RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: ČETVRTAK  18.09.2014  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK 
18.09. 19.09. 20.09. 21.09. 22.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 429 446 442 421 397 500 700
 DUNAV  APATIN 509 526 531 517 492 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 469 492 498 490 470 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 425 448 462 465 453 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 397 420 435 442 436 450 700
 DUNAV  ZEMUN 470 479 489 499 507 550 650
 DUNAV  PANČEVO 469 478 488 498 506 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 188 189 190 - - 550 750
 TISA  SENTA 252 253 254 - - 600 800
 TISA  TITEL 408 420 433 439 442 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 554 546 543 540 535 650 750
 SAVA  ŠABAC 394 394 391 388 383 400 500
 SAVA  BEOGRAD 419 428 438 448 456 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -60 -68 -77 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -19 -27 -36 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 75 65 56 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -219 -219 -225 -233 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -63 -73 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -66 -77 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 18.09.2014. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u porastu do Slankamena, nizvodno u stagnaciji sa tendencijom porasta naredna dva dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u manjem porastu sa tendencijom stagnacije naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem porastu sa tendencijom manjeg opadanja naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu je u domenu srednje visokih i visokih vrednosti, na Savi u domenu visokih, na Tisi u domenu srednje visokih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za septembar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 18.0 °C, na Tisi oko 19.7 °C, na Savi oko 16.3 °C, na banatskim vodotocima od 16.5 °C do 18.6 °C i na Velikoj Moravi oko 18.0 °C, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za septembar.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English