RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: SREDA  16.04.2014  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 SREDA   ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA 
16.04. 17.04. 18.04. 19.04. 20.04.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 95 81 79 87 95 500 700
 DUNAV  APATIN 179 166 164 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 170 158 156 162 170 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 182 177 168 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 177 172 163 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 281 277 274 274 278 550 650
 DUNAV  PANČEVO 304 300 297 297 301 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 195 192 190 - - 550 750
 TISA  SENTA 260 258 256 - - 600 800
 TISA  TITEL 220 216 210 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 216 220 225 231 236 650 750
 SAVA  ŠABAC 86 90 95 101 106 400 500
 SAVA  BEOGRAD 232 228 225 225 229 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -124 -120 -108 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -72 -70 -59 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 10 13 25 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -318 -315 -310 -300 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -83 -71 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -102 -91 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 16.04.2014. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju do Apatina, nizvodno u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna dva dana, zatim manjeg porasta.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave sa pritokama je u stagnaciji sa tendencijom porasta naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu, na Savi i na Tisi je u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za april.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu i na Tisi oko 13.8 °C, na Savi oko 14.0 °C, na banatskim vodotocima od 9.0 °C do 14.3 °C i na Velikoj Moravi oko 12.8 °C, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za april.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English