Прогноза водостаја: УТОРАК  04.10.2022  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
04.10. 05.10. 06.10. 07.10. 08.10.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 108 130 186 270 287 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 187 207 267 350 366 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 160 184 206 258 340 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 160 182 206 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 155 176 197 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 266 281 299 319 341 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 290 305 323 343 365 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 207 225 240 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 259 269 279 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 199 220 240 - - 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 284 315 330 335 323 650 750
 САВА  ШАБАЦ 140 169 183 189 179 400 500
 САВА  БЕОГРАД 227 242 260 280 302 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -179 -182 -184 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -77 -79 -81 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН -4 -6 -8 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -345 -346 -344 -340 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -129 -130 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -127 -129 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 03.10.2022. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Саве је у порасту са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем опадању са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.

Водостаји на Дунаву су у домену средње ниских и средњих, на Тиси и Сави у домену средњих, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 15.8 °С, на Сави око 16.9 °С, на Великој Морави око 15.6 °С, на Тиси око 15.7 °С и на банатским водотоцима око 16.3 °С, што је нешто испод просечних вредности температура воде за ово доба године.
Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ