Prognoza vodostaja: SUBOTA  25.06.2016  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK   SREDA 
25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 437 411 375 342 330 500 700
 DUNAV  APATIN 514 498 470 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 462 455 432 402 382 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 428 432 414 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 409 416 408 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 410 416 420 415 397 550 650
 DUNAV  PANČEVO 418 424 430 422 404 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 326 336 344 - - 550 750
 TISA  SENTA 350 356 363 - - 600 800
 TISA  TITEL 437 441 437 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 276 276 263 247 238 650 750
 SAVA  ŠABAC 146 147 135 120 110 400 500
 SAVA  BEOGRAD 360 367 373 367 349 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -82 -85 -95 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -51 -51 -61 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 47 51 42 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -265 -262 -266 -276 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -102 -110 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -80 -76 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 25.06.2016. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem porastu sa tendencijom opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu, Savi i Tisi je u domenu srednjih vrednosti, a na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za jun.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 21.9 °S, na Savi oko 22.7 °S, na Velikoj Moravi oko 24.5 °S, na Tisi oko 23.0 °S i na banatskim vodotocima oko 22.9 °S, što je iznad prosečnih vredosti temperatura vode za jun.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ