RHMZ - Republički Hidrometeorološki zavod Srbije Kneza Višeslava 66 Beograd::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prognoza vodostaja: PETAK  27.03.2015  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK   UTORAK 
27.03. 28.03. 29.03. 30.03. 31.03.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 124 124 124 126 132 500 700
 DUNAV  APATIN 188 190 189 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 166 169 170 169 170 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 190 191 194 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 206 204 206 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 345 340 335 335 335 550 650
 DUNAV  PANČEVO 359 354 350 350 350 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 187 186 184 - - 550 750
 TISA  SENTA 252 250 248 - - 600 800
 TISA  TITEL 268 265 265 266 267 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 382 389 418 450 480 650 750
 SAVA  ŠABAC 236 242 269 299 329 400 500
 SAVA  BEOGRAD 299 297 296 296 305 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN 101 101 135 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA 154 155 185 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 304 305 335 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -23 -14 -13 15 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC 110 112 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA 81 87 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 27.03.2015. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji i manjem opadanju sa tendencijom stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u stagnaciji sa tendencijom manjeg i umerenog porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem porastu sa tendencijom stagnacije narednog dana, zatim porasta.

Vodostaj na Dunavu je domenu srednje niskih i srednjih, na Tisi u domenu srednje niskih, na Savi u domenu srednjih, a na Velikoj Moravi u domenu srednje visokih i srednjih vrednosti za mart.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 9.8 °S, na Savi oko 8.7°S, na Tisi oko 9.0°S, na banatskim vodotocima oko 10.0 °S i na Velikoj Moravi oko 8.5 °S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za mart.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English