Prognoza vodostaja: UTORAK  09.02.2016  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA 
09.02. 10.02. 11.02. 12.02. 13.02.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 327 291 255 230 231 500 700
 DUNAV  APATIN 400 367 331 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 348 326 302 281 263 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 341 325 309 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 338 331 323 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 369 376 376 371 361 550 650
 DUNAV  PANČEVO 373 380 381 376 366 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 353 371 388 391 380 550 750
 TISA  SENTA 364 372 380 385 378 600 800
 TISA  TITEL 387 390 388 350 336 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 204 202 197 194 200 650 750
 SAVA  ŠABAC 86 84 79 76 82 400 500
 SAVA  BEOGRAD 318 324 323 318 310 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -65 -73 -79 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -4 -12 -17 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 87 77 69 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -241 -251 -261 -271 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -49 -58 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -70 -73 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 09.02.2016. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji do Bačke Palanke, nizvodno u manjem porastu sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije do Novog Sada, nizvodno manjeg porasta.
Vodostaj Tise je u manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji do Šapca, nizvodno u manjem porastu sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu i na Tisi je u domenu srednje visokih, na Savi i na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za februar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 5.2 °S, na Savi oko 5.5 °S, na Velikoj Moravi oko 5.0 °S, na Tisi oko 2.6 °S i na banatskim vodotocima oko 4.5 °S, što je znatno iznad prosečnih vredosti temperatura vode za februar.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ