Prognoza vodostaja: SREDA  27.05.2015  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 SREDA   ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA 
27.05. 28.05. 29.05. 30.05. 31.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 460 493 489 469 440 500 700
 DUNAV  APATIN 520 558 563 545 515 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 467 510 520 510 490 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 420 453 481 485 470 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 378 410 442 445 440 450 700
 DUNAV  ZEMUN 358 398 428 448 458 550 650
 DUNAV  PANČEVO 352 387 417 438 448 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 189 188 187 - - 550 750
 TISA  SENTA 247 247 247 - - 600 800
 TISA  TITEL 355 379 402 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 412 490 524 535 527 650 750
 SAVA  ŠABAC 250 322 355 364 357 400 500
 SAVA  BEOGRAD 308 348 383 403 413 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -35 -53 -70 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 17 3 -14 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 122 107 90 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -240 -248 -267 -285 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -60 -72 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -31 -51 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 27.05.2015. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u većem porastu sa tendencijom umerenog porasta do Bogojeva naredna dva dana, a nizvodno četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u većem porastu sa tendencijom većeg porasta naredna dva dana, zatim stagnacije i manjeg opadanja.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji i manjem porastu sa tendencijom opadanja naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu je u domenu srednje visokih i srednjih, na Savi u domenu srednjih, a na Tisi i Velikoj Moravi je u domenu srednje niskih vrednosti za maj.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 16.0 °S, na Savi oko 16.6 °S, na Tisi oko 17.5 °S, na banatskim vodotocima oko 17.0 °S i na Velikoj Moravi oko 16.5 °S, što je oko i nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za maj.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ