Хидролошка тенденција за слив Kolubara

 Хидролошка карта слива реке Kolubara

Хидролошка тенденција
21.01.2017.   22.01.2017.   23.01.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  20.01.2017
 Време последњег податка:  18:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Влажност у последњем часу:  0 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Температура у последњем часу:  0.00 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  19.01.2017
 Температура средња у последњем дану:  -3.53 °C
Директор РХМЗ