Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  03.08.2020  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
03.08. 04.08. 05.08. 06.08. 07.08.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 101 93 87 90 130 500 700
 DUNAV  APATIN 170 167 164 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 165 157 144 135 156 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 186 183 175 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 160 158 151 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 260 258 256 254 252 550 650
 DUNAV  PANČEVO 286 284 282 280 278 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 223 212 208 - - 550 750
 TISA  SENTA 277 265 260 - - 600 800
 TISA  TITEL 213 211 208 204 197 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 71 58 48 46 47 650 750
 SAVA  ŠABAC -36 -47 -56 -57 -56 400 500
 SAVA  BEOGRAD 216 214 212 210 208 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -170 -179 -182 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -37 -46 -49 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 8 6 3 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -343 -354 -353 -356 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -138 -145 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -119 -124 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 03.08.2020. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna tri dana, zatim porasta.
Vodostaj Tise je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu i Savi su u domenu srednje niskih i srednjih, na Tisi u domenu srednjih, a na Velikoj Moravi su u domenu niskih vrednosti za avgust.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 25.0 °S, na Savi oko 27.1 °S, na Velikoj Moravi oko 23.0 °S, na Tisi oko 24.6 °S i na banatskim vodotocima oko 24.8 °S, što je oko i nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za avgust.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ