Хидролошка тенденција за слив Ljig

 Хидролошка карта слива реке Ljig

Хидролошка тенденција
21.01.2017.   22.01.2017.   23.01.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  22.01.2017
 Време последњег податка:  09:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  22.01.2017
 Време последњег податка:  09:00
 Влажност:  89 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  22.01.2017
 Време последњег податка:  09:00
 Температура:  -14.11 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  22.01.2017
 Температура:  -8.53 °C
Директор РХМЗ