Prognoza vodostaja: ČETVRTAK  30.07.2015  Prognoza vodostaja    Prognoza vodostaja

   Reka    Hidrološka
stanica
Vodostaj
na dan
Prognoza vodostaja Granica redovne 
odbrane
Granica vanredne
odbrane
 Podaci se ažuriraju svakodnevno u 12 časova.
 ČETVRTAK   PETAK   SUBOTA   NEDELJA   PONEDELJAK 
30.07. 31.07. 01.08. 02.08. 03.08.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 DUNAV  BEZDAN 19 22 24 23 22 500 700
 DUNAV  APATIN 90 94 96 - - 600 750
 DUNAV  BOGOJEVO 82 88 92 - - 600 700
 DUNAV  BAČKA PALANKA 115 117 121 - - 530 650
 DUNAV  NOVI SAD 83 86 90 - - 450 700
 DUNAV  ZEMUN 212 216 218 219 219 550 650
 DUNAV  PANČEVO 246 250 252 253 253 530 650
 TISA  NOVI KNEŽEVAC 180 180 178 - - 550 750
 TISA  SENTA 254 254 253 - - 600 800
 TISA  TITEL 117 118 121 - - 500 650
 SAVA  SREMSKA MITROVICA 37 34 32 32 31 650 750
 SAVA  ŠABAC -72 -75 -77 -78 -79 400 500
 SAVA  BEOGRAD 163 167 169 170 170 500 600
 VELIKA MORAVA  VARVARIN - - - - - 400 500
 VELIKA MORAVA  ĆUPRIJA -103 -107 -110 - - 400 470
 VELIKA MORAVA  BAGRDAN 2 -3 -7 - - 500 600
 VELIKA MORAVA  LJUBIČEVSKI MOST -353 -351 -353 -356 - 450 600
 JUŽNA MORAVA  ALEKSINAC -126 -131 - - - 300 400
 ZAPADNA MORAVA  JASIKA -126 -128 - - - 350 430
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
INFORMACIJA O STANJU VODA NA DAN 30.07.2015. I IZGLEDI

Vodostaj Dunava je u stagnaciji i manjem porastu sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna dva dana.
Vodostaj Save je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna četiri dana.
Vodostaj Velike Morave je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja naredna dva dana.

Vodostaj na Dunavu i na Savi je u domenu niskih i srednje niskih vrednosti, na Tisi u domenu srednje niskih, a na Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za jul.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:
Na Dunavu oko 25.8 °S, na Savi oko 26.8 °S, na Tisi oko 26.0 °S, na banatskim vodotocima oko 26.5 °S i na Velikoj Moravi oko 25.0 °S, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za jul.


Dokument za preuzimanje:

Informacija o stanju voda  Informacija o stanju voda

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ