Хидролошка тенденција за слив Toplica

 Хидролошка карта слива реке Toplica

Хидролошка тенденција
23.01.2019.   24.01.2019.   25.01.2019.  
Водостај
Хидролошка тенденција
23.01.2019.   24.01.2019.   25.01.2019.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  01:00
 Падавине у последњем часу:  1.58 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  1.58 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  01:00
 Влажност:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  01:00
 Температура:  -0.25 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  23.01.2019
 Температура:  0.35 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  01:00
 Падавине у последњем часу:  0.75 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.75 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  01:00
 Влажност:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  01:00
 Температура:  2.25 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  23.01.2019
 Температура:  3.28 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  01:00
 Падавине у последњем часу:  1.74 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  1.74 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  01:00
 Влажност:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  01:00
 Температура:  0.24 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  23.01.2019
 Температура:  1.22 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  01:00
 Падавине у последњем часу:  1.22 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  1.22 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  01:00
 Влажност:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  24.01.2019
 Време последњег податка:  01:00
 Температура:  1.09 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  23.01.2019
 Температура:  3.50 °C
Директор РХМЗ