Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  21.01.2019  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
21.01. 22.01. 23.01. 24.01. 25.01.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 270 250 225 190 170 500 700
 DUNAV  APATIN 330 310 280 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 287 267 250 240 215 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 280 276 264 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 254 254 250 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 299 300 300 295 285 550 650
 DUNAV  PANČEVO 316 317 317 312 302 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 175 176 178 - - 550 750
 TISA  SENTA 240 241 243 - - 600 800
 TISA  TITEL 259 264 264 252 243 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 111 120 122 117 110 650 750
 SAVA  ŠABAC -8 0 2 -1 -10 400 500
 SAVA  BEOGRAD 250 251 251 246 236 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -135 -127 -124 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -88 -80 -77 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 20 26 30 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -324 -318 -315 -310 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -116 -110 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -96 -92 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 21.01.2019. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji i manjem kolebanju sa stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna dva dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu su u domenu srednjih i srednje niskih, na Tisi i na Savi su u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za januar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 3.2 °S, na Savi oko 4.5 °S, na Velikoj Moravi oko 2.3 °S, na Tisi oko 1.1 °S i na banatskim vodotocima oko 1.0 °S, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za januar.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ