Prognoza vodostaja: PONEDELJAK  19.10.2020  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 PONEDELJAK   UTORAK   SREDA   ČETVRTAK   PETAK 
19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 332 358 377 380 370 500 700
 DUNAV  APATIN 404 420 444 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 371 382 420 430 435 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 340 366 382 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 316 344 361 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 388 408 418 423 423 550 650
 DUNAV  PANČEVO 399 419 429 434 434 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 216 240 250 - - 550 750
 TISA  SENTA 268 275 280 - - 600 800
 TISA  TITEL 345 367 385 390 395 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 440 435 430 424 412 650 750
 SAVA  ŠABAC 292 287 283 278 268 400 500
 SAVA  BEOGRAD 347 367 377 382 382 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN -150 -162 -166 - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -60 -71 -75 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 21 17 13 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -286 -276 -270 -265 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -123 -125 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -108 -122 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 19.10.2020. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta tri dana.
Vodostaj Save je u manjem porastu sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna tri dana.
Vodostaj Velike Morave je u manjem opadanju i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna dva dana.

Vodostaji na Dunavu i Savi su u domenu srednje visokih, na Tisi u domenu srednjih, a na Velikoj Moravi su u domenu niskih vrednosti za oktobar.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 13.0°S, na Savi oko 12.5 °S, na Velikoj Moravi oko 12.4 °S, na Tisi oko 13.5 °S i na banatskim vodotocima oko 12.8 °S, što je oko prosečnih vrednosti temperatura vode za oktobar.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ