Prognoza vodostaja: UTORAK  30.05.2017  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA 
30.05. 31.05. 01.06. 02.06. 03.06.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 174 161 148 145 153 500 700
 DUNAV  APATIN 241 231 215 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 208 191 180 168 161 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 225 224 217 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 211 209 205 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 313 310 307 304 300 550 650
 DUNAV  PANČEVO 332 330 327 324 321 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 219 218 215 - - 550 750
 TISA  SENTA 274 273 270 - - 600 800
 TISA  TITEL 261 259 252 242 239 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 188 177 159 145 135 650 750
 SAVA  ŠABAC 72 62 45 30 20 400 500
 SAVA  BEOGRAD 268 264 260 257 254 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -46 -62 -75 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 17 1 -12 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 114 96 80 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -230 -245 -261 -280 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -43 -62 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -34 -52 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 30.05.2017. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu, na Savi i na Tisi je u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih i srednje niskih vrednosti za maj.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 20.1 °S, na Savi oko 19.2 °S, na Velikoj Moravi oko 16.9 °S, na Tisi oko 20.5 °S i na banatskim vodotocima oko 20.6 °S, što je oko i nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za maj.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ