Хидролошка тенденција за слив Kolubara

 Хидролошка карта слива реке Kolubara

Хидролошка тенденција
17.10.2017.   18.10.2017.   19.10.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  18.10.2017
 Време последњег податка:  05:00
 Влажност у последњем часу:  100 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  18.10.2017
 Време последњег податка:  05:00
 Температура у последњем часу:  8.59 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  25.08.2017
 Температура средња у последњем дану:  19.10 °C
Директор РХМЗ