Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: https://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

СЕПТЕМБАР 2022: У већем делу Србије мало топлији и влажнији, а у Југозападној Србији и Неготинској Крајини просечно топао и влажнији септембар. У првој половини септембра наставак касног лета.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха око 14.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру задржаваће се у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 22.9ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током септембра биће изнад вишегодишњег просека са вредностима за 10 mm до 20 mm вишим у односу на вишегодишњи просек, а у Југозападној Србији и Неготинској Крајини за 20 mm до 30 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 62 mm.ОКТОБАР 2022: Топлији и просечно влажан октобар. Михољско лето.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха око 9.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобара биће око 18.5ºС. Месечна сума падавина током октобра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за 8 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 37 mm.НОВЕМБАР 2022: Топлији и просечно влажан новембар.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха око 5.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 11.9ºС. Месечна сума падавина током новембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима за око 2 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 46 mm.ДЕЦЕМБАР 2022: Блажи и просечно влажан децембар.

Средња минимална температура ваздуха у децембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха око 1.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 7.5ºС. Месечна сума падавина током децембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 46 mm.ЈАНУАР 2023: Просечно хладан и просечно влажан јануар. У трећој декади јануара умерени, а повремено су могући и јаки мразеви.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха око -0.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 5.5ºС. Месечна сума падавина током јануара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 4 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 48 mm.ФЕБРУАР 2023: Просечно хладан и просечно влажан фебруар. Током прве декаде фебруара умерени, повремено и јаки мразеви.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха око 1.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку нижим за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 7.4ºС. Месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 2 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 45 mm.МАРТ 2023: У већем делу Србије просечно топао и просечно влажан, а у Војводини и Подрињу топлији и просечно влажан март.

У већем делу Србије средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек, а у Војводини и Подрињу биће изнад вишегодишњег просека са вредностима за око 0.8ºС вишим у односу на вишегодипњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха око 0.9ºС. У већем делу Србије средња максимална температура ваздуха у марту имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек, а у Војводини и Подрињу биће изнад вишегодишњег просека са вредностима за око 0.9ºС вишим у односу на вишегодипњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.5ºС. Месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 36 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ