Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  24.10.2016  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 93 126 130 121 105 500 700
 DUNAV  APATIN 156 181 192 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 129 145 152 150 146 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 135 154 166 170 168 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 127 142 155 160 156 450 700
 DUNAV  ZEMUN 261 280 290 300 307 550 650
 DUNAV  PANČEVO 290 310 320 330 337 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 182 183 185 - - 550 750
 TISA  SENTA 242 243 246 - - 600 800
 TISA  TITEL 180 198 220 227 230 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 231 258 285 301 298 650 750
 SAVA  ŠABAC 94 120 147 153 150 400 500
 SAVA  BEOGRAD 217 236 246 256 263 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -83 -89 -95 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -89 -95 -101 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 59 53 47 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -302 -303 -310 -320 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -118 -120 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -48 -53 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 24.10.2016. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u porastu sa tendencijom porasta naredna tri dana, zatim stagnacije.
Vodostaj Tise je u manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u porastu sa tendencijom porasta naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u staganaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna dva dana.

Vodostaji na Dunavu su u domenu srednjih i srednje niskih, na Savi u domenu srednjih, na Tisi u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih i srednje niskih vrednosti za oktobar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 11.7 °S, na Savi oko 12.2 °S, na Velikoj Moravi oko 11.4 °S, na Tisi oko 11.6 °S i na banatskim vodotocima oko 10.6 °S, što je oko i nešto ispod prosečnih vrednosti temperatura vode za oktobar.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ