Прогноза водостаја: УТОРАК  23.04.2024  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 223 220 222 224 226 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 303 298 296 293 295 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 279 270 265 262 264 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 281 275 266 268 270 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 269 266 258 260 262 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 335 336 337 336 334 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 349 350 351 350 348 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 281 280 278 275 277 550 750
 ТИСА  СЕНТА 315 314 312 310 312 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 314 313 310 304 306 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 156 152 149 146 144 650 750
 САВА  ШАБАЦ 47 43 40 37 35 400 500
 САВА  БЕОГРАД 286 287 288 287 286 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -156 -136 -122 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -58 -44 -34 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН ** - - - - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -300 -305 -290 -285 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -72 -45 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -111 -110 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 23.04.2024. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна три дана.
Водостај Велике Мораве је у опадању са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.
Водостаји на Дунаву и Тиси су у домену средње ниских, на Сави у домену ниских и средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 14.0 °С, на Сави око 15.2 °С, на Великој Морави око 12.0 °С, на Тиси око 15.0 °С и на банатским водотоцима око 13.2 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за ово доба године.Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ