Прогноза водостаја: ПОНЕДЕЉАК  30.01.2023  Прогноза водостаја    Прогноза водостаја

   Река    Хидролошка
станица
Водостај
на дан
Прогноза водостаја Граница редовне 
одбране
Граница ванредне
одбранае
 Подаци се ажурирају свакодневно у 12 часова.
 ПОНЕДЕЉАК   УТОРАК   СРЕДА   ЧЕТВРТАК   ПЕТАК 
30.01. 31.01. 01.02. 02.02. 03.02.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
 ДУНАВ  БЕЗДАН 122 114 107 98 90 500 700
 ДУНАВ  АПАТИН 207 198 189 181 174 600 750
 ДУНАВ  БОГОЈЕВО 203 190 182 176 171 600 700
 ДУНАВ  БАЧКА ПАЛАНКА 241 226 216 - - 530 650
 ДУНАВ  НОВИ САД 303 293 283 - - 450 700
 ДУНАВ  ЗЕМУН 482 480 476 470 463 550 650
 ДУНАВ  ПАНЧЕВО 489 487 483 477 470 530 650
 ТИСА  НОВИ КНЕЖЕВАЦ 479 474 469 - - 550 750
 ТИСА  СЕНТА 475 470 465 - - 600 800
 ТИСА  ТИТЕЛ 423 415 405 398 393 500 650
 САВА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 605 590 580 568 559 650 750
 САВА  ШАБАЦ 459 444 435 423 414 400 500
 САВА  БЕОГРАД 454 452 448 442 435 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ВАРВАРИН -24 -55 -75 - - 400 500
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЋУПРИЈА 80 55 35 - - 400 470
 ВЕЛИКА МОРАВА  БАГРДАН 181 150 125 - - 500 600
 ВЕЛИКА МОРАВА  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ -87 -130 -155 -170 - 450 600
 ЈУЖНА МОРАВА  АЛЕКСИНАЦ -27 -30 - - - 300 400
 ЗАПАДНА МОРАВА  ЈАСИКА 21 -5 - - - 350 430
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ВОДА НА ДАН 30.01.2023. И ИЗГЛЕДИ

Водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.
Водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом опадања наредна четири дана.
Водостај Велике Мораве је у опадању са тенденцијом опадања наредна три дана.

Водостаји на Дунаву су у домену од средњих до високих, на Сави у домену високих, на Тиси у домену средње високих, а на Великој Морави у домену средње ниских вредности за ово доба године.

Температуре воде на рекама у Србији крећу се:
На Дунаву око 4.2 °С, на Сави око 4.8 °С, на Великој Морави око 4.1 °С, на Тиси око 4.9 °С и на банатским водотоцима око 4.0 °С, што је изнад просечних вредности температура воде за ово доба године.
Документ за преузимање:

Информација о стању вода  Информација о стању вода

Редовна одбрана од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу (која је одређена за сваки речни сектор) и има тенденцију даљег пораста. Редовну одбрану од поплава проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно осматрање и праћење стања одбрамбених насипа и објеката.

Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу и има тенденцију даљег пораста, или када то захтевају други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране, стање насипа и објеката, наступање опасности од нагомилавања леда и др.). Ванредну одбрану проглашава надлежни водопривредни центар и она подразумева непрекидно праћење стања одбранбених насипа и објеката и отклањање негативних појава на њима. У случају да дође до преливања или неконтролисаног пробоја насипа као и контролосаног просецања насипа, проглашава се ванредно стање. Ванредно стање проглашава надлежна угрожена општина, а подразумева изградњу локализационих насипа, евакуацију становништва и др.

У време трајања одбране од поплава Хидролошка служба Републичког хидрометеоролошког завода уводи ванредна хидролошка осматрања, додатно достављање података, хидролошких и метеоролошких информација и прогноза субјектима одбране од поплава и јавности.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ