Прогноза водостаја: ЧЕТВРТАК  08.06.2023  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК 
08.06. 09.06. 10.06. 11.06. 12.06.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 205 210 220 228 230 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 297 296 300 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 285 285 290 292 300 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 290 289 294 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 291 290 292 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 425 405 395 390 390 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 444 424 414 410 410 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 203 202 201 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 262 261 260 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 347 335 330 332 335 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 454 436 425 416 412 650 750
 САВА  ШАБАЦ 319 301 292 283 280 400 500
 САВА  БЕОГРАД 387 367 357 352 350 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН 13 18 20 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 120 124 126 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 222 215 220 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -77 -70 -65 -60 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ 33 45 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА 27 35 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 08.06.2023. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем опадању са тенденцијом мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колецања наредна четири дана.
Водостај Саве је у опадању са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у опадању са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна два дана.

Водостаји на Дунаву су у домену од средње ниских до средње високих, на Сави у домену средње високих, на Тиси у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену средњих вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 20.1 °С, на Сави око 18.7°С, на Великој Морави око 18.0 °С, на Тиси око 22.0 °С и на банатским водотоцима око 21.8 °С, што је око и нешто изнад просечних вредности температура воде за ово доба године.
Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ