Подаци са аутоматске метеоролошке станице:

   * Ови подаци доступни су само у термину пуног сата, податке за последњи термин за ову станицу (18:20), без података означених * погледајте ОВДЕ
       
   Станица:  Куршумлија
   Термин:  14:00  
   Датум:  16.06.  
   Дан:  НЕДЕЉА  
   Температура    
   Температура (у термину)  29.0  °C
 *  Температура, максимум, у последњих 60 мин.  29.0  °C
 *  Температура, минимум, у последњих 60 мин.  27.3  °C
 *  Температура, просек, у последњих 60 мин.  27.9  °C
 *  Температура, термин максимума у последњих 60 мин.  14:00  
 *  Температура, термин минимума у последњих 60 мин.  13:45  
   Температура на висини од 5 cm (у термину)  30.9  °C
 *  Температура на висини од 5 cm, максимум, у последњих 60 мин.  31.0  °C
 *  Температура на висини од 5 cm, минимум, у последњих 60 мин.  28.5  °C
 *  Температура на висини од 5 cm, просек, у последњих 60 мин.  30.0  °C
 *  Температура на висини од 5 cm, термин максимума у последњих 60 мин.  13:39  
 *  Температура на висини од 5 cm, термин минимума у последњих 60 мин.  13:46  
   Тачка росе (у термину)  20.1  °C
 *  Тачка росе, максимум, у последњих 60 мин.  20.2  °C
 *  Тачка росе, минимум, у последњих 60 мин.  17.4  °C
 *  Тачка росе, просек, у последњих 60 мин.  18.7  °C
 *  Тачка росе, термин максимума у последњих 60 мин.  13:58  
 *  Тачка росе, термин минимума у последњих 60 мин.  13:11  
   Температура на дубини од 5 cm (у термину)  /////  °C
   Температура на дубини од 10 cm (у термину)  /////  °C
   Температура на дубини од 20 cm (у термину)  /////  °C
   Температура на дубини од 50 cm (у термину)  /////  °C
   Температура на дубини од 100 cm (у термину)  /////  °C
   Ветар    
   Смер ветра, средњи за последњих 10 мин.  293  °
   Смер ветра, међународна ознака, средњи за последњих 10 мин.   WNW  
   Брзина ветра, средња за последњих 10 мин.  1.3  m/s
   Удари ветра, брзина, максимум у последњих 10 мин.  3.8  m/s
   Удари ветра, термин максимума у последњих 10 мин.  13:59  
   Удари ветра, смер, у последњих 10 мин.  56  °
   Удари ветра, смер, међународна ознака, у последњих 10 мин.   NE  
 *  Смер ветра, средњи за последњих 60 мин.  52  °
 *  Смер ветра, међународна ознака, средњи за последњих 60 мин.   NE  
 *  Брзина ветра, средња за последњих 60 мин.  1.4  m/s
 *  Удари ветра, брзина, максимум у последњих 60 мин.  4.8  m/s
 *  Удари ветра, термин максимума у последњих 60 мин.  13:39  
 *  Удари ветра, смер, у последњих 60 мин.  85  °
 *  Удари ветра, смер, међународна ознака, у последњих 60 мин.   E  
 *  Ветар, преовлађујући смер у последњих 60 мин.  //  °
 *  Ветар, међународна ознака, преовлађујући смер у последњих 60 мин.   ///  
   Притисак    
   Притисак (у термину)  967.7  hPa
 *  Притисак максимум, у последњих 60 мин.  968.2  hPa
 *  Притисак минимум, у последњих 60 мин.  967.7  hPa
 *  Притисак просечан, у последњих 60 мин.  967.9  hPa
 *  Притисак, термин максимума у последњих 60 мин.  13:02  
 *  Притисак, термин минимума у последњих 60 мин.  13:52  
   Притисак сведен на ниво мора (у термину)  1010.2  hPa
 *  Притисак сведен на ниво мора, максимум, у последњих 60 мин.  1010.9  hPa
 *  Притисак сведен на ниво мора, минимум, у последњих 60 мин.  1010.2  hPa
 *  Притисак сведен на ниво мора, просечан, у последњих 60 мин.  1010.6  hPa
 *  Притисак сведен на ниво мора, термин максимума у последњих 60 мин.  13:03  
 *  Притисак сведен на ниво мора, термин минимума у последњих 60 мин.  13:52  
   Притисак, тенденција у последња 3 сата  -0.9  hPa
   Притисак, карактеристика тенденција у последња 3 сата:    
   -- Опада --    
   Релативна влажност    
   Релативна влажност (у термину)  59  %
 *  Релативна влажност, максимум, у последњих 60 мин.  61  %
 *  Релативна влажност, минимум, у последњих 60 мин.  54  %
 *  Релативна влажност, просек, у последњих 60 мин.  57  %
 *  Релативна влажност, термин максимума у последњих 60 мин.  13:01  
 *  Релативна влажност, термин минимума у последњих 60 мин.  13:20  
   Падавине    
 *  Падавине укупне у претходних 60 мин.  0.0  l/m2
 *  Падавине максималне 10 минутне у последњих 60 мин.  ////  l/m2
 *  Интензитет падавина (1 минутни) у последњих 60 мин.  0.0  (l/m2)/h
 *  Падавине, трајање у последњих 60 мин.  0  мин.
   Осунчаност - глобално сунчево зрачење    
 *  Осунчаност, трајање у последњих 60 мин.  53  мин.
 *  Глобално сунчево зрачење, сума  337  J/cm2
 *  Глобално сунчево зрачење, максимум, у последњих 60 мин.  1089  W/m2
 *  Глобално сунчево зрачење, минимум, у последњих 60 мин.  253  W/m2
 *  Глобално сунчево зрачење, термин максимума у последњих 60 мин.  13:53  
 *  Глобално сунчево зрачење, термин минимума у последњих 60 мин.  13:42  
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ