Prognoza vodostaja: PETAK  25.05.2018  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK 
25.05. 26.05. 27.05. 28.05. 29.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 182 166 155 158 180 500 700
 DUNAV  APATIN 268 250 238 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 267 247 230 - - 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 286 271 258 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 272 257 241 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 347 337 327 317 307 550 650
 DUNAV  PANČEVO 360 350 340 330 320 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 218 213 210 - - 550 750
 TISA  SENTA 274 271 268 - - 600 800
 TISA  TITEL 312 299 285 274 272 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 229 224 215 209 202 650 750
 SAVA  ŠABAC 112 108 100 95 91 400 500
 SAVA  BEOGRAD 300 290 280 270 260 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -90 -87 -85 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 0 3 5 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 69 71 73 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -265 -258 -254 -250 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -61 -70 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -70 -63 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 25.05.2018. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja naredna tri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u manjem porastu sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem porastu i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu, Tisi i na Savi je u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih i srednje niskih vrednosti za maj.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 20.0 °S, na Savi oko 19.2 °S, na Velikoj Moravi oko 19.5 °S, na Tisi oko 21.2 °S i na banatskim vodotocima oko 21.5 °S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za maj.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ