RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: UTORAK  21.10.2014  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA 
21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 88 102 103 103 126 500 700
 DUNAV  APATIN 161 172 174 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 143 147 152 153 166 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 165 167 172 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 160 163 166 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 297 297 300 303 307 550 650
 DUNAV  PANČEVO 319 319 322 325 329 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 195 202 209 - - 550 750
 TISA  SENTA 259 264 270 - - 600 800
 TISA  TITEL 216 222 229 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 310 302 293 300 316 650 750
 SAVA  ŠABAC 170 162 153 160 176 400 500
 SAVA  BEOGRAD 247 247 250 253 257 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -87 -90 -87 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -66 -69 -71 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 40 37 36 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -285 -290 -293 -294 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -95 -98 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -86 -86 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 21.10.2014. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u manjem porastu i stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna tri dana.
Vodostaj Tise je u manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta naredna dva dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja naredna dva dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu i Tisi je u domenu srednjih vrednosti, na Savi je u domenu srednje visokih i srednjih vrednosti, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za oktobar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 16.2 °C, na Tisi oko 16.0 °C, na Savi oko 16.3 °C, na banatskim vodotocima od 13.0 °C do 15.2 °C i na Velikoj Moravi oko 15.3 °C, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za oktobar.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Српски Ћирилица   English English