Prognoza vodostaja: SUBOTA  30.05.2020  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK   SREDA 
30.05. 31.05. 01.06. 02.06. 03.06.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 130 134 136 128 120 500 700
 DUNAV  APATIN 188 193 195 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 168 178 175 165 153 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 171 188 200 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 151 169 178 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 257 269 279 286 289 550 650
 DUNAV  PANČEVO 287 297 305 310 312 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 186 183 180 - - 550 750
 TISA  SENTA 252 250 248 - - 600 800
 TISA  TITEL 191 206 217 230 225 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 173 166 156 158 165 650 750
 SAVA  ŠABAC 49 44 36 37 42 400 500
 SAVA  BEOGRAD 212 223 232 238 240 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -102 -104 -120 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -16 -18 -30 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 67 73 68 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -307 -285 -280 -290 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -78 -92 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -59 -61 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 30.05.2020. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna dva dana, zatim manjeg opadanja.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu i na Savi su u domenu niskih i srednje niskih, na Tisi u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za maj.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 17.0 °S, na Savi oko 18.0 °S, na Velikoj Moravi oko 16.1 °S, na Tisi oko 18.2 °S i na banatskim vodotocima oko 17.3 °S, što je nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za maj. .


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ