Prognoza vodostaja: PETAK  22.09.2017  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK 
22.09. 23.09. 24.09. 25.09. 26.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 169 220 270 280 270 500 700
 DUNAV  APATIN 242 270 302 320 298 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 239 274 320 360 370 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 231 250 273 318 325 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 197 213 235 270 300 450 700
 DUNAV  ZEMUN 279 290 305 320 331 550 650
 DUNAV  PANČEVO 302 313 328 343 354 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 165 172 180 - - 550 750
 TISA  SENTA 230 236 241 - - 600 800
 TISA  TITEL 215 228 246 268 288 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 257 281 300 313 320 650 750
 SAVA  ŠABAC 113 135 153 166 172 400 500
 SAVA  BEOGRAD 233 245 260 275 290 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -158 -157 -159 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -148 -146 -148 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN -34 -33 -32 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -348 -348 -346 -348 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -153 -153 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -141 -139 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 22.09.2017. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u porastu sa tendencijom manjeg i umerenog porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu je u domenu srednjih, na Tisi je u domenu srednje niskih, na Savi u domenu srednje visokih i srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za septembar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 16.3 °S, na Savi oko 16.9 °S, na Velikoj Moravi oko 17.8 °S, na Tisi oko 18.9 °S i na banatskim vodotocima oko 18.0 °S, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za septembar.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ