Хидролошка тенденција за слив Toplica

 Хидролошка карта слива реке Toplica

Хидролошка тенденција
20.07.2017.   21.07.2017.   22.07.2017.  
Водостај
Хидролошка тенденција
20.07.2017.   21.07.2017.   22.07.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  21.07.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  21.07.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Влажност:  68 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  21.07.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура:  15.94 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.07.2017
 Температура:  20.75 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  21.07.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  21.07.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Влажност:  65 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  21.07.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура:  18.45 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.07.2017
 Температура:  23.44 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  21.07.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Влажност:  86 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  21.07.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура:  13.31 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.07.2017
 Температура:  19.68 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  21.07.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  21.07.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Влажност:  70 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  21.07.2017
 Време последњег податка:  00:00
 Температура:  16.67 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  20.07.2017
 Температура:  22.12 °C
Директор РХМЗ