RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: PETAK  24.10.2014  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PETAK   SUBOTA   NEDELJA   NEDELJA   PONEDELJAK 
24.10. 25.10. 26.10. 26.10. 27.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 123 166 267 385 495 500 700
 DUNAV  APATIN 199 245 350 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 176 222 318 425 510 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 186 204 236 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 185 203 230 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 314 333 362 397 435 550 650
 DUNAV  PANČEVO 332 351 380 415 453 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 228 228 225 - - 550 750
 TISA  SENTA 280 281 279 - - 600 800
 TISA  TITEL 248 264 287 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 338 380 412 450 460 650 750
 SAVA  ŠABAC 188 228 258 293 305 400 500
 SAVA  BEOGRAD 262 281 310 345 383 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -27 -20 -30 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -19 -5 -12 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 111 130 115 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -276 -220 -200 -205 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -56 -40 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA 6 -2 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 24.10.2014. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u porastu sa tendencijom većeg porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna dva dana.
Vodostaj Save je u porastua sa tendencijom porasta naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u porastu sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu je u deomenu srednjih i srednje visokih vrednosti, na Tisi je u domenu srednjih vrednosti, na Savi je u domenu srednje visokih, a na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih i niskih vrednosti za oktobar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 15.5 °C, na Tisi oko 15.7 °C, na Savi oko 14.5 °C, na banatskim vodotocima od 10.0 °C do 14.0 °C i na Velikoj Moravi oko 13.0 °C, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za oktobar.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English