Хидролошка тенденција за слив Toplica

 Хидролошка карта слива реке Toplica

Хидролошка тенденција
25.02.2017.   26.02.2017.   27.02.2017.  
Водостај
Хидролошка тенденција
25.02.2017.   26.02.2017.   27.02.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  26.02.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  26.02.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Влажност:  91 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  26.02.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Температура:  -2.13 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  25.02.2017
 Температура:  5.70 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  26.02.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  26.02.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Влажност:  90 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  26.02.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Температура:  1.66 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  25.02.2017
 Температура:  9.06 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  26.02.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  26.02.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Влажност:  99 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  26.02.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Температура:  -0.81 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  25.02.2017
 Температура:  8.68 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  26.02.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  26.02.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Влажност:  93 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  26.02.2017
 Време последњег податка:  04:00
 Температура:  0.59 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  25.02.2017
 Температура:  9.18 °C
Директор РХМЗ