Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  22.01.2018  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
22.01. 23.01. 24.01. 25.01. 26.01.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 278 317 327 321 308 500 700
 DUNAV  APATIN 326 359 374 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 309 322 347 351 348 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 308 320 331 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 319 324 335 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 424 419 416 419 426 550 650
 DUNAV  PANČEVO 431 426 423 426 433 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 267 261 257 - - 550 750
 TISA  SENTA 306 300 295 - - 600 800
 TISA  TITEL 378 378 389 407 418 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 454 459 462 459 455 650 750
 SAVA  ŠABAC 306 311 314 311 307 400 500
 SAVA  BEOGRAD 384 379 376 379 386 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -84 -80 -82 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -52 -48 -50 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 77 82 83 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -237 -232 -230 -234 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -57 -55 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -64 -61 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 22.01.2018. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem porastu do Bogojeva, nizvodno u stagnaciji i manjem opadanju sa tendencijom porasta do Novog Sada, nizvodno manjeg opadanja narednog dana, a zatim porasta.
Vodostaj Tise je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna tri dana.
Vodostaj Save je u manjem porastu i stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna dva dana, zatim stagnacije i manjeg opadanja.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu, Savi i na Tisi u domenu srednje visokih, a na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za januar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 4.0 °S, na Savi oko 5.6 °S, na Velikoj Moravi oko 3.4 °S, na Tisi oko 3.3 °S i na banatskim vodotocima oko 2.9 °S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za januar.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ