Prognoza vodostaja: PETAK  24.05.2019  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK 
24.05. 25.05. 26.05. 27.05. 28.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 267 365 435 475 495 500 700
 DUNAV  APATIN 316 370 420 455 468 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 275 320 350 390 412 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 280 307 342 370 390 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 317 330 366 400 420 450 700
 DUNAV  ZEMUN 457 450 450 465 485 550 650
 DUNAV  PANČEVO 464 457 457 472 492 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 357 365 387 395 415 550 750
 TISA  SENTA 376 383 394 410 430 600 800
 TISA  TITEL 410 412 430 450 465 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 528 513 501 490 475 650 750
 SAVA  ŠABAC 383 370 360 350 337 400 500
 SAVA  BEOGRAD 421 414 414 429 449 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -89 -99 -105 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -8 -15 -20 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN - - - - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -219 -230 -240 -245 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -86 -94 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -54 -62 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 24.05.2019. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u porastu do Bogojeva, nizvodno u stagnaciji i manjem opadanju sa tendencijom umerenog i većeg porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg i umerenog porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu i Tisi je u domenu srednje niskih, na Savi je u domenu srednje visokih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za maj.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 16.4 °S, na Savi oko 14.3 °S, na Velikoj Moravi oko 16.5 °S, na Tisi oko 15.9 °S i na banatskim vodotocima oko 17.9 °S, što je oko i nešto ispod prosečnih vrednosti temperatura vode za maj.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ