Оперативни послови и примењена истраживања који се обављају у Одељењу за агрометеорологију имају за циљ да допринесу повећању ефикасности пољопривредне производње у Србији и њеном одрживом развоју. Разноврсни продукти оперативних активности као што су агрометеоролошке анализе, прогнозе и упозорења користе се при одређивању времена сетве и жетве, планирању и спровођењу агротехничких мера и мера заштите, процени приноса, припреми мера економске политике и у другим видовима краткорочног и средњерочног  планирања и активности у пољопривреди... Опширније
Продукти

 

    • Седмодневни агрометеоролошки билтен
    • Декадни агрометеоролошки преглед
    • Месечнa информацијa
    • Годишња агрометеоролошка анализа
    • Агрометеоролошки билтен са аналитичким и прогностичким продуктима модела CROPSYST

Агрометеоролошка истраживања имају примењени карактер и углавном се односе на: проучавање и процену промена агроклиматског потенцијала територије Србије на основу сазнања о колебањима и промени климе; изучавање метеоролошких појава које проузрокују значајне штете у пољопривреди у циљу смањења њихових последица; унапређење метода оперативне агрометеорологије, посебно увођење у практичну примену модела усев/време и време/биљне болести у циљу повећања квалитета агрометеoролошких анализа и прогноза; спровођење огледа на лизиметарској станици; итд... Опширније

 

Презентација продуката истраживања:

 

ДМЦСЕЕ - Центар за управљање сушом за Југоисточну Европу (Drought Management Centre for South East Europe)

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ