Хидролошка тенденција за слив Toplica

 Хидролошка карта слива реке Toplica

Хидролошка тенденција
15.07.2019.   16.07.2019.   17.07.2019.  
Водостај
Хидролошка тенденција
15.07.2019.   16.07.2019.   17.07.2019.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  16.07.2019
 Време последњег податка:  09:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  16.07.2019
 Време последњег податка:  09:00
 Влажност:  70 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  16.07.2019
 Време последњег податка:  09:00
 Температура:  14.98 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  02.07.2019
 Температура:  22.76 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  16.07.2019
 Време последњег податка:  09:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  16.07.2019
 Време последњег податка:  09:00
 Влажност:  67 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  16.07.2019
 Време последњег податка:  09:00
 Температура:  20.64 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  02.07.2019
 Температура:  24.45 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  16.07.2019
 Време последњег податка:  08:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Влажност:  0 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Температура:  0.00 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  16.07.2019
 Температура:  13.31 °C
 Падавине
 Датум последњег податка:  16.07.2019
 Време последњег податка:  09:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  16.07.2019
 Време последњег податка:  09:00
 Влажност:  62 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  16.07.2019
 Време последњег податка:  09:00
 Температура:  19.75 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  02.07.2019
 Температура:  23.59 °C
Директор РХМЗ