RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: ČETVRTAK  05.03.2015  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK 
05.03. 06.03. 07.03. 08.03. 09.03.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 213 226 250 278 282 500 700
 DUNAV  APATIN 290 295 316 338 342 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 268 266 275 290 305 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 283 276 272 285 300 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 309 305 298 304 318 450 700
 DUNAV  ZEMUN 448 448 453 468 483 550 650
 DUNAV  PANČEVO 449 449 454 469 484 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 264 270 285 - - 550 750
 TISA  SENTA 299 305 315 - - 600 800
 TISA  TITEL 386 387 390 400 408 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 560 568 590 612 625 650 750
 SAVA  ŠABAC 407 415 435 457 470 400 500
 SAVA  BEOGRAD 396 396 402 417 432 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN 53 45 60 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 127 122 136 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 250 245 256 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -58 -50 -55 -20 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC 57 57 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA 36 45 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 05.03.2015. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji do Novog Sada, nizvodno u manjem porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u manjem porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji do Varvarina, nizvodno u porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu je domenu srednjih i srednje visokih, na Tisi u domenu srednje niskih, na Savi u domenu srednje visokih, a na Velikoj Moravi u domenu srednjih i srednje niskih vrednosti za mart.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 5.8°S, na Savi oko 6.4 °S, na Tisi oko 5.8 °S, na banatskim vodotocima oko 7.0 °S i na Velikoj Moravi oko 7.7 °S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za mart.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English