RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: NEDELJA  19.04.2015  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK 
19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 256 250 257 273 271 500 700
 DUNAV  APATIN 326 322 322 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 287 287 285 285 295 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 290 290 290 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 288 289 289 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 384 382 381 380 382 550 650
 DUNAV  PANČEVO 389 387 386 385 387 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 227 227 230 - - 550 750
 TISA  SENTA 275 275 278 - - 600 800
 TISA  TITEL 334 334 333 332 335 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 358 367 370 373 370 650 750
 SAVA  ŠABAC 223 225 227 230 230 400 500
 SAVA  BEOGRAD 334 335 335 336 337 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN 72 85 96 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 153 161 170 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 275 280 289 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -36 -46 -37 -30 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC 84 107 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA 61 71 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 19.04.2015. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg porasta naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu je domenu srednje niskih i srednjih, na Tisi u domenu srednje niskih, na Savi u domenu srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu srednjih vrednosti za april.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 12.0 °S, na Savi oko 11.8 °S, na Tisi oko 11.7 °S, na banatskim vodotocima oko 14.8 °S i na Velikoj Moravi oko 12.2 °S, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za april.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English