Prognoza vodostaja: NEDELJA  28.08.2016  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK 
28.08. 29.08. 30.08. 31.08. 01.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 169 151 134 114 97 500 700
 DUNAV  APATIN 250 233 215 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 235 221 204 185 168 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 247 237 225 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 224 216 205 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 295 295 292 287 279 550 650
 DUNAV  PANČEVO 312 312 309 304 296 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 189 187 185 - - 550 750
 TISA  SENTA 253 252 250 - - 600 800
 TISA  TITEL 241 235 227 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 157 160 152 141 133 650 750
 SAVA  ŠABAC 3 7 4 -8 -19 400 500
 SAVA  BEOGRAD 246 246 243 238 230 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -118 -125 -131 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -121 -128 -135 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 20 12 4 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -312 -318 -326 -332 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -136 -142 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -95 -104 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 28.08.2016. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Save je u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu su u domenu srednje niskih i srednjih, na Tisi u domenu srednje niskih, na Savi u domeu srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za avgust.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 21.0 °S, na Savi oko 22.5 °S, na Velikoj Moravi oko 21.0 °S, na Tisi oko 23.2 °S i na banatskim vodotocima oko 22.5 °S, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za avgust.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ