Prognoza vodostaja: NEDELJA  29.05.2016  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK 
29.05. 30.05. 31.05. 01.06. 02.06.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 247 243 225 222 240 500 700
 DUNAV  APATIN 314 325 310 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 273 286 270 260 266 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 269 279 286 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 262 269 273 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 365 366 362 358 349 550 650
 DUNAV  PANČEVO 377 374 372 368 360 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 219 212 206 - - 550 750
 TISA  SENTA 268 263 257 - - 600 800
 TISA  TITEL 310 312 314 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 341 328 311 298 277 650 750
 SAVA  ŠABAC 205 192 175 162 141 400 500
 SAVA  BEOGRAD 318 314 314 309 300 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -41 -56 -61 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 23 8 0 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 116 104 92 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -210 -217 -227 -237 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -63 -83 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -38 -47 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 29.05.2016. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je porastu do Bačke Palanke, nizvodno u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta narednog dana, a zatim stagnacije i manjeg opadanja.
Vodostaj Tise je u stagnaciji i manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu i Savi su u domenu srednjih vrednosti, a na Tisi i Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za maj.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 20.0 °S, na Savi oko 18.0 °S, na Velikoj Moravi oko 17.6 °S, na Tisi oko 18.6 °S i na banatskim vodotocima oko 19.4 °S, što je oko prosečnih vredosti temperatura vode za maj.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ