Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  12.04.2021  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
12.04. 13.04. 14.04. 15.04. 16.04.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 70 68 66 70 80 500 700
 DUNAV  APATIN 136 133 131 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 129 120 113 106 110 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 163 156 147 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 196 190 178 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 336 330 327 325 324 550 650
 DUNAV  PANČEVO 356 350 347 345 344 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 292 272 259 - - 550 750
 TISA  SENTA 324 309 290 - - 600 800
 TISA  TITEL 291 283 274 271 265 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 275 253 248 252 255 650 750
 SAVA  ŠABAC 150 128 123 125 128 400 500
 SAVA  BEOGRAD 295 295 292 290 289 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -13 -24 -34 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 89 78 68 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 197 184 174 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -132 -146 -170 -175 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC 17 -7 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA 8 2 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 12.04.2021. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna dva dana, zatim manjeg porasta i stagnacije.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu, Tisi, Savi i Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 10.8 °S, na Savi oko 11.0 °S, na Velikoj Moravi oko 8.0 °S, na Tisi oko 9.5 °S i na banatskim vodotocima oko 9.2 °S, što je nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ