Подручје:  Велика Морава

Станица Шифра       Назив профила  Датум оснивања   Ранг Дубина (m)
 Одаберите станицу ѕа детаљнији приказ
  Дубравица-Липе 1НППД-121 Дубравица-Липе (десни) 01.05.2002. I 12.9
  Дубравица-Липе 1НППД-122 Дубравица-Липе (десни) 01.05.2002. I 12.1
  Дубравица-Липе 1НППД-123 Дубравица-Липе (десни) 01.05.2002. I  
  Дубравица-Липе 1НППД-124 Дубравица-Липе (десни) 01.05.2002. I 16.4
  Дубравица-Липе 1НППД-125 Дубравица-Липе (десни) 01.05.2002. I 12.7
  Лозовик-Влашки До 1НППД-131 Лозовик-Влашки До (десни) 01.05.2002. I 11.7
  Лозовик-Влашки До 1НППД-132 Лозовик-Влашки До (десни) 01.05.2002. I 8.9
  Лозовик-Влашки До 1НППД-133 Лозовик-Влашки До (десни) 01.05.2002. I 9.3
  Лозовик-Влашки До 1НППД-134 Лозовик-Влашки До (десни) 01.05.2002. I 12.8
  В.Плана-Жабари 1НППД-141 В.Плана-Жабари (десни) 01.03.2002. I 13
  В.Плана-Жабари 1НППД-143 В.Плана-Жабари (десни) 01.03.2002. I 10.2
  В.Плана-Жабари 1НППД-144 В.Плана-Жабари (десни) 01.03.2002. I 9.8
  В.Плана-Жабари 1НППД-145 В.Плана-Жабари (десни) 01.03.2002. I 12.5
  Марковац-Свилајнац 1НППД-151 Марковац-Свилајнац (десни) 01.06.2002. I 11.24
  Марковац-Свилајнац 1НППД-152 Марковац-Свилајнац (десни) 01.03.2002. I 8.9
  Марковац-Свилајнац 1НППД-153 Марковац-Свилајнац (десни) 01.03.2002. I 12.3
  Марковац-Свилајнац 1НППД-154 Марковац-Свилајнац (десни) 01.04.2002. I  
  Марковац-Свилајнац 1НППД-155 Марковац-Свилајнац (десни) 01.04.2002. I 15.27
  Буковче-Глоговац 1НППД-161 Буковача-Глоговац (десни) 01.04.2002. I 9.8
  Буковче-Глоговац 1НППД-162 Буковача-Глоговац (десни) 01.04.2002. I 9.7
  Буковче-Глоговац 1НППД-163 Буковача-Глоговац (десни) 01.04.2003. I 10
  Буковче-Глоговац 1НППД-164 Буковача-Глоговац (десни) 01.04.2002. I 13
  Дворица-В.Ливаде 1НППД-171 Дворица-В.Ливаде (десни) 01.06.2002. I  
  Дворица-В.Ливаде 1НППД-172 Дворица-В.Ливаде (десни) 01.06.2002. I  
  Дворица-В.Ливаде 1НППД-173 Дворица-В.Ливаде (десни) 01.06.2002. I  
  Дворица-В.Ливаде 1НППД-175 Дворица-В.Ливаде (десни) 01.06.2002. I  
  Обреж-Ратаре 1НППД-181 Обреж-Ратаре (десни) 01.06.2002. I  
  Обреж-Ратаре 1НППД-182 Обреж-Ратаре (десни) 01.06.2002. I  
  Обреж-Ратаре 1НППД-183 Обреж-Ратаре (десни) 01.06.2002. I  
  Обреж-Ратаре 1НППД-184 Обреж-Ратаре (десни) 01.06.2002. I  
  Варварин-Ћићевац 1НППД-191 Варварин-Ћићевац (десни) 01.06.2002. I  
  Варварин-Ћићевац 1НППД-192 Варварин-Ћићевац (десни) 01.06.2002. I  
  Варварин-Ћићевац 1НППД-193 Варварин-Ћићевац (десни) 01.03.2002. I  
  Варварин-Ћићевац 1НППД-194 Варварин-Ћићевац (десни) 01.03.2002. I  
  Кулич 1НППЛ-111 Шалинац (леви) 01.05.2002. I  
  Шалинац 1НППЛ-112 Шалинац (леви) 01.05.2002. I  
  Шалинац 1НППЛ-113 Шалинац (леви) 01.05.2002. I 12.7
  Шалинац 1НППЛ-114 Шалинац (леви) 01.05.2002. I 12.81
  Шалинац 1НППЛ-115 Шалинац (леви) 01.05.2002. I 13.26
  Дубравица-Липе 1НППЛ-121 Дубравица-Липе (леви) 01.06.2002. I  
  Дубравица-Липе 1НППЛ-122 Дубравица-Липе (леви) 01.06.2002. I  
  Дубравица-Липе 1НППЛ-123 Дубравица-Липе (леви) 01.05.2002. I 12.2
  Дубравица-Липе 1НППЛ-124 Дубравица-Липе (леви) 01.02.2002. I 9.9
  Лозовик Влашки До 1НППЛ-132 Лозовик-Влашки До (леви) 01.03.2002. I 12
  Лозовик-Влашки До 1НППЛ-133 Лозовик-Влашки До (леви) 01.03.2002. I 11.7
  Лозовик-Влашки До 1НППЛ-134 Лозовик-Влашки До (леви) 01.03.2002. I 12
  Лозовик-Влашки До 1НППЛ-135 Лозовик-Влашки До (леви) 01.04.2002. I 15.03
  В.Плана-Жабари 1НППЛ-141 В.Плана-Жабари (леви) 01.03.2002. I 12.7
  В.Плана-Жабари 1НППЛ-142 В.Плана-Жабари (леви) 01.03.2002. I 12
  В.Плана-Жабари 1НППЛ-143 В.Плана-Жабари (леви) 01.03.2002. I 14.8
  Марковац-Свилајнац 1НППЛ-151 Марковац-Свилајнац (леви) 01.03.2002. I 8.9
  Марковац-Свилајнац 1НППЛ-152 Марковац-Свилајнац (леви) 01.04.2002. I 9.2
  Марковац-Свилајнац 1НППЛ-153 Марковац-Свилајнац (леви) 01.03.2002. I  
  Марковац-Свилајнац 1НППЛ-154 Марковац-Свилајнац (леви) 01.03.2002. I  
  Марковац-Свилајнац 1НППЛ-155 Марковац-Свилајнац (леви) 01.04.2002. I  
  Марковац-Свилајнац 1НППЛ-156 Марковац-Свилајнац (леви) 01.06.2002. I  
  Марковац-Свилајнац 1НППЛ-157 Марковац-Свилајнац (леви) 01.06.2002. I  
  Буковаче-Глоговац 1НППЛ-161 Буковача-Глоговац (леви) 01.04.2002. I 11
  Буковача-Глоговац 1НППЛ-162 Буковача-Глоговац (леви) 01.04.2002. I 11.7
  Буковача-Глоговац 1НППЛ-163 Буковача-Глоговац (леви) 01.04.2002. I  
  Буковача-Глоговац 1НППЛ-164 Буковача-Глоговац (леви) 01.04.2002. I  
  Обреж-Ратаре 1НППЛ-181 Обреж-Ратаре (леви) 01.06.2002. I  
  Обреж-Ратаре 1НППЛ-182 Обреж-Ратаре (леви) 01.06.2002. I  
  Обреж-Ратаре 1НППЛ-183 Обреж-Ратаре (леви) 01.06.2002. I  
  Обреж-Ратаре 1НППЛ-184 Обреж-Ратаре (леви) 01.06.2002. I  
  Варварин-Ћићевац 1НППЛ-191 Варварин-Ћићевац (леви) 01.06.2002. I  
  Варварин-Ћићевац 1НППЛ-192 Варварин-Ћићевац (леви) 01.06.2002. I  
  Варварин-Ћићевац 1НППЛ-193 Варварин-Ћићевац (леви) 01.06.2002. I  
  Варварин-Ћићевац 1НППЛ-194 Варварин-Ћићевац (леви) 01.06.2002. I  
  Варварин-Ћићевац 1НППЛ-195 Варварин-Ћићевац (леви) 01.06.2002. I  
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ