Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  05.12.2016  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
05.12. 06.12. 07.12. 08.12. 09.12.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 78 70 62 56 50 500 700
 DUNAV  APATIN 146 138 130 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 130 122 118 114 110 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 152 147 142 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 162 158 151 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 303 300 295 290 283 550 650
 DUNAV  PANČEVO 325 322 318 313 306 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 189 181 180 - - 550 750
 TISA  SENTA 242 237 235 - - 600 800
 TISA  TITEL 227 224 218 213 208 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 243 228 213 202 192 650 750
 SAVA  ŠABAC 120 107 93 82 72 400 500
 SAVA  BEOGRAD 259 254 249 244 237 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -93 -98 -105 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -37 -42 -49 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 48 42 36 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -283 -295 -302 -309 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -93 -110 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -93 -97 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 05.12.2016. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu i na Savi su u domenu srednje niskih i srednjih, na Tisi u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za decembar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 4.5°S, na Savi oko 6.8 °S, na Velikoj Moravi oko 3.0 °S, na Tisi oko 3.5 °S i na banatskim vodotocima oko 2.0 °S, što je oko i nešto ispod prosečnih vrednosti temperatura vode za decembar.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ