RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: PETAK  01.08.2014  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK 
01.08. 02.08. 03.08. 04.08. 05.08.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 150 182 220 260 340 500 700
 DUNAV  APATIN 216 243 280 320 382 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 192 206 232 270 320 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 203 210 226 246 272 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 193 195 214 234 250 450 700
 DUNAV  ZEMUN 312 314 322 337 354 550 650
 DUNAV  PANČEVO 331 333 341 356 363 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 207 211 214 - - 550 750
 TISA  SENTA 268 272 275 - - 600 800
 TISA  TITEL 246 246 256 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 217 232 246 270 285 650 750
 SAVA  ŠABAC 85 99 113 135 150 400 500
 SAVA  BEOGRAD 257 259 267 282 299 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -34 0 15 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 1 40 60 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 77 122 143 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -240 -215 -200 -190 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -31 5 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA 7 60 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 01.08.2014. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u porastu do Bogojeva, nizvodno u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom većeg porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna dva dana.
Vodostaj Save je u porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u porastu sa tendencijom porasta naredna dva dana.

Vodostaji na Dunavu i Tisi su u domenu srednje niskih, na Savi u domenu srednjih vrednosti, a na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih i srednjih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 24.3 °C, na Tisi oko 25.0 °C, na Savi oko 23.3 °C, na banatskim vodotocima od 20.0 °C do 25.0 °C i na Velikoj Moravi oko 22.0 °C, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English