Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: https://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

АПРИЛ 2024: У већем делу Србије топлији и мало сувљи, а у Југозападној Србији топлији и сувљи април. У првој декади априла понегде је могућа појава слабог јутарњег мраза.

Средња минимална температура ваздуха у априлу имаће вредности знатно изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност бити виша за 2.0ºС до 3.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност априлске средње минималне температуре ваздуха око 10.2ºС. Средња максимална температура ваздуха у априлу биће знатно изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за 3.0ºС до 4.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током априла биће око 22.3ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током априла биће испод или у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за 5 mm до 10 mm нижим у односу на вишегодишњи просек, а у Југозападно Србији бити испод вишегодишњег просека са вредностима за 10 mm до 20 mm испод вишегодишњег просека. У Београду и широј околини априлска сума падавина износиће око 37 mm.MАЈ 2024: Топлији и просечно влажан мај. Мајске кише.

У целој Србији средња минимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност бити виша за 0.5ºС до 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност мајске средње минималне температуре ваздуха око 14.0ºС. У целој Србији средња максимална температура ваздуха у мају имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност бити виша за 0.5ºС до 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током маја биће око 25.1ºС. Месечна сума падавина током маја ће се задржавати у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини мајска сума падавина износиће око 52 mm.ЈУН 2024: У већем делу Србије топлији и сувљи, а у Бачкој, Југозападној и Југоисточној Србији топлији и просечно влажан јун. У трећој декади јуна могућа појава топлотног таласа.

Средња минимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за 1.0ºС до 2.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха око 17.8ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за 1.0ºС до 2.0ºС у односу на вишегодишњи. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 28.7ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током јуна биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 10 mm нижим у односу на вишегодишњи просек, а у Бачкој, Југозападној и Југоисточној Србији ће се задржавати у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 52 mm.ЈУЛ 2024: Топлији и сувљи јул. Појава топлотних таласа.

Средња минимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност бити виша за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха око 19.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 31.1ºС. . Средња месечна сума падавина током јула биће испод вишегодишњег просека са вредностима за 10 mm до 20 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 30 mm.АВГУСТ 2024: Топлији и сувљи август. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха око 19.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 31.4ºС. Месечна сума падавина током августа биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 10 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 39 mm.СЕПТЕМБАР 2024: У већем делу Србије топлији и просечно влажан, а у Источној и Југозападној Србији топлији и сувљи септембар. Наставак касног лета у првој половини септембра.

Средња минимална температура ваздуха у септембру биће изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха око 14.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 24.3ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током септембра задржаваће се у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку око 3 mm нижим у односу на вишегодишњи просек, а у Источној и Југозападној Србији биће испод вишегодишњег просека са вредностима за 5 mm до 10 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 48 mm.ОКТОБАР 2024: Просечно топао и просечно влажан октобар. Михољско лето.

Средња минимална температура ваздуха у октобру биће у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха око 9.4ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобра биће око 18.1ºС. Месечна сума падавина током октобра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 5 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 48 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ