Prognoza vodostaja: ČETVRTAK  30.03.2017  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK 
30.03. 31.03. 01.04. 02.04. 03.04.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 215 200 194 180 165 500 700
 DUNAV  APATIN 290 266 256 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 255 236 220 210 200 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 272 255 242 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 286 266 254 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 380 368 352 338 320 550 650
 DUNAV  PANČEVO 394 382 370 356 340 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 265 256 250 - - 550 750
 TISA  SENTA 300 285 278 - - 600 800
 TISA  TITEL 347 330 315 300 288 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 253 238 225 211 202 650 750
 SAVA  ŠABAC 124 112 100 87 77 400 500
 SAVA  BEOGRAD 334 322 306 292 275 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -69 -73 -79 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -12 -16 -22 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 80 75 69 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -251 -256 -260 -266 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -65 -69 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -62 -64 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 30.03.2017. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u opadanju sa tendencijom opadanja naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna tri dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnaije naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji i manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna tri dana.

Vodostaj na Dunavu i Tisi u domenu srednjih, na Savi u domenu srednje niskih i srednjih, a na Velikoj Moravi su u domenu srednje niskih vrednosti za mart.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 10.9 °S, na Savi oko 11.9 °S, na Velikoj Moravi oko 10.4 °S, na Tisi oko 9.5 °S i na banatskim vodotocima oko 11.5 °S, što je nešto iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za mart.

Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ