Хидролошка тенденција за слив Toplica

 Хидролошка карта слива реке Toplica

Хидролошка тенденција
27.04.2017.   28.04.2017.   29.04.2017.  
Водостај
Хидролошка тенденција
27.04.2017.   28.04.2017.   29.04.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  28.04.2017
 Време последњег податка:  06:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  28.04.2017
 Време последњег податка:  06:00
 Влажност:  50 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  28.04.2017
 Време последњег податка:  06:00
 Температура:  13.23 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  19.03.2017
 Температура:  10.03 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  28.04.2017
 Време последњег податка:  06:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  28.04.2017
 Време последњег податка:  06:00
 Влажност:  66 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  28.04.2017
 Време последњег податка:  06:00
 Температура:  13.33 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  19.03.2017
 Температура:  12.30 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  28.04.2017
 Време последњег податка:  06:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  28.04.2017
 Време последњег податка:  06:00
 Влажност:  50 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  28.04.2017
 Време последњег податка:  06:00
 Температура:  15.96 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  19.03.2017
 Температура:  12.39 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  28.04.2017
 Време последњег податка:  06:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  28.04.2017
 Време последњег податка:  06:00
 Влажност:  49 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  28.04.2017
 Време последњег податка:  06:00
 Температура:  16.24 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  19.03.2017
 Температура:  11.95 °C
Директор РХМЗ