Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: https://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

ЈАНУАР 2023: Блажи и просечно влажан јануар. У трећој декади јануара понегде могући и умерени јутарњи мразеви.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха око 1.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 2.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 7.7ºС. Месечна сума падавина током јануара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 2 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 46 mm.ФЕБРУАР 2023: Блажи и просечно влажан фебруар. Мала вероватноћа за појаву умерених и јаких јутарњих мразеви.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха око 2.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 9.4ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 9 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 37 mm.МАРТ 2023: Топлији и просечно влажан март уз појаву слабих мразева. Током прве декаде марта понегде је могућа и краткотрајна појава умерених мразева.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха око 5.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити ниђа за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.8ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 2 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 39 mm.АПРИЛ 2023: У већем делу Србије мало топлији и просечно влажан, а у Војводини, Мачви и на северу Шумадије мало топлији и влажнији април.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности изнад просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха око 10.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 18.7ºС. Месечна сума падавина током априла у већем делу Србије биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 2 mm вишим у односу на вишегодишњи просек, а у Војводини, Мачви и на северу Шумадије биће изнад вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 9 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 71 mm.МAJ 2023: Просечно топао и влажнији мај.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха око 13.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити нижа за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.1ºС. Месечна сума падавина током маја биће изнад вишегодишњег просека са вредностима за 5 mm до 10 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 68 mm.ЈУН 2023: Просечно топао и просечно влажан јун.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха око 16.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 27.3ºС. Месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 2 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 61 mm.JУЛ 2023: Топлији и просечно влажан јул.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха око 18.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 30.0ºС. Месечна сума падавина током јула биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 8 нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 32 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ