Prognoza vodostaja: UTORAK  16.07.2019  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA 
16.07. 17.07. 18.07. 19.07. 20.07.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 74 77 90 100 97 500 700
 DUNAV  APATIN 134 136 144 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 125 129 136 151 158 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 156 150 147 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 133 127 123 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 251 246 241 238 240 550 650
 DUNAV  PANČEVO 277 272 267 264 266 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 180 173 170 - - 550 750
 TISA  SENTA 248 244 240 - - 600 800
 TISA  TITEL 177 173 168 172 185 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 121 124 117 107 99 650 750
 SAVA  ŠABAC 12 14 8 0 -8 400 500
 SAVA  BEOGRAD 205 200 195 192 194 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -130 -140 -150 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -80 -89 -99 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 23 16 10 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -335 -330 -340 -350 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -125 -132 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -96 -109 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 16.07.2019. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu, Tisi i na Savi je u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za jul.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 22.3 °S, na Savi oko 22.8 °S, na Velikoj Moravi oko 20.8 °S, na Tisi oko 24.4 °S i na banatskim vodotocima oko 23.0 °S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za jul.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ