Prognoza vodostaja: NEDELJA  05.07.2015  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK 
05.07. 06.07. 07.07. 08.07. 09.07.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 148 131 123 118 111 500 700
 DUNAV  APATIN 220 202 190 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 195 180 169 161 151 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA - - - - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 194 183 170 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 288 280 272 266 261 550 650
 DUNAV  PANČEVO 310 303 297 292 261 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 184 182 180 - - 550 750
 TISA  SENTA 252 251 250 - - 600 800
 TISA  TITEL 221 211 199 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 136 130 121 111 103 650 750
 SAVA  ŠABAC 20 14 7 -2 -7 400 500
 SAVA  BEOGRAD 237 230 222 216 211 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -83 -85 -86 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -37 -42 -46 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 52 45 40 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -288 -298 -302 -310 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -107 -113 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -72 -77 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 05.07.2015. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu, Tisi i Savi je u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za jul.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 21.6 °S, na Savi oko 23.0 °S, na Tisi oko 21.2 °S, na banatskim vodotocima oko 23.9 °S i na Velikoj Moravi oko 21.0 °S, što je nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za jul.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ