RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: SREDA  28.01.2015  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 SREDA   ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA 
28.01. 29.01. 30.01. 31.01. 01.02.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 260 248 234 231 229 500 700
 DUNAV  APATIN 348 332 319 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 329 316 306 301 300 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 355 349 338 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 364 358 347 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 485 484 479 474 471 550 650
 DUNAV  PANČEVO 485 482 472 472 469 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 355 358 356 351 342 550 750
 TISA  SENTA - 380 378 374 370 600 800
 TISA  TITEL - 447 442 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 504 505 504 517 541 650 750
 SAVA  ŠABAC 363 363 363 376 399 400 500
 SAVA  BEOGRAD 431 430 425 421 425 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN 68 47 35 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 130 108 95 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 275 240 227 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST 11 -30 -50 -60 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC 115 89 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA 18 10 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 28.01.2015. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana, zatim porasta.
Vodostaj Velike Morave je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu, Tisi, Savi i na Velikoj Moravi je u domenu srednje visokih vrednosti za januar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 4.8 °S, na Savi oko 5.0°S, na Tisi oko 2.8°, na banatskim vodotocima oko 4.0 °S i na Velikoj Moravi oko 4.5°S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za treću dekadu januara.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English