RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: PETAK  31.10.2014  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK 
31.10. 01.11. 02.11. 03.11. 04.11.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 437 390 350 310 280 500 700
 DUNAV  APATIN 521 483 438 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 471 453 430 409 385 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 446 440 425 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 432 427 419 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 479 485 485 481 476 550 650
 DUNAV  PANČEVO 473 479 479 475 470 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 248 232 220 - - 550 750
 TISA  SENTA 293 281 267 - - 600 800
 TISA  TITEL 449 445 442 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 508 508 502 495 485 650 750
 SAVA  ŠABAC 363 365 360 353 343 400 500
 SAVA  BEOGRAD 427 433 433 429 424 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -57 -65 -70 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -54 -63 -73 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 78 70 65 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -218 -222 -227 -233 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -72 -82 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -49 -58 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 31.10.2014. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji do Bogojeva, nizvodno u manjem porastu sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna dva dana.
Vodostaj Save je u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu, Tisi i Savi je u domenu srednje visokih vrednosti, a na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za oktobar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 12.3 °C, na Tisi oko 13.0 °C, na Savi oko 10.0 °C, na banatskim vodotocima oko 9.5 °C, a na Velikoj Moravi oko 8.0 °C što je oko i nešto ispod prosečnih vrednosti temperatura vode za oktobar.Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English