Prognoza vodostaja: SREDA  13.11.2019  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 SREDA   ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA 
13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 73 67 56 68 90 500 700
 DUNAV  APATIN 142 136 130 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 139 133 129 126 128 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 163 160 156 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 171 174 173 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 294 296 294 292 288 550 650
 DUNAV  PANČEVO 312 314 312 310 306 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 188 193 198 - - 550 750
 TISA  SENTA 249 254 258 - - 600 800
 TISA  TITEL 220 224 225 220 217 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 297 301 302 310 330 650 750
 SAVA  ŠABAC 158 161 163 170 187 400 500
 SAVA  BEOGRAD 251 253 251 249 245 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -168 -161 -163 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -94 -87 -90 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN -27 -26 -28 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -334 -335 -331 -333 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -148 -128 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -142 -122 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 13.11.2019. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji i manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna tri dana.
Vodostaj Tise je u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.
Vodostaj Save je u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu i na Tisi je u domenu srednje niskih i srednjih, na Savi u domenu srednjih, a na Velikoj Moravi su u domenu niskih vrednosti za novembar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 11.5 °S, na Savi oko 12.4 °S, na Velikoj Moravi oko 11.3 °S, na Tisi oko 12.0 °S i na banatskim vodotocima oko 12.2 °S, što je nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za novembar.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ