Prognoza vodostaja: UTORAK  01.12.2015  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA 
01.12. 02.12. 03.12. 04.12. 05.12.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 20 14 17 31 65 500 700
 DUNAV  APATIN 87 77 78 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 79 65 59 60 70 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 114 104 100 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 136 124 113 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 283 268 258 248 243 550 650
 DUNAV  PANČEVO 304 289 279 269 266 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 228 207 186 - - 550 750
 TISA  SENTA 274 260 245 - - 600 800
 TISA  TITEL 229 213 200 190 185 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 222 205 193 182 168 650 750
 SAVA  ŠABAC 98 81 69 59 46 400 500
 SAVA  BEOGRAD 236 220 210 200 195 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -84 -85 -87 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -75 -80 -85 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 57 50 45 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -291 -282 -290 -295 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -64 -68 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -100 -105 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 01.12.2015. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna dva dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu je u domenu srednje niskih i srednjih, na Savi i na Tisi u domenu srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih i srednje niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu od 6.5 °S do 8.0 °S, na Savi oko 6.4 °S, na Tisi oko 7.1 °S, na banatskim vodotocima oko 6.0 °S i na Velikoj Moravi oko 5.6 °S, što je oko ili nešto ispod prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ