Prognoza vodostaja: ČETVRTAK  19.09.2019  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK 
19.09. 20.09. 21.09. 22.09. 23.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 43 30 20 15 12 500 700
 DUNAV  APATIN 114 100 80 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 112 96 81 79 74 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 143 125 111 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 125 106 94 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 229 220 215 212 211 550 650
 DUNAV  PANČEVO 261 252 247 244 248 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 170 169 169 - - 550 750
 TISA  SENTA 242 242 242 - - 600 800
 TISA  TITEL 157 145 135 126 121 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 44 39 36 33 30 650 750
 SAVA  ŠABAC -62 -66 -68 -70 -72 400 500
 SAVA  BEOGRAD 183 174 170 167 166 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -161 -155 -153 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -138 -131 -129 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN -33 -28 -25 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -358 -352 -347 -343 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -156 -158 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -130 -128 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 19.09.2019. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu, Tisi i na Savi su u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za septembar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 20.6 °S, na Savi oko 22.3 °S, na Velikoj Moravi oko 20.0 °S, na Tisi oko 21.4 °S i na banatskim vodotocima oko 21.2 °S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za septembar.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ