RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: PETAK  29.08.2014  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK 
29.08. 30.08. 31.08. 01.09. 02.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 190 178 177 180 180 500 700
 DUNAV  APATIN 276 265 263 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 257 245 242 241 242 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 265 259 250 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 243 236 229 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 330 326 322 318 314 550 650
 DUNAV  PANČEVO 344 340 336 332 328 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 190 197 201 - - 550 750
 TISA  SENTA 251 256 260 - - 600 800
 TISA  TITEL 270 264 259 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 274 264 251 239 228 650 750
 SAVA  ŠABAC 140 130 118 106 95 400 500
 SAVA  BEOGRAD 276 272 268 264 260 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -96 -98 -99 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -65 -65 -66 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 22 22 21 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -292 -295 -296 -298 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -115 -112 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -103 -104 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 29.08.2014. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju do Slankamena, nizvodno u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu je u domenu srednjih i srednje visokih vrednosti, na Savi u domenu srednje visokih, na Tisi u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za avgust.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 19.5 °C, na Tisi oko 23.4 °C, na Savi oko 19.0 °C, na banatskim vodotocima od 18.0 °C do 21.8 °C i na Velikoj Moravi oko 20.5 °C, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za avgust.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English