Прогноза водостаја: ЧЕТВРТАК  19.05.2022  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ЧЕТВРТАК   ПЕТАК   СУБОТА   НЕДЕЉА   ПОНЕДЕЉАК 
19.05. 20.05. 21.05. 22.05. 23.05.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 132 130 133 135 132 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 208 200 198 - - 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 188 180 178 174 180 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 196 194 188 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 194 193 187 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 298 300 298 297 296 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 321 323 321 320 319 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 239 235 225 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 287 282 276 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 252 253 248 245 243 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 182 178 172 165 155 650 750
 САВА  ШАБАЦ 64 60 56 50 40 400 500
 САВА  БЕОГРАД 257 259 257 256 255 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -151 -146 -150 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА -56 -51 -55 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 19 26 20 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -315 -313 -306 -310 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -122 -122 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА -95 -80 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 19.05.2022. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег пораста наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације наредна четири дана.
Водостај Саве је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег колебања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву, Тиси и Сави у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 19.8 °С, на Сави око 20.3 °С, на Великој Морави око 15.5 °С, на Тиси око 19.8 °С и на банатским водотоцима око 19.7 °С, што је око просечних вредности температура воде за ово доба године.
Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ