RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  01.09.2014  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
01.09. 02.09. 03.09. 04.09. 05.09.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 176 184 199 227 277 500 700
 DUNAV  APATIN 253 259 270 290 339 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 228 233 241 256 283 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 239 239 242 250 265 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 220 217 222 238 250 450 700
 DUNAV  ZEMUN 320 315 315 317 322 550 650
 DUNAV  PANČEVO 334 329 329 331 336 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 200 206 210 - - 550 750
 TISA  SENTA 260 264 270 - - 600 800
 TISA  TITEL 260 256 259 269 277 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 252 243 234 240 250 650 750
 SAVA  ŠABAC 120 115 107 114 124 400 500
 SAVA  BEOGRAD 206 261 261 263 268 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -114 -117 -118 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -80 -83 -83 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 12 6 3 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -300 -307 -311 -313 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -118 -119 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -109 -111 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 01.09.2014. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji i manjem opadanju sa tendencijom manjeg porasta do Bogojeva, nizvodno stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu je u domenu srednjih i srednje visokih vrednosti, na Savi u domenu srednje visokih, na Tisi u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 19.0 °C, na Tisi oko 21.5 °C, na Savi oko 18.8 °C, na banatskim vodotocima od 18.0 °C do 21.6 °C i na Velikoj Moravi oko 21.5 °C, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English