Prognoza vodostaja: PETAK  29.07.2016  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK 
29.07. 30.07. 31.07. 01.08. 02.08.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 246 262 288 320 330 500 700
 DUNAV  APATIN 328 335 352 370 380 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 302 303 315 328 342 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 300 297 293 307 318 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 280 278 276 290 303 450 700
 DUNAV  ZEMUN 322 312 304 300 298 550 650
 DUNAV  PANČEVO 341 331 323 318 316 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 196 193 190 - - 550 750
 TISA  SENTA 258 256 254 - - 600 800
 TISA  TITEL 283 276 271 268 277 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 137 126 118 110 103 650 750
 SAVA  ŠABAC 24 15 10 3 1 400 500
 SAVA  BEOGRAD 273 263 255 250 247 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -118 -100 -80 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -111 -93 -78 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 20 28 40 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -308 -304 -289 -279 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -107 -70 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -107 -97 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 29.07.2016. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji do Bogojeva, nizvodno u manjem opadanju sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna dva dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta naredna dva dana.

Vodostaji na Dunavu, na Savi i na Tisi su u domenu srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za jul.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 22.5 °S, na Savi oko 23.4 °S, na Velikoj Moravi oko 25.4 °S, na Tisi oko 25.3°S i na banatskim vodotocima oko 24.6 °S, što je nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za jul.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ