Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  30.03.2020  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
30.03. 31.03. 01.04. 02.04. 03.04.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 111 104 98 96 94 500 700
 DUNAV  APATIN 177 168 164 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 161 153 148 143 140 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 183 176 173 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 183 175 170 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 282 282 280 278 276 550 650
 DUNAV  PANČEVO 304 304 302 300 298 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 203 198 192 - - 550 750
 TISA  SENTA 256 253 250 - - 600 800
 TISA  TITEL 232 226 220 217 214 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 141 151 156 154 148 650 750
 SAVA  ŠABAC 22 30 35 34 29 400 500
 SAVA  BEOGRAD 236 236 234 232 230 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -97 -93 -100 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -4 0 -5 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 83 90 87 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -268 -256 -240 -245 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -25 -21 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -84 -86 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 30.03.2020. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna dva dana.

Vodostaji na Dunavu, Savi i Tisi su u domenu srednje niskih i srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za mart.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 9.0 °S, na Savi oko 9.5 °S, na Velikoj Moravi oko 7.0 °S, na Tisi oko 8.5 °S i na banatskim vodotocima oko 9.0 °S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za mart. .


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ