Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: https://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

НОВЕМБАР 2023: Топлији и влажнији новембар.

xСредња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха око 6.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 3.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 14.3ºС. Месечна сума падавина током новембра биће изнад вишегодишњег просека са вредностима у просеку око 17 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 53 mm.ДЕЦЕМБАР 2023: Блажи и просечно влажан децембар.

Средња минимална температура ваздуха у децембру имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха око 2.9ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 2.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 8.8ºС. Месечна сума падавина током децембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 46 mm.ЈАНУАР 2024: Блажи и просечно влажан јануар. Слаби или умерени јутарњи мразеви током треће декаде јануара.

Средња минимална температура ваздуха у јануару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.9ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јануарске средње минималне температуре ваздуха око 2.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у јануару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 2.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јануара биће око 7.4ºС. Месечна сума падавина током јануара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку око 3 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јануарска сума падавина износиће око 50 mm.ФЕБРУАР 2024: У већем делу Србије блажи и просечно влажан, а у Војводини, Мачви и Тимочкој Крајини блажи и влажнији фебруар. Мала вероватноћа за појаву јаких јутарњих мразева.

Средња минимална температура ваздуха у фебруару имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност фебруарске средње минималне температуре ваздуха око 2.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у фебруару биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током фебруара биће око 9.0ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током фебруара биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 mm вишим у односу на вишегодишњи просек, а у Војводини, Мачви и Тимочкој Крајини биће изнад вишегодишњег просека са вредностима за 10 mm до 20 mm вишим у односу на випегодишњи просек. У Београду и широј околини фебруарска сума падавина износиће око 57 mm.MАРТ 2024: У већем делу Србије топлији и просечно влажан, а у Централној, Источној и Јужној Србији топлији и влажнији март.

Средња минимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мартовске средње минималне температуре ваздуха око 5.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у марту имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током марта биће око 13.2ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током марта биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 mm вишим у односу на вишегодишњи просек, а у Централној, Источној и Јужној Србији биће изнад вишегодишњег просека са вредностима за 10 mm до 20 mm вишим у односу на випегодишњи просек. У Београду и широј околини мартовска сума падавина износиће око 48 mm.АПРИЛ 2024: Просечно топао и просечно влажан април. У првој декади априла могућа појава слабог или умереног јутарњег мраза.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха око 9.6ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 18.6ºС. Месечна сума падавина током априла биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 4 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 56 mm.MАЈ 2024: Просечно топао и влажнији мај. Мајске кише.

Средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха око 13.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у мају имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.1ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 24.0ºС. Месечна сума падавина током маја биће изнад вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 10 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 68 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ