RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: PETAK  19.12.2014  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK 
19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 121 120 126 140 158 500 700
 DUNAV  APATIN 196 193 200 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 185 180 182 191 204 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 207 199 198 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 220 210 206 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 370 365 363 363 365 550 650
 DUNAV  PANČEVO 382 377 375 375 377 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 204 204 203 - - 550 750
 TISA  SENTA 264 264 262 - - 600 800
 TISA  TITEL 286 275 270 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 408 406 410 415 417 650 750
 SAVA  ŠABAC 265 263 267 272 274 400 500
 SAVA  BEOGRAD 319 314 312 312 314 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN 8 1 -6 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 44 37 31 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 173 165 157 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -146 -153 -160 -166 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC 8 -3 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA 3 0 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 19.12.2014. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna dva dana, a zatim manjeg porasta.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu je u domenu srednjih i srednje visokih, na Savi je u domenu srednje visokih vrednosti, na Tisi u domenu srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih i niskih vrednosti za decembar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 5.8 °S, na Tisi oko 5.5 °S, na Savi oko 6.2 °S, na banatskim vodotocima od 4.2 °S do 7.0 °S, a na Velikoj Moravi oko 6.3 °S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za decembar.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English