Хидролошка тенденција за слив Kolubara

 Хидролошка карта слива реке Kolubara

Хидролошка тенденција
24.09.2018.   25.09.2018.   26.09.2018.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:   mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Влажност у последњем часу:  0 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  
 Време последњег податка:  
 Температура у последњем часу:  0.00 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  00.00.0000
 Температура средња у последњем дану:  0.00 °C
Директор РХМЗ