.09.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.09.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 27.09.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 27.09.2018

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 02.10.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 2 - 02.10.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 12.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 16.10.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 01.11.2018
 
    10.09.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 34/18 - Набавка и уградња клима уређаја

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.09.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.09.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 22.10.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.10.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 16.11.2018
 
    07.09.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 37/18 - Угоститељске услуге за потребе Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.09.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.09.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.09.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 28.09.2018
 
    06.09.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 36/18 - Сервисирање електронске опреме

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.09.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.09.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.09.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.09.2018
 
    31.08.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 31/18 - Набавка ватрогасних апарата

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 31.08.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 31.08.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 11.09.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 22.10.2018
 
    30.08.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 33/18 - Набавка и монтажа система за мерење влажности земљишта

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.08.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.08.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 03.10.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 22.10.2018
 
    30.08.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 34/18 - Надоградња система базе метеоролошких података CLIDATA

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.08.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.08.2018

  Adobe Acrobat format Tender Documents - 30.08.2018

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 05.09.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 05.09.2018

  Adobe Acrobat format Tender Documents 2 - 05.09.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 05.09.2018

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 2 - 06.09.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 2 - 06.09.2018

  Adobe Acrobat format Tender Documents 3 - 06.09.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 28.09.2018

  Adobe Acrobat format DECISION ON A AWARDING THE CONTRACT - 28.09.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.10.2018
 
    22.08.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 31/18 - Набавка резервних делова за рачунарску опрему

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.08.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.08.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 27.09.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 18.10.2018
 
    21.08.2018

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 32/18 - Техничка подршка програма за кадроврску евиденцију “КАДРОВИ 1.0”

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 21.08.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.08.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 23.08.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 07.09.2018
 
    21.08.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 33/18 - Угоститељске услуге за потребе Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 21.08.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.08.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.08.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 04.09.2018
 
    25.07.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр.30/18 - опреме и монтаже видео надзора за метеоролошке станице и модернизацију конференцијског система у седишту РХМЗ-а обликована у две партије

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуде - 25.07.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.07.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 14.08.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 17.08.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.09.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 21.09.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 21.09.2018
 
    20.07.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 30/18 - Набавка тонера

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 20.07.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 20.07.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.08.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.08.2018
 
    20.07.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 32/18 - Поправке и одржавања објеката хидролошких станица, обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 20.07.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 20.07.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.08.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 22.08.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 22.08.2018
 
    13.07.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 29/18 - Сервисирање и одржавање радара на радарском центру “Црни врх”

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.07.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 17.08.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.08.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 03.09.2018
 
    13.07.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 29/18 - Набавка батерија обликована у три партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.07.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.07.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.08.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 30.08.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 07.09.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 07.09.2018
 
    09.07.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 27/18 - Унапређење и имплементација ситема високих перформанси НРС за обрачун временске прогнозе

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 09.07.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 09.07.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 25.07.2018 - 25.07.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.08.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.08.2018
 
    09.07.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 28/18 - Изградња ограде плаца на главној метеоролошкој станици у Ваљеву

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 09.07.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 09.07.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 16.08.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 07.09.2018
 
    09.07.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 26/18 - Набавка канцеларијског намештаја обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 09.07.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 09.07.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 12.07.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 27.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 06.08.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 06.08.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 06.08.2018
 
    09.07.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 27/18 - Набавка тримера

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 09.07.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 09.07.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 20.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 06.08.2018
 
    09.07.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 28/18 - Набавка опреме за домаћинство

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 09.07.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 09.07.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 25.07.2018
 
    03.07.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 22/18 - Текуће поправке и одржавање система грејања, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.07.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.07.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 20.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 20.07.2018
 
    29.06.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 23/18 - Набавка опреме за грејање

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 29.06.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 29.06.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 27.07.2018
 
    29.06.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 24/18 - Набавка пнеуматика за моторна возила РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 29.06.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 29.06.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 03.07.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 03.07.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 09.08.2018
 
    29.06.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 25/18 - Набавка штампарских услуга за потребе РХМЗ-а, обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 29.06.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 29.06.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 03.07.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 23.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 23.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 23.07.2018
 
    01.06.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр.26/18 - Набавка резервних делова за хидролошку мерну опрему, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 01.06.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 01.06.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 16.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 16.07.2018
 
    31.05.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 24/18 - Радови на изградњи инфраструктуре за потребе управљања водама на сливу Дрине и за постављање опреме за континуирано мерење падавина и температуре

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 31.05.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 31.05.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 05.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 20.07.2018
 
    31.05.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 25/18 - Набавка резервних делова са уградњом за радар МЕТЕОР 600С

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 31.05.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 31.05.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 20.07.2018
 
    25.05.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 22/18 - Сервисирање и одржавање клима уређаја, обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 25.05.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.05.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 12.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 12.07.2018
 
    24.05.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 23/18 - Одржавање и администрирање рачунарско информационог система и интернет презентације

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 24.05.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 24.05.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 05.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 10.07.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - 30.11.2018
 
    22.05.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 21/18 - Одржавање хидролошке и метеоролошке базе података

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.05.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.05.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 03.07.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 09.07.2018
 
    18.05.2018

  Позив за отуђење расходоване имовине

  Adobe Acrobat format Позив за учешће у поступку - 18.05.2018

  Adobe Acrobat format Измена позива за учешће у поступку - 25.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о измени и продужењу рока - 25.05.2018

  Adobe Acrobat format Други позив за учешће у поступку - 01.06.2018
 
    18.05.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 19/18 - Сервисирање и одржавање моторних возила са уградњом резервних делова, обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 18.05.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 18.05.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора за Партију 1 и 2 - 01.06.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка за Партију 3 - 01.06.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 15.06.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 15.06.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - Партија 1 - 01.04.2019
 
    16.05.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 21/18 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 16.05.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 16.05.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 25.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 04.06.2018
 
    10.05.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 20/18 - Лекарски прегледи и напредна обука из прве помоћи за запослене на радним местима са повећаним ризиком и лекарски прегледи за запослене који обављају послове управљања службеним моторним возилима

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.05.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.05.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 22.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 04.06.2018
 
    07.05.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 20/18 - Одржавање хидролошког информационог система WISKI7, произвођача KISTERS AG из Немачке

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.05.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.05.2018

  Adobe Acrobat format Tender documentation - 07.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 06.06.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.06.2018

  Adobe Acrobat format Decision On Awarding The Contract - 18.06.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 20.06.2018
 
    20.04.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 18/18 - Набавка резервних делова за радио станице - акумулатора

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 20.04.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 20.04.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 23.04.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 23.04.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2018
 
    19.04.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 17/18 - Угоститељске услуге за потребе одржавања састанка Радне групе стручњака, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 19.04.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 19.04.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 15.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 15.05.2018
 
    18.04.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 16/18 - Набавка средстава и опреме личне заштите, обликована у три партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 18.04.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 18.04.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 25.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 25.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 25.05.2018
 
    16.04.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 15/18 - Израда кутија за архиву

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 16.04.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 16.04.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 26.04.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2018
 
    16.04.2018

  Јавна набавка у отвореном поступка бр. 19/18 - Набавка и уградња клима уређаја

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 16.04.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 16.04.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 18.05.2018
 
    02.04.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 18/18 - Услуге интернета

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.04.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.04.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 27.04.2018

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 04.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 04.05.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 07.05.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 18.05.2018
 
    26.03.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 14/18 - Услуге лекарских прегледа за стрелце обликована у 2 партијe тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 26.03.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 26.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 04.04.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 14.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 14.05.2018
 
    20.03.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 16/18 - Набавка резервних делова за радар Гематроник

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 20.03.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 20.03.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 11.04.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 26.04.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 08.05.2018
 
    20.03.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 17/18 - Набавка резервних делова за радар Mitsubishi RC34A

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 20.03.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 20.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 27.04.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 08.05.2018
 
    19.03.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 10/18 - Набавка резервних делова за моторна возила

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 19.03.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 19.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.04.2018
 
    15.03.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 13/18 - Набавка телевизора

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.03.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.03.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 16.03.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 11.04.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 11.04.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 26.04.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 18.05.2018
 
    15.03.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 12/18 - Набавка пумпе за воду за потребе магацина противградних ракета

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.03.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.05.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 25.05.2018
 
    15.03.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 15/18 - Санација клизишта код централног магацина противградних ракета у Рековцу

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.03.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 26.04.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 15.05.2018
 
    14.03.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 14/18 - Сервисирање и одржавање радара МЕТЕОР 500С на радарском центру “Фрушка гора”

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 14.03.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 14.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.04.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 20.04.2018
 
    09.03.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 13/18 - Угоститељске услуге за потребе одржавања прославе поводом обележавања Светског метеоролошког дана и Светског дана вода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 09.03.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 09.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 19.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 29.03.2018
 
    08.03.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 12/18 - Услуге текућег одржавања зграда и објеката Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 08.03.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 08.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 26.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.04.2018
 
    06.03.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 11/18 - Услуге лекарских прегледа за стрелце обликована у 3 партијe тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.03.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора за Партију 1 - 19.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка за Партије 2 и 3 - 19.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 06.04.2018
 
    02.03.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 11/18 - Сервисирање и контрола против - пожарне опреме РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.03.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 04.04.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 16.04.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - 23.11.2018
 
    01.03.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 09/18 - Сервисирање и контрола громобранских инсталација у мрежи лансирних станица

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 01.03.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 01.03.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 06.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 21.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.03.2018
 
    28.02.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 10/18 - Набавка рачунарске опреме

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 28.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 28.02.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 22.03.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 27.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 19.04.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 10.05.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - 04.12.2018
 
    27.02.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 09/18 - Одржавање информационог система материјално финансијског пословања

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 27.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 27.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 03.04.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 09.04.2018
 
    26.02.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 08/18 - Обезбеђивање превоза и смештаја за службена путовања у земљи и иностранству, обликована у две партије тако да свака партија може да се уговара засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 26.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 26.02.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 28.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 02.04.2018
 
    21.02.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 08/18 - Набавка пнеуматика за моторна возила РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 21.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 22.03.2018
 
    20.02.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 07/18 - Набавка техничких гасова

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 20.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 20.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 28.02.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 22.03.2018
 
    14.02.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 06/18 - Услуге штампања образаца уговора за ангажовање стрелаца

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 14.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 14.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 28.02.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 09.03.2018
 
    14.02.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 07/18 - Набавка противградних ракета обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 14.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 14.02.2018

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 19.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 19.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 23.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 23.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора за Партију 1 - 06.06.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора за Партију 2 - 06.06.2018
 
    13.02.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 05/18 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 23.02.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора - 06.03.2018
 
    08.02.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 06/18 - Услуге техничке подршке за Oracle програмске производе

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 08.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 08.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 16.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 09.04.2018
 
    08.02.2018

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 05/18 - Набавка батерија за ручне радио станице

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 08.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 08.02.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 06.03.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 20.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 16.04.2018
 
    02.02.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 03/18 - Услуге техничког прегледа и регистрације моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.02.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 06.02.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 06.02.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 - 07.02.2018

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 13.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 22.02.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 08.03.2018
 
    02.02.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 04/18 - Услуге лекарских прегледа за стрелце обликована у 8 партија тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора за Партије 1, 2, 3, 4 и 5 - 27.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка за Партије 6, 7 и 8 - 27.02.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 13.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 13.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 13.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 - 13.03.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 - 13.03.2018
 
    02.02.2018

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 03/18 - Набавка сета потребних резервних делова за MODEM GPS уређај за радиосондажу - Систем SR10

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 02.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.02.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 09.03.2018
 
    02.02.2018

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 02/18 - Набавка одговарајућих метеоролошких балона са специјалним једносмерним вентилима компатибилним са MODEM Robotsonde аутоматским лансирним уређајем за радиосондажу/Системом SR10

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 02.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.02.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 09.03.2018
 
    02.02.2018

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 01/18 - Набавка радиосонди М10 за MODEM GPS уређаје за радиосондажу - Системе SR10

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 02.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.02.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 09.03.2018
 
    02.02.2018

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 04/18 - Набавка услуге одржавања MODEM Robotsonde аутоматског лансирног уређаја за радиосондажу/Система SR10, произвођача MODEM

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 02.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.02.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 09.03.2018
 
    01.02.2018

  Јавна набавка мале вредности бр. 02/18 - АДР сертификација возила за превоз опасних материја

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 01.02.2018

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 01.02.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.02.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 02.03.2018
 
    08.01.2018

  Претходно обавештење о набавци противградних ракета у 2018. години

  Adobe Acrobat format Претходно обавештење - 08.01.2018
 
    29.12.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 01/18 - Набавка мазута

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 29.12.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 29.12.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.01.2018

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 25.01.2018
 
    30.11.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 35/17 - Набавка опреме за грејање

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.11.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.11.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.12.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 15.12.2017
 
    30.11.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 36/17 - Сервисирање електронске опреме

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.11.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.11.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 11.12.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 15.12.2017
 
    21.11.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 51/17 - Сервисирање и одржавање агрегата

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 21.11.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.11.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 05.12.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 15.12.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 26.12.2017
 
    17.11.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 34/17 - Изградња објекта Главне метеоролошке станице “Ваљево” за потребе Републичког хидрометеролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.11.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.11.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.11.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - 04.09.2018
 
    10.11.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 33/17 - Угоститељске услуге за потребе организације састанка Радне групе Поткомисије за газдовање водама за усаглашавање хидролошких података

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.11.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.11.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 20.11.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора - 01.12.2017
 
    09.11.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 49/17 - Сервисирање чамца, ванбродског мотора, моторних пумпи, компресора и агрегата, обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 09.11.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 09.11.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 12.12.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 19.12.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 19.12.2017
 
    09.11.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 50/17 - Набавка батерија за мерну опрему на хидролошким станицама, обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 09.11.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 09.11.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.12.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 28.12.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 28.12.2017
 
    06.11.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 48/17 - Набавка резервних делова за рачунарску опрему – мрежних свичева

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.11.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.11.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.12.2017
 
    03.11.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 46/17 - Сервисирање и одржавање хидрометријске опреме, обликована у четири партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.11.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.11.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 30.11.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.12.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 15.12.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 15.12.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - 15.12.2017
 
    01.11.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 32/17 - Набавка средстава за хигијену

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 01.11.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 01.11.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.11.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 01.12.2017
 
    31.10.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 47/17 - Сервисирање и одржавање уређаја и инструмената у Метеоролошкој лабораторији

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 31.10.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 31.10.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.12.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 19.12.2017
 
    27.10.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 31/17 - Изградња објекта Главне метеоролошке станице “Ваљево” за потребе Републичког хидрометеролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 27.10.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 27.10.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 10.11.2017
 
    13.10.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 45/17 - Сервисирање и одржавање радара МРЛ-5 и аутоматизованог система АСУ - МРЛ

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.10.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.10.2017

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 13.10.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 13.10.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.11.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.12.2017
 
    13.10.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 44/17 - Редовно и интервално превентивно одржавање UPS уређаја типа APC Symetra LX SYA16K16I, APC Galaxy 3500 30KVA и APC SURT 6000 XLI, са уградњом резервних делова, за потребе Рачунског центра РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.10.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.10.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.11.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 08.12.2017
 
    13.10.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 29/17 - Услуге лекарских прегледа за стрелце обликована у 5 партија тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.10.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.10.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 18.10.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 18.10.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 18.10.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 27.10.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 24.11.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 24.11.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - 24.11.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 4 - 24.11.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 5 - 24.11.2017
 
    13.10.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 30/17 - Набавка фотокопир папира

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.10.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.10.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 16.10.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 27.10.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2017
 
    06.10.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 43/17 - Набавка еталона и опреме за еталонирање мерила атмосферског притиска и брзине струјања ваздуха, обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.10.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.10.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.11.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 11.12.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 15.12.2017
 
    05.10.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 28/17 - Угоститељске услуге за потребе стручног скупа у организацији Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.10.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.10.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.10.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора - 26.10.2017
 
    04.10.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 42/17 - Продужење антивирусног програма Kaspersky Endpoint Security 10

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 04.10.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 04.10.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 03.11.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2017
 
    03.10.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 26/17 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.10.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.10.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 16.10.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора - 26.10.2017
 
    03.10.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 27/17 - Сервисирање и одржавање лифтова

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.10.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.10.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 10.10.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 11.10.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.10.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора - 01.11.2017
 
    28.09.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 25/17 - Израда пројекта за санацију клизишта код магацина противградних ракета у Рековцу

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 28.09.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 28.09.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 09.10.2017
 
    26.09.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 24/17 - Димничарске услуге

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 26.09.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 26.09.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 02.10.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 06.10.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 19.10.2017
 
    21.09.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 41/17 - Набавка рачунских машина и телефона

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 21.09.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.09.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 31.10.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.11.2017
 
    18.09.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 23/17 - Угоститељске услуге за потребе организације научног скупа Earth's Climate Change: Science and Impacts

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 18.09.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 18.09.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 28.09.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.10.2017
 
    15.09.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 40/17 - Одржавање објекта метеоролошке лабораторије обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.09.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.09.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 20.09.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 25.10.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 12.11.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о измени одлуке о додели уговора - 14.11.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 15.11.2017
 
    13.09.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 22/17 - Угоститељске услуге за потребе одржавања прославе поводом обележавања Дана Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.09.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.09.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 21.09.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључном уговору - 28.09.2017
 
    28.08.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 39/17 - Набавка алата

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 28.08.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 28.08.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 03.10.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2017
 
    24.08.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 21/17 - Набавка средстава за хигијену

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 24.08.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 24.08.2017

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 25.08.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 1 - 25.08.2017

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 2 - 29.08.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 2 - 29.08.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 29.08.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 11.09.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 27.09.2017
 
    22.08.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 20/17 - Услуге текућег одржавања зграда и објеката хидролошких станица, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.08.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.08.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 31.08.2017
 
    17.08.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 37/17 - Набавка рачунарске опреме

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.08.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.08.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 21.09.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 09.10.2017
 
    17.08.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 38/17 - Набавка резервних делова за моторна возила

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.08.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.08.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 21.09.2017
 
    14.07.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 36/17 - Услуге организације два међународна састанка у октобру 2017. године, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 14.07.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 14.07.2017

  Adobe Acrobat format Измена и допуна 1 - 11.08.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 11.08.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 01.09.2017
 
    14.07.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 35/17 - Набавка резервних делова за рачунарску опрему

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 14.07.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 14.07.2017

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 11.08.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 11.08.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 11.08.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 21.08.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - измена - 29.08.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора - 15.09.2017
 
    13.07.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 34/17 - Набавка термометара и метеоролошке опреме, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.07.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.07.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.08.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 01.09.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 15.09.2017
 
    03.07.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 19/17 - Набавка штампарских услуга за потребе РХМЗ-а, обликована у пет партија, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.07.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.07.2017

  Adobe Acrobat format Измена и допуна 1 - 07.07.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 07.07.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 07.07.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.07.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора за Партију 1 - 28.07.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора за Партију 3 - 28.07.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора за Партију 5 - 28.07.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора за Партију 2 - 04.08.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора за Партију 4 - 04.08.2017
 
    30.06.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 33/17 - Надзор и одржавање ИТ система РХМЗ-а са уградњом резервних делова

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.06.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.06.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.08.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора - 25.08.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - 13.07.2018
 
    27.06.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 32/17 - Набавка и уградња резервног дела за радар Гематроник

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 27.06.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 27.06.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.08.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.08.2017
 
    26.06.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 18/17 - Набавка опреме за прање и чишћење возила

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 26.06.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 26.06.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 11.07.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора - 21.07.2017
 
    22.06.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 17/17 - Текуће поправке и одржавање система грејања, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.06.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.06.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 05.07.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора за Партију 1 - 05.09.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора за Партију 2 - 05.09.2017
 
    19.06.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 16/17 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 19.06.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 19.06.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 04.07.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.07.2017
 
    05.06.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 31/17 - Набавка противградних ракета обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.06.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.06.2017

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 08.06.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 08.06.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 22.06.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 06.07.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 07.08.2017
 
    02.06.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 30/17 - Набавка резервних делова и сензора за аутоматске метеоролошке станице AMS 111 Automatic Weather Station MicroStep-MIS

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.06.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.06.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању преговарачког поступка - 11.07.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора у преговарачком поступку - 14.07.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 07.08.2017
 
    31.05.2017

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 29/17 - Продужење и одржавање електронске базе прописа ИНДОК

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 31.05.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 31.05.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 20.06.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о заљкљученом уговору - 03.07.2017
 
    24.05.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 28/17 - Набавка резервних делова за хидрометријску опрему

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 24.05.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 24.05.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 29.06.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 14.07.2017
 
    22.05.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 15/17 - Набавка потрошног материјала за хидрометријску опрему – специјалног уља за хидрометријска крила произвођача СЕБА

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.05.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.05.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 01.06.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 08.06.2017
 
    17.05.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 27/17 - Модернизација рачунарске инфраструктуре РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.05.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.05.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 24.05.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 21.06.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.06.2017
 
    15.05.2017

  Јавна набавка мале вредности 14/17 - Набавка средстава и опреме личне заштите, обликована у три партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.05.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.05.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 19.05.2017

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 25.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 25.05.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 25.05.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.06.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 19.06.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - 19.06.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 20.06.2017
 
    10.05.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 25/17 - Набавка и уградња батерија за УПС уређаје за рачунарску салу РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуа - 10.05.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.05.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.06.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 28.06.2017
 
    10.05.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 26/17 - Набавка уља и мазива за потребе Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.05.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.05.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 16.05.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 19.05.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 25.05.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 20.06.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.07.2017
 
    08.05.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 11/17 - Израда Идејног решења и Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу објекта главне метеоролошке станице у Ваљеву

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 08.05.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 08.05.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 19.05.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 09.06.2017
 
    08.05.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 13/17 - Сервисирање и контрола громобранских инсталација у мрежи лансирних станица

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 08.05.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 08.05.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 16.05.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 02.06.2017
 
    26.04.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 12/17 - Набавка пнеуматика за моторна возила РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 26.04.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 26.04.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 10.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 25.05.2017
 
    25.04.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 24/17 - Набавка хидролошке опреме, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 25.04.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.04.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 15.05.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 23.05.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 24.05.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.06.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 27.06.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије - 07.11.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора 2 - 24.11.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 - 07.12.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права 2 - 17.04.2018

  Adobe Acrobat format Одлука о потврди одлуке о додели уговора - 18.04.2018
 
    19.04.2017

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 16/17 - Техничка подршка програма за кадроврску евиденцију “КАДРОВИ 1.0”

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 19.04.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 19.04.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 11.09.2017
 
    13.04.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 23/17 - Набавка и уградња батерија за уређај за непрекидно напајање на РЦ “Самош”

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.04.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.04.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 28.04.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 08.05.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 16.06.2017
 
    10.04.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 22/17 - Набавка термометара и метеоролошке опреме, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.04.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.04.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 19.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 29.05.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о измени одлуке о додели уговора - 31.05.2017
 
    03.04.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 10/17 - Угоститељске услуге за потребе одржавања састанка Радне групе стручњака, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.04.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.04.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 19.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 19.05.2017
 
    29.03.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 21/17 - Набавка и уградња клима уређаја

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 29.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 29.03.2017

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 27.04.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 27.04.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 12.05.2017
 
    29.03.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 20/17 - Одржавање и администрирање рачунарско информационог система и интернет презентације

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 29.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 29.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2017
 
    24.03.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 15/17 - Сервисирање и контрола против - пожарне опреме РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 24.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 24.03.2017

  Adobe Acrobat format Измена и допуна конкурсне документације 1 - 05.04.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 1 - 05.04.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 19.04.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 25.04.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 11.09.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - 08.12.2017
 
    21.03.2017

  Јавна набавка мале вредности 09/17 - Израда нормативних аката из области противпожарне заштите

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 21.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.03.2017

  Adobe Acrobat format Појашњења конкурсне документације 1 - 27.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.04.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 24.04.2017
 
    20.03.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 18/17 - Набавка рачунарске опреме за потребе пројекта “Гридовани метеоролошки подаци 1961 – 2010”

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 20.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 20.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.06.2017
 
    20.03.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 19/17 - Одржавање хидролошког информационог система WISKI7, произвођача KISTERS AG из Немачке

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 20.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 20.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - енглеска верзија - 20.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 05.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 06.05.2017
 
    16.03.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 17/17 - Набавка резервних делова са уградњом за радар МРЛ-5

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 16.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 16.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 06.04.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 19.04.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.05.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.05.2017
 
    14.03.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 05/17 - Сервисирање и контрола громобранских инсталација у мрежи лансирних станица

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 14.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 14.03.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 16.03.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 21.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 - 21.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 1 - 21.03.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 24.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 05.04.2017
 
    14.03.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 08/17 - Услуге текућег одржавања зграда и објеката Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 14.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 14.03.2017

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 22.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 22.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 22.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 28.03.2017

  Adobe Acrobat format Допуна одлуке о додели уговора - 31.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 14.04.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - 07.02.2018
 
    10.03.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 06/17 - АДР сертификација возила за превоз опасних материја

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 31.08.2017
 
    09.03.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 07/17 - Угоститељске услуге за потребе одржавања прославе поводом обележавања Светског метеоролошког дана и Светског дана вода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 09.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 09.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2017
 
    09.03.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 14/17 - Услуге техничке подршке за Oracle програмске производе

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 09.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 09.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.04.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.05.2017
 
    08.03.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 12/17 - Одржавање хидролошке и метеоролошке базе података

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 08.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 08.03.2017

  Adobe Acrobat format Измене и допуне 1 - 10.04.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 10.04.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.04.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 27.04.2017
 
    08.03.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 13/17 - Набавка батерија за ручне радио станице

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 08.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 08.03.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 27.03.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 03.04.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 06.04.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.04.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 19.05.2017
 
    07.03.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 10/17 - Осигурање имовине, запослених лица и ангажованих лица Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.03.2017

  Adobe Acrobat format Појашњења конкурсне документације 1 - 21.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 11.04.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.04.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - 11.04.2019
 
    03.03.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 04/17 - Лекарски прегледи и напредна обука из прве помоћи за запослене на радним местима са повећаним ризиком и лекарски прегледи за запослене који обављају послове управљања службеним моторним возилима

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 31.08.2017
 
    03.03.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 11/17 - Набавка и монтажа система за видео надзор

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.03.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.04.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 13.04.2017
 
    27.02.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 09/17 - Посредовање при куповини авио карата и резервацији смештаја за службена путовања у земљи и иностранству, обликована у две партије тако да свака партија може да се уговара засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 27.02.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 27.02.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 02.03.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 06.03.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 10.03.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 4 - 13.03.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 5 - 20.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.04.2017
 
    22.02.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 08/17 - Одржавање информационог система материјално финансијског пословања

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.02.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.02.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 29.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 05.04.2017
 
    22.02.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 03/17 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.02.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.02.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 31.08.2017
 
    22.02.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 02/17 - Услуге регистрације моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.02.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.02.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 06.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 31.08.2017
 
    21.02.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 05/17 - Набавка противградних ракета обликована у три партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 21.02.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.02.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 10.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 21.04.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 21.04.2017

  Adobe Acrobat format Обвештење о закљученом уговору - Партија 3 - 21.04.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора за Партију 2 - 15.05.2017
 
    21.02.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 07/17 - Сервисирање радара Gematronik 500S

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 21.02.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.02.2017

  Adobe Acrobat format Измене и допуне конкурсне документације 1 - 21.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 - 21.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 31.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 07.04.2017
 
    17.02.2017

  Јавна набавка мале вредности бр. 01/17 - Набавка техничких гасова, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.02.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.02.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 28.02.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 30.08.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 30.08.2017
 
    17.02.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 06/17 - Сервисирање и одржавање моторних возила са уградњом резервних делова, обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.02.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.02.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 21.02.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 14.03.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 06.04.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 26.04.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - 26.04.2017
 
    10.02.2017

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 02/17 - Набавка 1600 радиосонди М10 за МODEM GPS уређај за радиосондажу – Систем SR10

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 10.02.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.02.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 21.02.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2017
 
    10.02.2017

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 03/17 - Набавка 1600 одговарајућих метеоролошких балона са специјалним једносмерним вентилима компатибилним са MODEM Robotsonde аутоматским лансирним уређајем за радиосондажу/Системом SR10

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 10.02.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.02.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 21.02.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2017
 
    10.02.2017

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 04/17 - Набавка основног сета потребних резервних делова за MODEM GPS уређај за радиосондажу - Систем SR10, произвођача MODEM

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 10.02.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.02.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 21.02.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2017
 
    30.01.2017

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 01/17 - Набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.01.2017

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.01.2017

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 17.02.2017

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 03.03.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 25.03.2017
 
    16.01.2017

  Претходно обавештење о набавци противградних ракета у 2017. години

  Adobe Acrobat format Претходно обавештење - 16.01.2017
 
    30.11.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 24/16 - Сервисирање и одржавање клима уређаја, обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 30.11.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 30.11.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 13.12.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.01.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 01.02.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 01.02.2017
 
    09.11.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 35/16 - Набавка електроматеријала

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 09.11.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 09.11.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 29.11.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 09.12.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 09.12.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 16.12.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 03.02.2017
 
    01.11.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 26/16 - Еталонирање мерила

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 01.11.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 01.11.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 10.11.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 26.01.2017
 
    01.11.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 28/16 - Набавка уља и мазива

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 01.11.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 01.11.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 29.11.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.12.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 22.12.2016
 
    28.10.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 25/16 - Димничарске услуге

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 28.10.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 28.10.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 09.11.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 25.01.2017
 
    13.10.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 17/16 - Набавка канцеларијског материјала

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.10.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.10.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 18.10.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 - 18.10.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 1 - 18.10.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 27.10.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 15.12.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - 24.02.2017
 
    29.09.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 24/16 - Услуге лекарских прегледа за стрелце обликована у 9 партија тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 29.09.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 29.09.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.10.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 25.01.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 25.01.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - 25.01.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 4 - 25.01.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 5 - 25.01.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 6 - 25.01.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 7 - 25.01.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 8 - 25.01.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 8 - 25.01.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 9 - 25.01.2017
 
    27.09.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 22/16 - Сервисирање и одржавање радара МРЛ-5 и аутоматизованог система АСУ - МРЛ

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 27.09.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 27.09.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 02.11.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 25.11.2016
 
    26.09.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 16/16 - Набавка рачунарске опреме

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 26.09.2016

  Adobe Acrobat format конкурсна документација - 26.09.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 30.09.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 30.09.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 05.10.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 - 05.10.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.10.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 15.12.2016
 
    21.09.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 23/16 - Набавка аутогума за моторна возила РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 21.09.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.09.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 26.09.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.10.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора - 24.01.2017
 
    13.09.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 33/16 - Сервисирање чамца, ванбродског мотора, моторних пумпи, компресора и агрегата, обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.09.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.09.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 18.10.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 03.02.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 03.02.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - 03.02.2017
 
    06.09.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 27/16 - Набавка потрошног материјала, обликована у две партија тако да се свака партија може уговрати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.09.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.09.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 17.10.2016
 
    02.09.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 22/16 - Угоститељске услуге за потребе одржавања прославе поводом обележавања Дана Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 02.09.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 02.09.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 07.09.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 16.09.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 23.12.2016
 
    31.08.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 21/16 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 31.08.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 31.08.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 12.09.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.09.2016
 
    26.08.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 30/16 - Продужење антивирусног програма Kaspersky Endpoint Security 10

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 26.08.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 26.08.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.09.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 02.02.2017
 
    25.08.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 26/16 - Сервисирање и одржавање агрегата

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 25.08.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.08.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.09.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 02.02.2017
 
    19.08.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 18/16 - Сервисирање и одржавање лифтова

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 19.08.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 19.08.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 08.09.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.09.2016
 
    19.08.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 20/16 - Набавка средстава и опреме личне заштите

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 19.08.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 19.08.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.09.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.09.2016
 
    18.08.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 29/16 - Набавка мазута

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 18.08.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 18.08.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 19.08.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 13.10.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 02.02.2017
 
    16.08.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 19/16 - Текуће поправке и одржавање система грејања, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 16.08.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 16.08.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 31.08.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 13.09.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора за Партију 2 - 13.10.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 15.12.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 15.12.2016
 
    11.08.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 25/16 - Редовно и интервално превентивно одржавање UPS уређаја типа APC Symetra LX SYA16K16I и APC Galaxy 3500 30KVA за потребе Рачунског центра РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 11.08.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 11.08.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 14.09.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 02.02.2017
 
    11.08.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 32/16 - Набавка резервних делова за хидрометријска крила и инструменте, обликована у три партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 11.08.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 11.08.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 16.09.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 02.02.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 02.02.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - 02.02.2017
 
    22.07.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 23/16 - Сервисирање и одржавање хидрометријске опреме, обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.07.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.07.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 11.08.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 02.09.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 01.02.2017

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 01.02.2017
 
    22.07.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 31/16 - Услуге организације састанка Мреже регионалних климатких центара и састанка Радне Групе за инструменте

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 22.07.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 22.07.2016

  Adobe Acrobat format Измена и допуна 1 - 02.08.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 1 - 02.08.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о одели уговора - 23.08.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 02.02.2017
 
    15.07.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 21/16 - Набавка резервних делова за рачунарску опрему

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 15.07.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 15.07.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.08.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 13.09.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора 2 - 13.12.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка - 30.01.2017
 
    24.06.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 15/16 - Набавка тонера

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 24.06.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 24.06.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 28.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 28.06.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 28.06.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 30.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 30.06.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 2 - 30.06.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 04.07.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 04.07.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст 3 - 04.07.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 12.07.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.09.2016
 
    07.06.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 14/16 - Угоститељске услуге за потребе одржавањa састанка Радне групе Поткомисије за газдовање водама који ће се одржати 28. и 29. јуна 2016. године

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.06.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.06.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 29.09.2016
 
    07.06.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 13/16 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.06.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.06.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 22.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 29.09.2016
 
    07.06.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 12/16 - Набавка штампарских услуга за потребе РХМЗ-а, обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.06.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.06.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 17.06.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора за Партије 1, 2 и 3 - 27.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 29.09.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 29.09.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - 29.09.2016
 
    17.05.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 16/16 - Одржавање хидролошког информационог система WISKI7, произвођача KISTERS AG из Немачке

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.05.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.05.2016

  Adobe Acrobat format Tender documentation - 17.05.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 22.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 30.06.2016
 
    11.05.2016

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 20/16 - Надоградња најновијом верзијом постојећег система Messir-Comm, произвођача COROBOR из Француске

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 11.05.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 11.05.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 20.05.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 03.06.2016
 
    11.05.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 11/16 - Угоститељске услуге за потребе одржавањa састанка WG/TDI и TT-WIGOS, обликована у две партије тако да се свака партија може уговорати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 11.05.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 11.05.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.05.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 23.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 23.06.2016
 
    10.05.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 10/16 - Услуге текућег одржавања зграда и објеката Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.05.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.05.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 13.05.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 26.05.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 23.06.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора - 01.02.2017
 
    06.05.2016

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 18/16 - Продужење и одржавање електронске базе прописа ИНДОК

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 06.05.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.05.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 26.05.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 23.06.2016
 
    06.05.2016

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 19/16 - Техничка подршка програма за кадроврску евиденцију “КАДРОВИ 1.0”

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 06.05.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.05.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.05.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 10.06.2016
 
    05.05.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 09/16 - Набавка средстава за хигијену

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 05.05.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 05.05.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 12.05.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.05.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 23.06.2016
 
    28.04.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 15/16 - Набавка акумулатора, регулатора пуњења, батерија и батеријских лампи, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 28.04.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 28.04.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 11.05.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 18.05.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 20.05.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 4 - 30.05.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора за Партију 1 и 2 - 01.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 15.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 21.06.2016
 
    27.04.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 17/16 - Надзор и одржавање ИТ система РХМЗ-а са уградњом резервних делова

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 27.04.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 27.04.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 10.05.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 07.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 17.06.2016
 
    26.04.2016

  Позив за отуђење расходоване имовине

  Adobe Acrobat format Позив за учешће у поступке - 26.04.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о избору понуде - 10.05.2016
 
    26.04.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 14/16 - Изградња објекта ГМС Златибор

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 26.04.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 26.04.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 05.05.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 13.05.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 3 - 17.05.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 4 - 20.05.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 5 - 23.05.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 6 - 24.05.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 7 - 26.05.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 02.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 23.06.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о измени уговора о јавној набавци - 15.12.2016
 
    25.04.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 12/16 - Одржавање и администрирање рачунарско информационог система и интернет презентације, обликована у две партије тако се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 25.04.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.04.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора за Партију 1 - 14.06.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о обустави поступка за Партију 2 - 14.06.2016
 
    13.04.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 13/16 - Контрола громобранских инсталација на објектима РХМЗ-а, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарти засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.04.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.04.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 28.04.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 12.05.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - Партија 1 - 23.05.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - Партија 2 - 31.05.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 23.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 23.06.2016
 
    06.04.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 10/16 - Сервисирање и контрола противпожарне опреме РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.04.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.04.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока - 27.04.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 11.05.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 23.05.2016
 
    06.04.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 11/16 - Сервисирање и одржавање моторних возила са уградњом резервних делова, обликована у три партије

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 06.04.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 06.04.2016

  Adobe Acrobat format Измена и допуна 1 - 11.04.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 22.04.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 05.05.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора за Партију 1, 2 и 3 - 16.05.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 01.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 01.06.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 01.06.2016
 
    25.03.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 09/16 - Набавка батерија за УПС уређаје, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 25.03.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 25.03.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 07.04.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 19.04.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора за Партију 1 и 2 - 28.04.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 27.05.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 27.05.2016
 
    21.03.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 04/16 - Осигурање имовине, запослених лица и ангажованих лица Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 21.03.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 21.03.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 30.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 07.04.2016
 
    09.03.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 08/16 - АДР сертификација возила за превоз опасних материја – противградних ракета

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 09.03.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 09.03.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 21.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 06.04.2016
 
    07.03.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 07/16 - Угоститељске услуге за потребе одржавања прославе поводом обележавања Светског метеоролошког дана и Светског дана вода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 07.03.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 07.03.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 09.03.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 25.03.2016
 
    04.03.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 06/16 - Набавка пића за потребе ресторана Завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 04.03.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 04.03.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 17.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 06.04.2016
 
    03.03.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 05/16 - : Угоститељске услуге за потребе одржавања састанка Радне групе стручњака, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 03.03.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 03.03.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора за Партију 1 и 2 - 11.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 25.03.2016
 
    23.02.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 08/16 - Набавка противградних ракета обликована у три партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 23.02.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 23.02.2016

  Adobe Acrobat format Измена и допуна 1 - 25.02.2016

  Adobe Acrobat format Измена и допуна 2 - 26.02.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 04.03.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора за Партију 1, 2 и 3 - 10.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 28.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 28.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - 28.03.2016
 
    23.02.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 03/16 - Набавка техничких гасова, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 23.02.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 23.02.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора за Партију 1 и 2 - 07.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 18.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 18.03.2016
 
    17.02.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 03/16 - Одржавање информационог система материјално финансијског пословања

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.02.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.02.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 06.04.2016
 
    17.02.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 01/16 - Услуге регистрације моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.02.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.02.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 24.02.2016

  Adobe Acrobat format Измена и допуна 1 - 24.02.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 24.02.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 25.02.2016

  Adobe Acrobat format Измена и допуна 2 - 25.02.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 - 25.02.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - пречишћен текст - 25.02.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 04.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 14.03.2016
 
    17.02.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 04/16 - Услуге техничке подршке за Oracle програмске производе.

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 17.02.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.02.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 24.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 08.04.2016
 
    17.02.2016

  Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 05/16 - Набавка 1500 радиосонди М10 за МODEM GPS уређај за радиосондажу – Систем SR10

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 17.02.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.02.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 29.02.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 15.03.2016
 
    17.02.2016

  Јавна набавка бр. 06/16 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - Набавка 1500 одговарајућих метеоролошких балона са специјалним једносмерним вентилима, компатибилних са MODEM аутоматским лансирним уређајем за радиосондажу - Robotsonde системом

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 17.02.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.02.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 29.02.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 15.03.2016
 
    17.02.2016

  Јавна набавка бр. 07/16 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - набавка основног сета резервних делова за MODEM аутоматски лансирни уређај за радиосондажу – Robotsonde систем

  Adobe Acrobat format Обавештење о покретању поступка - 17.02.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 17.02.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 29.02.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 15.03.2016
 
    11.02.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 01/16 - Набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе РХМЗ-а

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 11.02.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 11.02.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 17.02.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 15.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 06.04.2016
 
    10.02.2016

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 02/16 - Набавка батерија за ручне радио станице

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.02.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.02.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 22.02.2016

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 2 - 08.03.2016

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 25.03.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 15.04.2016
 
    10.02.2016

  Јавна набавка мале вредности бр. 02/16 - АДР сертификација возила и возача за превоз опасних материја, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 10.02.2016

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 10.02.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о додели уговора - Партија 2 - 25.02.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о обустави поступка - Партија 1 - 25.02.2016

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 21.03.2016
 
    15.01.2016

  Претходно обавештење о набавци противградних ракета у 2016. години

  Adobe Acrobat format Претходно обавештење - 15.01.2016
 
    18.11.2015

  Јавна набавка мале вредности бр. 18/15 - Услуге лекарских прегледа за запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 18.11.2015

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 18.11.2015

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 23.11.2015

  Adobe Acrobat format Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 23.11.2015

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 03.12.2015

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2015
 
    13.11.2015

  Јавна набавка мале вредности бр. 17/15 - Набавка новогодишњих пакетића путем вредносних ваучера – поклон честитке

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 13.11.2015

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 13.11.2015

  Adobe Acrobat format Питања и одговори 1 - 18.11.2015

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 26.11.2015

  Adobe Acrobat format Обавештење о закључењу уговора - 10.12.2015
 
    09.11.2015

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 37/15 - Поправка и одржавање чамца и ванбродских мотора, обликована у две партије, тако да се свака партија може уговарати засебно

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 09.11.2015

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 09.11.2015

  Adobe Acrobat format Одлука о додели уговора - 10.12.2015

  Adobe Acrobat format Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 18.12.2015
 
    04.11.2015

  Јавна набавка у отвореном поступку бр. 38/15 - Сервисирање сензора за аутоматске метеоролошке станице

  Adobe Acrobat format Позив за подношење понуда - 04.11.2015

  Adobe Acrobat format Конкурсна документација - 04.11.2015