Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  20.01.2020  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 31 29 24 24 23 500 700
 DUNAV  APATIN 87 85 83 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 85 83 78 75 73 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 106 104 102 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 93 91 89 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 229 227 225 223 221 550 650
 DUNAV  PANČEVO 257 255 253 251 249 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 154 152 150 - - 550 750
 TISA  SENTA 229 227 225 - - 600 800
 TISA  TITEL 143 142 140 137 136 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 129 124 115 112 111 650 750
 SAVA  ŠABAC 13 10 3 0 -1 400 500
 SAVA  BEOGRAD 186 184 182 180 178 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -152 -162 -170 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -83 -93 -100 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN -12 -18 -25 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -357 -365 -370 -376 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -139 -134 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -134 -145 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 20.01.2020. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji i manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna tri dana.
Vodostaj Save je u opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna tri dana.

Vodostaji na Dunavu, Savi i Tisi su u domenu niskih i srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za januar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 2.3 °S, na Savi oko 3.9 °S, na Velikoj Moravi oko 1.0 °S, na Tisi oko 1.4 °S i na banatskim vodotocima oko 0.2 °S, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za januar.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ