RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: SREDA  23.07.2014  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 SREDA   ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA 
23.07. 24.07. 25.07. 26.07. 27.07.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 105 96 112 146 189 500 700
 DUNAV  APATIN 176 165 185 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 159 150 160 185 220 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 186 173 170 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 177 170 167 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 287 280 275 280 290 550 650
 DUNAV  PANČEVO 312 305 300 305 315 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 191 189 188 - - 550 750
 TISA  SENTA 256 254 253 - - 600 800
 TISA  TITEL 224 214 209 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 170 160 160 174 177 650 750
 SAVA  ŠABAC 46 38 30 42 45 400 500
 SAVA  BEOGRAD 234 227 222 227 237 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -69 -60 -55 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -13 -3 0 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 57 70 77 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -276 -266 -260 -254 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -89 -82 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -57 -65 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 23.07.2014. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna dva dana, zatim većeg porasta.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja narednog dana, zatim manjeg porasta.
Vodostaj Velike Morave je u manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta naredna dva dana.

Vodostaji na Dunavu u domenu srednje niskih i srednjih vrednosti, na Tisi su u domenu srednje niskih, na Savi u domenu srednjih vrednosti, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za jul.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 24.4 °C, na Tisi oko 25.3 °C, na Savi oko 22.6 °C, na banatskim vodotocima od 20.0 °C do 25.5 °C i na Velikoj Moravi oko 23.2 °C, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za jul.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English