Хидролошка тенденција за слив Toplica

 Хидролошка карта слива реке Toplica

Хидролошка тенденција
23.01.2019.   24.01.2019.   25.01.2019.  
Водостај
Хидролошка тенденција
23.01.2019.   24.01.2019.   25.01.2019.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Падавине у последњем часу:  0.56 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  2.14 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Влажност:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Температура:  -0.36 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  23.01.2019
 Температура:  0.35 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Падавине у последњем часу:  1.17 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  1.92 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Влажност:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Температура:  2.11 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  23.01.2019
 Температура:  3.28 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Падавине у последњем часу:  0.46 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  2.20 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Влажност:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Температура:  0.24 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  23.01.2019
 Температура:  1.22 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Падавине у последњем часу:  1.16 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  2.38 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Влажност:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  02:00
 Температура:  1.08 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  23.01.2019
 Температура:  3.50 °C
Директор РХМЗ