Prognoza vodostaja: PETAK  29.04.2016  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK 
29.04. 30.04. 01.05. 02.05. 03.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 133 126 121 126 140 500 700
 DUNAV  APATIN 206 201 195 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 183 181 176 184 200 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 199 198 194 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 202 201 198 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 310 308 306 308 318 550 650
 DUNAV  PANČEVO 329 326 324 326 333 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 237 245 254 - - 550 750
 TISA  SENTA 281 287 294 - - 600 800
 TISA  TITEL 261 260 258 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 215 210 202 197 206 650 750
 SAVA  ŠABAC 98 96 90 87 92 400 500
 SAVA  BEOGRAD 264 261 259 261 266 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -78 -91 -101 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -15 -28 -38 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 70 57 42 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -257 -262 -273 -285 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -82 -93 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -82 -84 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 29.04.2016. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna dva dana, a zatim porasta.
Vodostaj Tise je u manjem porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna tri dana, a zatim porasta.
Vodostaj Velike Morave je u opadanju do Bagrdana, nizvodno u stagnaciji sa tendencijom opadanja naredna dva dana.

Vodostaji na Dunavu, Savi, Tisi i Velikoj Moravi su u domenu srednje niskih vrednosti za april.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 13.3 °S, na Savi oko 14.0 °S, na Velikoj Moravi oko 13.0 °S, na Tisi oko 14.2 °S i na banatskim vodotocima oko 12.0 °S, što je iznad prosečnih vredosti temperatura vode za april.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ