Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  20.09.2021  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
20.09. 21.09. 22.09. 23.09. 24.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 45 58 80 90 102 500 700
 DUNAV  APATIN 88 102 112 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 83 89 99 109 110 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 108 108 109 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 81 82 85 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 206 204 204 206 211 550 650
 DUNAV  PANČEVO 245 243 243 245 250 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 176 176 176 - - 550 750
 TISA  SENTA 246 246 246 - - 600 800
 TISA  TITEL 120 122 125 136 148 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 4 0 -4 -6 -3 650 750
 SAVA  ŠABAC -103 -107 -111 -113 -110 400 500
 SAVA  BEOGRAD 163 161 161 163 168 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -206 -204 -200 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -96 -94 -90 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN -39 -37 -33 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -369 -369 -363 -360 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -133 -128 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -155 -150 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 20.09.2021. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji i manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu su u domenu srednje niskih, na Tisi u domenu srednjih, a na Savi i Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 20.0 °S, na Savi oko 21.4 °S, na Velikoj Moravi oko 19.0 °S, na Tisi oko 21.0 °S i na banatskim vodotocima oko 20.8 °S, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.
Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ