Хидролошка тенденција за слив Toplica

 Хидролошка карта слива реке Toplica

Хидролошка тенденција
21.10.2018.   22.10.2018.   23.10.2018.  
Водостај
Хидролошка тенденција
21.10.2018.   22.10.2018.   23.10.2018.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.10.2018
 Време последњег податка:  02:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.33 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  22.10.2018
 Време последњег податка:  02:00
 Влажност:  99 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  22.10.2018
 Време последњег податка:  02:00
 Температура:  3.46 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  21.10.2018
 Температура:  9.85 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.10.2018
 Време последњег податка:  02:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  22.10.2018
 Време последњег податка:  02:00
 Влажност:  93 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  22.10.2018
 Време последњег податка:  02:00
 Температура:  7.62 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  21.10.2018
 Температура:  13.10 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.10.2018
 Време последњег податка:  02:00
 Падавине у последњем часу:  0.09 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.09 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  22.10.2018
 Време последњег податка:  02:00
 Влажност:  97 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  22.10.2018
 Време последњег податка:  02:00
 Температура:  5.75 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  21.10.2018
 Температура:  11.13 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.10.2018
 Време последњег податка:  02:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  22.10.2018
 Време последњег податка:  02:00
 Влажност:  91 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  22.10.2018
 Време последњег податка:  02:00
 Температура:  6.23 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  21.10.2018
 Температура:  11.73 °C
Директор РХМЗ