Хидролошка тенденција за слив Toplica

 Хидролошка карта слива реке Toplica

Хидролошка тенденција
22.01.2018.   23.01.2018.   24.01.2018.  
Водостај
Хидролошка тенденција
22.01.2018.   23.01.2018.   24.01.2018.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Време последњег податка:  01:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Време последњег податка:  01:00
 Влажност:  89 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Време последњег податка:  01:00
 Температура:  -7.68 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  22.01.2018
 Температура:  -1.21 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Време последњег податка:  01:00
 Влажност:  93 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Време последњег податка:  01:00
 Температура:  -6.60 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  22.01.2018
 Температура:  -0.05 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Време последњег податка:  01:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Време последњег податка:  01:00
 Влажност:  97 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Време последњег податка:  01:00
 Температура:  -8.58 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  22.01.2018
 Температура:  -0.42 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Време последњег податка:  01:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Време последњег податка:  01:00
 Влажност:  92 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  23.01.2018
 Време последњег податка:  01:00
 Температура:  -6.17 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  22.01.2018
 Температура:  -0.46 °C
Директор РХМЗ