Prognoza vodostaja: PETAK  26.11.2021  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK 
26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN -49 -48 -45 -42 -40 500 700
 DUNAV  APATIN -5 -9 -6 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 11 8 2 0 3 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 34 27 21 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 35 31 28 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 214 214 213 211 209 550 650
 DUNAV  PANČEVO 251 251 250 248 246 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 171 172 173 - - 550 750
 TISA  SENTA 238 239 240 - - 600 800
 TISA  TITEL 107 108 106 105 109 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 153 137 146 152 158 650 750
 SAVA  ŠABAC 32 16 26 32 38 400 500
 SAVA  BEOGRAD 179 179 178 176 174 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -167 -150 -135 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -76 -63 -53 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN -9 0 10 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -361 -363 -350 -340 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -93 -80 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -141 -138 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 26.11.2021. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji i manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna dva dana.

Vodostaji na Dunavu su u domenu niskih i srednje niskih, na Savi i Tisi u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 7.6 °S, na Savi oko 8.2 °S, na Velikoj Moravi oko 7.0 °S, na Tisi oko 6.6 °S i na banatskim vodotocima oko 6.0 °S, što je oko i nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.
Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ