Хидролошка тенденција за слив Kolubara

 Хидролошка карта слива реке Kolubara

Хидролошка тенденција
23.04.2017.   24.04.2017.   25.04.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  24.04.2017
 Време последњег податка:  11:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  24.04.2017
 Време последњег податка:  11:00
 Влажност у последњем часу:  49 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  24.04.2017
 Време последњег податка:  11:00
 Температура у последњем часу:  13.31 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  25.03.2017
 Температура средња у последњем дану:  13.96 °C
Директор РХМЗ