Хидролошка тенденција за слив Ljig

 Хидролошка карта слива реке Ljig

Хидролошка тенденција
17.10.2017.   18.10.2017.   19.10.2017.  
Водостај
 Падавине
 Датум последњег податка:  18.10.2017
 Време последњег податка:  05:00
 Падавине у последњем часу:  0.00 mm
 Падавине ТОТАЛ у текућем дану:  0.00 mm
 ----------------
 Влажност
 Датум последњег податка:  18.10.2017
 Време последњег податка:  05:00
 Влажност:  93 %
 ----------------
 Температура
 Датум последњег податка:  18.10.2017
 Време последњег податка:  05:00
 Температура:  12.19 °C
 ----------------
 Температура - средња
 Датум последњег податка:  25.08.2017
 Температура:  20.51 °C
Директор РХМЗ