Подаци са аутоматске метеоролошке станице:

   * Ови подаци доступни су само у термину пуног сата, податке за последњи термин за ову станицу (21:50), без података означених * погледајте ОВДЕ
       
   Станица:  Неготин
   Термин:  17:00  
   Датум:  18.10.  
   Дан:  ПЕТАК  
   Температура    
   Температура (у термину)  22.0  °C
 *  Температура, максимум, у последњих 60 мин.  23.2  °C
 *  Температура, минимум, у последњих 60 мин.  21.9  °C
 *  Температура, просек, у последњих 60 мин.  22.7  °C
 *  Температура, термин максимума у последњих 60 мин.  16:03  
 *  Температура, термин минимума у последњих 60 мин.  16:58  
   Температура на висини од 5 cm (у термину)  19.2  °C
 *  Температура на висини од 5 cm, максимум, у последњих 60 мин.  23.9  °C
 *  Температура на висини од 5 cm, минимум, у последњих 60 мин.  19.2  °C
 *  Температура на висини од 5 cm, просек, у последњих 60 мин.  21.6  °C
 *  Температура на висини од 5 cm, термин максимума у последњих 60 мин.  16:01  
 *  Температура на висини од 5 cm, термин минимума у последњих 60 мин.  17:00  
   Тачка росе (у термину)  -15.4  °C
 *  Тачка росе, максимум, у последњих 60 мин.  -14.5  °C
 *  Тачка росе, минимум, у последњих 60 мин.  -15.5  °C
 *  Тачка росе, просек, у последњих 60 мин.  -14.8  °C
 *  Тачка росе, термин максимума у последњих 60 мин.  16:03  
 *  Тачка росе, термин минимума у последњих 60 мин.  16:58  
   Температура на дубини од 5 cm (у термину)  20.4  °C
   Температура на дубини од 10 cm (у термину)  20.5  °C
   Температура на дубини од 20 cm (у термину)  /////  °C
   Температура на дубини од 50 cm (у термину)  17.9  °C
   Температура на дубини од 100 cm (у термину)  16.1  °C
   Ветар    
   Смер ветра, средњи за последњих 10 мин.  0  °
   Смер ветра, међународна ознака, средњи за последњих 10 мин.   N  
   Брзина ветра, средња за последњих 10 мин.  0.0  m/s
   Удари ветра, брзина, максимум у последњих 10 мин.  1.0  m/s
   Удари ветра, термин максимума у последњих 10 мин.  16:51  
   Удари ветра, смер, у последњих 10 мин.  57  °
   Удари ветра, смер, међународна ознака, у последњих 10 мин.   NE  
 *  Смер ветра, средњи за последњих 60 мин.  73  °
 *  Смер ветра, међународна ознака, средњи за последњих 60 мин.   ENE  
 *  Брзина ветра, средња за последњих 60 мин.  0.9  m/s
 *  Удари ветра, брзина, максимум у последњих 60 мин.  2.3  m/s
 *  Удари ветра, термин максимума у последњих 60 мин.  16:06  
 *  Удари ветра, смер, у последњих 60 мин.  73  °
 *  Удари ветра, смер, међународна ознака, у последњих 60 мин.   ENE  
 *  Ветар, преовлађујући смер у последњих 60 мин.  //  °
 *  Ветар, међународна ознака, преовлађујући смер у последњих 60 мин.   ///  
   Притисак    
   Притисак (у термину)  1011.9  hPa
 *  Притисак максимум, у последњих 60 мин.  1011.9  hPa
 *  Притисак минимум, у последњих 60 мин.  1011.7  hPa
 *  Притисак просечан, у последњих 60 мин.  1011.8  hPa
 *  Притисак, термин максимума у последњих 60 мин.  16:58  
 *  Притисак, термин минимума у последњих 60 мин.  16:20  
   Притисак сведен на ниво мора (у термину)  1016.8  hPa
 *  Притисак сведен на ниво мора, максимум, у последњих 60 мин.  1016.8  hPa
 *  Притисак сведен на ниво мора, минимум, у последњих 60 мин.  1016.6  hPa
 *  Притисак сведен на ниво мора, просечан, у последњих 60 мин.  1016.7  hPa
 *  Притисак сведен на ниво мора, термин максимума у последњих 60 мин.  16:58  
 *  Притисак сведен на ниво мора, термин минимума у последњих 60 мин.  16:20  
   Притисак, тенденција у последња 3 сата  -0.7  hPa
   Притисак, карактеристика тенденција у последња 3 сата:    
   -- Опада --    
   Релативна влажност    
   Релативна влажност (у термину)  7  %
 *  Релативна влажност, максимум, у последњих 60 мин.  7  %
 *  Релативна влажност, минимум, у последњих 60 мин.  7  %
 *  Релативна влажност, просек, у последњих 60 мин.  7  %
 *  Релативна влажност, термин максимума у последњих 60 мин.  16:01  
 *  Релативна влажност, термин минимума у последњих 60 мин.  16:01  
   Падавине    
 *  Падавине укупне у претходних 60 мин.  0.0  l/m2
 *  Падавине максималне 10 минутне у последњих 60 мин.  ////  l/m2
 *  Интензитет падавина (1 минутни) у последњих 60 мин.  0.0  (l/m2)/h
 *  Падавине, трајање у последњих 60 мин.  0  мин.
   Осунчаност - глобално сунчево зрачење    
 *  Осунчаност, трајање у последњих 60 мин.  36  мин.
 *  Глобално сунчево зрачење, сума  50  J/cm2
 *  Глобално сунчево зрачење, максимум, у последњих 60 мин.  226  W/m2
 *  Глобално сунчево зрачење, минимум, у последњих 60 мин.  44  W/m2
 *  Глобално сунчево зрачење, термин максимума у последњих 60 мин.  16:01  
 *  Глобално сунчево зрачење, термин минимума у последњих 60 мин.  17:00  
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ