RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: ČETVRTAK  24.04.2014  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK 
24.04. 25.04. 26.04. 27.04. 28.04.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 69 79 85 80 77 500 700
 DUNAV  APATIN 145 151 158 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 135 139 150 152 150 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 152 155 160 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 174 172 174 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 360 365 373 388 405 550 650
 DUNAV  PANČEVO 374 366 374 389 406 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 196 192 190 - - 550 750
 TISA  SENTA 260 258 256 - - 600 800
 TISA  TITEL 259 254 258 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 497 512 535 560 590 650 750
 SAVA  ŠABAC 343 358 380 402 430 400 500
 SAVA  BEOGRAD 314 309 317 332 349 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN 169 120 110 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 336 260 240 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 542 440 410 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST 159 160 150 120 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC 117 115 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA 152 130 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 24.04.2014. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji do Bačke Palanke, nizvodno u manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u manjem porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave sa pritokama je u opadanju do Bagrdana, nizvodno u porastu sa tendencijom opadanja do Bagrdana, nizvodno stagnacije narednog dana.

Vodostaji na Dunavu i na Tisi su u domenu srednje niskih vrednosti, na Savi u domenu srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu visokih i srednje visokih vrednosti za april.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 14.5 °C, na Tisi oko 14.2 °C, na Savi oko 12.5 °C, na banatskim vodotocima od 12.0 °C do 17.0 °C i na Velikoj Moravi oko 11.8 °C, što je nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za april.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English