Prognoza vodostaja: SUBOTA  23.03.2019  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK   SREDA 
23.03. 24.03. 25.03. 26.03. 27.03.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 423 406 360 355 328 500 700
 DUNAV  APATIN 474 456 438 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 413 405 385 368 352 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 387 389 384 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 366 371 367 355 340 450 700
 DUNAV  ZEMUN 372 378 382 382 380 550 650
 DUNAV  PANČEVO 377 383 387 387 385 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 302 316 320 - - 550 750
 TISA  SENTA 334 344 350 - - 600 800
 TISA  TITEL 390 397 401 398 386 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 244 250 244 241 230 650 750
 SAVA  ŠABAC 106 110 105 102 93 400 500
 SAVA  BEOGRAD 325 331 335 333 333 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -69 -84 -90 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 8 -23 -30 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 93 77 65 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -244 -254 -264 -274 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -74 -83 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -42 -48 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 23.03.2019. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji i manjem porastu sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu je u domenu srednje visokih i srednjih, na Tisi je u domenu srednjih, na Savi u domenu srednje niskih i srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za mart.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 7.5 °S, na Savi oko 9.9 °S, na Velikoj Moravi oko 9.0 °S, na Tisi oko 8.0 °S i na banatskim vodotocima oko 9.4 °S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za mart.
Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ