Хидролошка тенденција за слив Toplica

 Хидролошка карта слива реке Toplica

Хидролошка тенденција
23.01.2018.   24.01.2018.   25.01.2018.  
Водостај
Хидролошка тенденција
23.01.2018.   24.01.2018.   25.01.2018.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2018
 Време последњег податка:  03:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  24.01.2018
 Време последњег податка:  03:00
 Влажност:  97 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  24.01.2018
 Време последњег податка:  03:00
 Температура:  -4.62 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Температура:  -5.64 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2018
 Време последњег податка:  03:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  24.01.2018
 Време последњег податка:  03:00
 Влажност:  82 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  24.01.2018
 Време последњег податка:  03:00
 Температура:  -1.18 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Температура:  -3.24 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  24.01.2018
 Време последњег податка:  03:00
 Влажност:  95 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  24.01.2018
 Време последњег податка:  03:00
 Температура:  -2.39 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Температура:  -4.63 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2018
 Време последњег податка:  03:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  24.01.2018
 Време последњег податка:  03:00
 Влажност:  89 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  24.01.2018
 Време последњег податка:  03:00
 Температура:  -2.26 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Температура:  -3.73 °C
Директор РХМЗ