Prognoza vodostaja: ČETVRTAK  27.08.2015  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK 
27.08. 28.08. 29.08. 30.08. 31.08.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 21 -4 -12 -12 -10 500 700
 DUNAV  APATIN 90 64 52 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 84 57 45 41 42 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 127 108 88 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 107 93 78 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 226 221 214 204 192 550 650
 DUNAV  PANČEVO 261 256 249 239 227 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 173 172 171 - - 550 750
 TISA  SENTA 244 243 242 - - 600 800
 TISA  TITEL 141 129 117 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 72 69 60 50 52 650 750
 SAVA  ŠABAC -44 -47 -56 -66 -74 400 500
 SAVA  BEOGRAD 180 175 168 158 146 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -135 -136 -137 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -102 -103 -104 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN -7 -7 -9 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -348 -350 -351 -352 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -130 -132 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -125 -126 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 27.08.2015. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u opadanju do Novog Sada, nizvodno u stagnaciji i manjem porastu sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu je u domenu niskih i srednje niskih, na Savi i na Tisi u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za avgust.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 22.7 °S, na Savi oko 23.0 °S, na Tisi oko 23.3 °S, na banatskim vodotocima oko 23.5 °S i na Velikoj Moravi oko 21.6 °S, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za avgust.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ