Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: https://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

МAJ 2023: Просечно топао и просечно влажан мај. Мајске кише.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност виша за 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха око 13.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.1ºС. Месечна сума падавина током маја задржаваће се у границама вишегодишњег просека са вредностима за око 8 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 53 mm.ЈУН 2023: У већем делу Србије топлији и просечно влажан, а у Војводини, Западној и Јужној Србији топлији и влажнији јун.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха око 17.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 27.7ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током јуна биће у границама вишегодишњег просека са вредностима које ће у просеку бити за око 5 mm више у односу на вишегодишњи просек, док ће у Војводини, Југозападној и Јужној Србији бити изнад вишегодишњег просека са вредностима које ће бити за 5 mm до 10 mm више у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 63 mm.JУЛ 2023: Просечно топао и просечно влажан јул. Могућа појава топлотног таласа.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха око 18.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 29.0ºС. Месечна сума падавина током јула биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 4 нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 37 mm.АВГУСТ 2023: Топлији и посечно влажан август. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха око 18.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.6ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 30.1ºС. Месечна сума падавина током августа биће у границам вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 49 mm.СЕПТЕМБАР 2023: Топлији и просечно влажан септембар. Наставак касног лета у првој половини септембра.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха око 14.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 24.3ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 49 mm.ОКТОБАР 2023: Топлији и просечно влажан октобар. Михољско лето.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха око 10.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобра биће око 19.1ºС. Месечна сума падавина током октобра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 1 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 44 mm.НОВЕМБАР 2023: Просечно топао и просечно влажан новембар.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха око 4.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити нижа за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 11.2ºС. Месечна сума падавина током новембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини невембарска сума падавина износиће око 50 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ