Прогноза водостаја: УТОРАК  05.12.2023  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА 
05.12. 06.12. 07.12. 08.12. 09.12.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 285 286 288 283 280 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 375 378 382 392 395 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 341 354 358 357 354 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 336 344 356 362 364 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 346 351 364 374 374 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 436 448 468 488 508 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 445 457 477 500 520 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 336 411 470 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 360 415 460 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 405 411 420 428 435 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 464 485 505 530 545 650 750
 САВА  ШАБАЦ 326 347 367 392 407 400 500
 САВА  БЕОГРАД 395 407 427 447 467 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -66 -72 -84 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 36 30 19 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН - - - - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -167 -178 -185 -190 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -51 -28 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -16 -33 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 05.12.2023. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у стагнацији и мањем порасту са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у умереном порасту са тенденцијом умереног и већег пораста наредна три дана, затим стагнације.
Водостај Саве је у порасту са тенденцијом пораста наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у опадању са тенденцијом мањег опадања и стагнације наредна два дана.

Водостаји на Дунаву, Сави и Тиси су у домену средње високих, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 4.9 °С, на Сави око 7.1 °С, на Великој Морави око 6.6 °С, на Тиси око 4.4 °С и на банатским водотоцима око 5.2 °С, што је око и нешто изнад просечних вредности температура воде за ово доба године.Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ