Prognoza vodostaja: NEDELJA  26.02.2017  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK 
26.02. 27.02. 28.02. 01.03. 02.03.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 277 328 338 332 320 500 700
 DUNAV  APATIN 316 344 352 360 360 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 240 309 339 342 345 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 204 271 320 338 350 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 195 256 290 310 322 450 700
 DUNAV  ZEMUN 310 340 360 380 400 550 650
 DUNAV  PANČEVO 326 360 380 400 420 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 277 308 337 360 380 550 750
 TISA  SENTA 312 331 355 379 390 600 800
 TISA  TITEL 261 300 343 363 378 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 307 335 363 370 375 650 750
 SAVA  ŠABAC 145 170 180 195 207 400 500
 SAVA  BEOGRAD 266 300 320 340 360 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -57 -30 -6 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 10 39 55 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 82 100 120 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -275 -268 -250 -235 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -27 -8 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -46 -13 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 26.02.2017. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u porastu sa tendencijom porasta naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u porastu sa tendencijom porasta naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu je u domenu srednje visokih i srednjih, na Savi je u domenu srednje niskih i srednjih, na Tisi u domenu srednjih, a na Velikoj Moravi su u domenu srednje niskih vrednosti za februar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 4.8°S, na Savi oko 6.7 °S, na Velikoj Moravi oko 6.0 °S, na Tisi oko 1.7 °S i na banatskim vodotocima oko 5.0 °S, što je oko i nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za februar.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ