Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  20.11.2017  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 226 202 174 155 145 500 700
 DUNAV  APATIN 290 265 241 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 269 247 221 198 187 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 278 266 249 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 277 269 254 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 352 354 350 340 328 550 650
 DUNAV  PANČEVO 362 364 360 350 338 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 237 233 229 - - 550 750
 TISA  SENTA 279 275 271 - - 600 800
 TISA  TITEL 323 320 308 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 300 295 282 265 246 650 750
 SAVA  ŠABAC 150 145 133 117 99 400 500
 SAVA  BEOGRAD 305 307 303 293 281 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -152 -149 -148 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -105 -101 -99 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 3 5 7 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -314 -312 -310 -309 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -128 -122 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -109 -104 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 20.11.2017. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u opadnju do Bogojeva, nizvodno u stagnaciji i manjem porastu sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije nardena četiri dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu i na Savi je u domenu srednjih, na Tisi je u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za novembar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 7.7 °S, na Savi oko 8.5 °S, na Velikoj Moravi oko 8.1 °S, na Tisi oko 7.3 °S i na banatskim vodotocima oko 7.9 °S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za novembar.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ