Сезонска прогноза времена

Сезонска прогноза времена ажурира се једном месечно. Израђује се у облику текстуалног билтена и графика за 7 месеци унапред. Она садржи информације о прогнози одступања средње месечне минималне и максималне температуре ваздуха као и средње месечне количина падавина.
Вишегодишње средње месечне вредности или тзв. нормале напред наведених метеоролошких параметара за поједине градове у Србији можете наћи на адреси: https://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.phpПрогнозиране средње вредности минималне и максималне температуре Прогнозирана средња месечна количина падавина
 средња месечна минимална и максимална температура ваздуха  средња месечна количина падавина
На сликама су приказани графици за средњу месечну минималну и максималну температуру ваздуха у ºС ( леви график) и средњу месечну количину падавина у mm (десни график) за Београд.

ЈУН 2022: Топлији и мало сувљи јун. У трећој декади јуна могућ топлотни талас.

Средња минимална температура ваздуха у јуну имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јунске средње минималне температуре ваздуха око 17.3ºС. Средња максимална температура ваздуха у јуну биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јуна биће око 28.1ºС. У целој Србији месечна сума падавина током јуна биће испод или у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку до 10 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јунска сума падавина износиће око 49 mm.ЈУЛ 2022: Топлији и мало сувљи јул. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у јулу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за 1.0ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност јулске средње минималне температуре ваздуха око 18.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у јулу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током јула биће око 30.0ºС. Месечна сума падавина током јула биће испод или у границама вишегодишњег просека са вредностима до 10 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини јулска сума падавина износиће око 30 mm.АВГУСТ 2022: Топлији и сувљи август. Топлотни таласи.

Средња минимална температура ваздуха у августу имаће вредности изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 1.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност августовске средње минималне температуре ваздуха око 19.0ºС. Средња максимална температура ваздуха у августу биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1,8ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током августа биће око 31.5ºС. Месечна сума падавина током августа биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку за 10 mm до 20 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини августовска сума падавина износиће око 36 mm.СЕПТЕМБАР 2022: Топлији и просечно влажан септембар. У првој половини септембра наставак касног лета.

Средња минимална температура ваздуха у септембру имаће вредности мало изнад вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.7ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност септембарске средње минималне температуре ваздуха око 14.1ºС. Средња максимална температура ваздуха у септембру биће изнад вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 1.5ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током септембра биће око 24.7ºС. Месечна сума падавина током септембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима за око 5 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини септембарска сума падавина износиће око 58 mm.ОКТОБАР 2022: У већем делу Србије просечно топао и сувљи, а у Војводини и Шумадији просечно топао и просечно влажан октобар. Михољско лето.

Средња минимална температура ваздуха у октобру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност октобарске средње минималне температуре ваздуха око 9.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у октобру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током октобара биће око 18.2ºС. У већем делу Србије месечна сума падавина током октобра биће испод вишегодишњег просека са вредностима у просеку до 10 mm нижим, а у Војводини и Шумадији задржаваће се у границама вишегодишњег просека са вредностима до 1 mm нижим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини октобарска сума падавина износиће око 37 mm.НОВЕМБАР 2022: Просечно топао и просечно влажан новембар.

Средња минимална температура ваздуха у новембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.2ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност новембарске средње минималне температуре ваздуха око 4.7ºС. Средња максимална температура ваздуха у новембру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.4ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током новембра биће око 11.7ºС. Месечна сума падавина током новембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима за 5 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини новембарска сума падавина износиће око 59 mm.ДЕЦЕМБАР 2022: Просечно хладан и просечно влажан децембар.

Средња минимална температура ваздуха у децембру имаће вредности у границама вишегодишњег просека, при чему ће њена вредност у просеку бити виша за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини предвиђа се вредност децембарске средње минималне температуре ваздуха око 0.5ºС. Средња максимална температура ваздуха у децембру биће у границама вишегодишњег просека, са вредностима у просеку вишим за око 0.3ºС у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини средња максимална температура ваздуха током децембра биће око 6.8ºС. Месечна сума падавина током децембра биће у границама вишегодишњег просека са вредностима у просеку за око 3 mm вишим у односу на вишегодишњи просек. У Београду и широј околини децембарска сума падавина износиће око 48 mm.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ