RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: NEDELJA  23.11.2014  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK 
23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 202 218 223 216 195 500 700
 DUNAV  APATIN 293 310 316 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 275 291 301 299 290 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 274 285 294 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 268 279 287 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 379 381 385 387 387 550 650
 DUNAV  PANČEVO 388 390 394 396 396 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 184 185 185 - - 550 750
 TISA  SENTA 251 252 252 - - 600 800
 TISA  TITEL 300 309 317 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 434 432 424 417 405 650 750
 SAVA  ŠABAC 286 285 279 273 262 400 500
 SAVA  BEOGRAD 327 329 333 335 335 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -7 -26 -50 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 11 -8 -25 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 156 138 116 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -172 -180 -193 -210 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC 15 -40 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -43 -60 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 23.11.2014. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem porastu do Novog Sada, nizvodno u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju do Bagrdana, nizvodno u manjem porastu sa tendencijom opadanja naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu i Savi je u domenu srednje visokih vrednosti, na Tisi u domenu srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu srednje niskih i niskih vrednosti za novembar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 9.8°S, na Tisi oko 9.0 °S, na Savi oko 10.2 °S, na banatskim vodotocima od 7.0 °S do 9.0 °S, a na Velikoj Moravi oko 8.0 °S što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za novembar.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English