Prognoza vodostaja: UTORAK  27.09.2016  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA 
27.09. 28.09. 29.09. 30.09. 01.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 139 116 91 70 65 500 700
 DUNAV  APATIN 210 180 152 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 186 164 150 132 120 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 207 189 172 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 187 177 157 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 266 264 260 250 240 550 650
 DUNAV  PANČEVO 288 286 282 272 262 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 165 167 170 - - 550 750
 TISA  SENTA 228 229 231 - - 600 800
 TISA  TITEL 206 202 192 182 177 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 116 107 98 85 73 650 750
 SAVA  ŠABAC 8 -1 -10 -23 -35 400 500
 SAVA  BEOGRAD 217 214 210 200 190 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -133 -130 -133 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -146 -143 -146 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN -1 -2 0 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -343 -344 -341 -345 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -139 -132 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -118 -109 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 27.09.2016. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u opadanju do Novog Sada, nizvodno u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna dva dana.

Vodostaji na Dunavu i na Savi su u domenu srednjih i srednje niskih, na Tisi u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za septembar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 18.2 °S, na Savi oko 18.1 °S, na Velikoj Moravi oko 16.2 °S, na Tisi oko 19.5 °S i na banatskim vodotocima oko 16.0 °S, što je nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za septembar.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ